herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Festiwal Zdrowia XV Festiwal Zdrowia w Busku-Zdroju im. Zbigniewa Kociuby za nami
XV Festiwal Zdrowia w Busku-Zdroju im. Zbigniewa Kociuby za nami Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Autor: Ilona Marzec.   
piątek, 06 października 2017
 

zajawkaPiękny słoneczny dzień sprzyjał tegorocznemu XV Festiwalowi Zdrowia w Busku-Zdroju im. Zbigniewa Kociuby. Zarówno referaty i prezentacje, jak i wystawy i stoiska przyciągnęły wielu odbiorców. Także odbywający się równocześnie zlot Szkół Promujących Zdrowie cieszył się dużą frekwencją. Tego dnia w sferze profilaktyki zdrowotnej działo się dużo i na wielu płaszczyznach.

 

 

 

Wokół hasła "DEPRESJA - porozmawiajmy o niej", ogłoszonego przez Światową Organizację Zdrowia tematem przewodnim na 2017 rok, zorganizowaliśmy nasze działania profilaktyczne.

 

Część konferencyjna odbyła się w sali koncertowej Sanatorium Marconi, a czas oczekiwania na rozpoczęcie Festiwalu wypełnił występ utalentowanych uczniów z Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju.

 

001 002 003

 

Festiwal zainaugurował Starosta Buski Jerzy Kolarz, który odniósł się do tematyki spotkania, mówiąc m. in.: "Depresja może dotknąć każdego, bez względu na jego status społeczny, zawód czy wiek, a lepsze zrozumienie tego, czym jest depresja i w jaki sposób można jej zapobiegać lub leczyć, może zachęcić więcej osób do szukania pomocy".


004

 

W imieniu Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju Starosta Buski przywitał uczestników zlotu Szkół Promujących Zdrowie - uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z województwa świętokrzyskiego wraz z opiekunami, nauczycielami, pedagogami i dyrektorami szkół.

 

005 006 007

 

Jednocześnie gorąco przywitał i podziękował wykładowcom, którzy zawsze chętnie włączają się w działania profilaktyczne, czyniąc to honorowo. Starosta podziękował także szkołom, których uczniowie przygotowali występy na ten dzień, a więc Zespołowi Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju oraz Szkole Podstawowej w Stępocicach. Starosta przywitał również przybyłych gości:

 

008 009 010


- Pana Janusza Czyża Okręgowego Inspektora Pracy w Kielcach, który reprezentował Zastępcę Głównego Inspektora Pracy Pana Dariusza Mińkowskiego

- Pana dr hab. n. med. Andrzeja Fala Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, który jest Kierownikiem Kliniki Chorób Wewnętrznych i Alergologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, a także Profesorem Wizytującym na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu Wydział Nauk o Zdrowiu Katedra Zdrowia Publicznego

- Pana dr n. med. Grzegorza Gałuszkę Radnego Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego reprezentującego Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Pana Adama Jarubasa

- Pana Grzegorza Ślusarczyka Kierownika Oddziału Polityki Zdrowotnej i Zdrowia  Publicznego Departamentu Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego

- Pana Kazimierza Mądzika Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

- Panią Małgorzatę Połeć Koordynatora Wojewódzkiego Sieci Szkół Promujących Zdrowie, Wizytatora Kuratorium Oświaty w Kielcach

- Pana Stanisława Golmento z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach

- Panią Marzenę Pyk Z-cę Dyrektora ds. Pielęgniarstwa w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach

- Pana dr Zdobysława Kuleszyńskiego Prorektora ds. Badań i Współpracy Regionalnej w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach

 

Osoby reprezentujące Biuro Rzecznika Praw Pacjenta:

- Panią Katarzynę Kozioł Naczelnika Zespołu Postępowań Wyjaśniających

- Panią Karolinę Barańczak Głównego Specjalistę w Wydziale Dialogu Społeczne-go i Komunikacji

- Panią Mariolę Biruś Rzecznika Praw Pacjenta w Szpitalu Wojewódzkim w Tarnowie

 

- Pana nadkom. Jacka Grudnia Z-cę Komendanta Powiatowego Policji w Busku-Zdroju

- Pana Włodzimierza Marchewkę reprezentującego Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój Pana Waldemara Sikorę

- Pana Pawła Zagaję Wójta Gminy Nowy Korczyn

- Pana Krzysztofa Sochę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku-Zdroju

- Pana Wojciecha Legawca Prezesa Zarządu „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A.

- Panią Jolantę Maślichę Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonale-nia Nauczycieli w Busku-Zdroju

- Panią Lucynę Wojnowską Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształ-cących w Busku-Zdroju

- Pana Sylwestra Pałkę Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju

oraz Wicestarostę Buskiego Pana Stanisława Klimczaka.

 

We wstępie konferencji głos zabrał Pan Grzegorz Gałuszka Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, który w imieniu Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa pogratulował organizatorom Festiwalu działań promujących zdrowie publiczne i podkreślił to, jak ogromną wagę dla budowania świadomego społeczeństwa mają działania edukacyjne.

 

011

 

Jak co roku prowadzenie konferencji objęła Pani Irena Sobieraj Przewodnicząca Oddziału Regionu Ponidzie Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, która jest pedagogiem szkolnym w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju, a także doradcą metodycznym w Powiatowym Ośrodku Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju oraz Ekspertem PaT w Powiecie Buskim.

 

012

 

Konferencję rozpoczął wykład nt. "Zdrowie Publiczne w Polsce" wygłoszony przez Pana prof. dr hab. med. Andrzeja Fala Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, który opisał znaczenie działań edukacyjnych i profilaktycznych dla poprawy zdrowia Polaków.

 

013

 

Następnym punktem spotkania było wręczenie certyfikatów i zaproszeń do Świętokrzyskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, a wręczenia dokonał Świętokrzyski Kurator Oświaty Pan Kazimierz Mądzik oraz Koordynator Wojewódzki Sieci Szkół Promujących Zdrowie Pani Małgorzata Połeć.

 

014 015 016 017 018

 

Szkoły, które otrzymały certyfikat:

1. Samorządowe Gimnazjum im. Św. Kingi w Nowym Korczynie (gmina Nowy Korczyn, powiat buski)

2. Publiczne Gimnazjum w Szewnie (gmina Bodzechów, powiat ostrowiecki)

3. Szkoła Podstawowa Nr 3 im. płk. Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka” w Busku-Zdroju (gmina Busko-Zdrój, powiat buski)

4. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej  w Jędrzejowie - uzyskał odnowienie certyfikatu (gmina Jędrzejów, powiat jędrzejowski)

 

Zaproszenia do Świętokrzyskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie otrzymały szkoły:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Sierakowie (gmina Daleszyce, powiat kielecki)

2. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku-Zdroju (gmina Busko-Zdrój, powiat buski)

3. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi w Zespół Placówek Oświatowych Nr 3 w Skarżysku-Kamiennej (miasto Skarżysko-Kamienna, powiat skarżyski)

4. Szkoła Podstawowa w Wilczkowicach (gmina Radoszyce, powiat konecki)

5. Szkoła Podstawowa w Kłucku (gmina Radoszyce, powiat konecki)

 

W dalszej części konferencji uczestnicy wysłuchali wykładów o niedosłuchu i jego profilaktyce, o stresie i dystresie i ich powiązaniu z chorobami nowotworowymi, o uzależnieniach prowadzących do depresji, o związku emocji z uzależnieniami, o manipulacjach w codziennych kontaktach i sposobie radzenia sobie z nimi. Te niezwykle ciekawe wystąpienia, poparte wiedzą, doświadczeniem i praktyką, przeplecione były występami. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Stępocicach przedstawili historię pt. "O zdrowie dbamy, bo jedno je mamy", wywołując zachwyt wśród zebranych i odczucie autentyczności przekazywanych treści. Należy podkreślić fakt, iż przedstawiona historia to autorskie dzieło Szkoły.

 

019 020 021

 

Doceniając pomysł i wkład pracy, na zakończenie występu obecni na sali Pan Stanisław Klimczak Wicestarosta Buski oraz Pan Krzysztof Socha Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju podziękowali uczniom, nauczycielom oraz dyrekcji Szkoły i wręczyli pamiątkowe dyplomy i upominki.

 

022 023

 

Wykładowcami tej części konferencji byli: Pan mgr Eliasz Andrzejewski, Pani mgr Jadwiga Zapała ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, Pani mgr Ewelina Dąbrowska z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Busku-Zdroju, Pani dr Edyta Kowalczyk-Boroń z Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach, Pani mgr Dorota Rogala-Muszalska z Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień
w Kielcach.

 

024 025 026 027 028

 

Po wykładach uczestnicy piątego zlotu Szkół Promujących Zdrowie mogli skorzystać z dodatkowych atrakcji. W sali konferencyjnej Sanatorium Marconi odbyły się warsztaty z Koziołkiem Matołkiem, które prowadzili przewodnicy z Europejskiego Centrum Bajki w Pacanowie. Natomiast "Uzdrowisko Busko-Zdrój" S.A. było organizatorem spaceru z kijkami z instruktorem po Parku Zdrojowym, a Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku-Zdroju zorganizowało spacer z przewodnikiem.

 

029 030 031

 

Dużym zainteresowaniem cieszyła się Harcerska Grupa Ratownicza. Ratownicy ze Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach O/Busko-Zdrój zebranym grupom prezentowali zasady pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczestnicy byli zachęcani, aby wykonać masaż serca na fantomach osoby dorosłej lub dziecka.

 

032 033 034

 

Do południa w dwóch szkołach ponadgimnazjalnych - w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 oraz w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-Zdroju - odbyły się warsztaty nt. "Kultura bezpieczeństwa i zdrowia - rozwój kompetencji społecznych", których organizatorem była Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach, a warsztaty prowadziła Pani dr Edyta Kowalczyk-Boroń. Zaplanowane warsztaty nt. "Medyczne skutki terroryzmu", których organizatorem było Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach O/Busko-Zdrój niestety nie doszły do skutku z przyczyn niezależnych od organizatora i zostaną zorganizowane w późniejszym czasie.

 

Popołudniowy otwarty panel pn. "Zdrowie psychiczne społeczeństwa - wyzwania i zagrożenia XXI wieku" odbył się w sali koncertowej Sanatorium Marconi w godz. 15:00 - 18:00, a dedykowany był w szczególności pielęgniarkom szkolnym i środowiskowym, jego odbiorcami byli również kuracjusze, rodzice i nauczyciele.
W tej części przedstawiono rekomendowane programy profilaktyczne, w tym z zakresu zdrowia psychicznego. Prezentacji dokonała Pani mgr Olga Adamska pracownik Departamentu Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach oraz Pani mgr Teresa Zabrodzka  trener ze Stowarzyszenia Psychoprofilaktyki "Spójrz Inaczej", która zarekomendowała programy "Spójrz inaczej dla klas 1-3" oraz "Spójrz inaczej dla klas 4-6". W dalszej części spotkania wysłuchano następujących wykładów: "Dystres a nowotwory złośliwe" zaprezentowany przez Panią mgr Jadwigę Zapałę ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach, "Uzależnienia a depresja" wygłoszony przez Panią mgr Ewelinę Dąbrowską z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Busku-Zdroju, "Choroby neurologiczne wieku starszego z uwzględnieniem depresji" przedstawiony przez Panią prof. Barbarę Błaszczyk z Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach, a "Stres w pracy a depresja" omówiła Pani mgr Barbara Kaszycka z Państwowej Inspekcji Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach. Na zakończenie Pani dr Małgorzata Biskup ze Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach zaprezentowała programy profilaktyki nowotworów złośliwych piersi i szyjki macicy "Bądź spokojna - zadbaj o profilaktykę".

 

035 036 037 038 039 040 041

 

Tegoroczne działania towarzyszące przedstawiały się następująco:
w otoczeniu Sanatorium Marconi zlokalizowano stoiska, których organizatorami byli: Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku-Zdroju - stoisko ze zdrową żywnością, Wojewódzka Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Kielcach, Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Busku-Zdroju, Komenda Powiatowa Policji w Busku-Zdroju, "Uzdrowisko Busko-Zdrój" S.A., Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie, Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach, Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego te instytucje zorganizowały stoiska informacyjno - edukacyjne oraz punkty informacyjno - edukacyjne w zakresie profilaktyki uzależnień, badania i pomiary, stoiska wystawowo - sprzedażowe, konkursy dla dzieci i młodzieży, porady prawne w zakresie Prawa Pracy i BHP, a także promujące walory województwa świętokrzyskiego.

 

042 043 044 045 046 047 048

 

Po raz pierwszy zaprezentował się mobilny punkt konsultacyjny, popularyzujący wiedzę o prawach pacjenta. Przedstawiciele Biura Rzecznika Praw Pacjenta byli dosłownie oblegani przez uczestników Festiwalu.

 

049 050

 

Tegoroczny Festiwal zgromadził ok. 350 uczestników. Na pytanie, czy mamy jakąś receptę na organizację tego typu przedsięwzięcia, odpowiadamy tak: WSPÓŁPRACA, WSPÓŁDZIAŁANIE, PARTNERSTWO. Tak organizujemy Festiwal Zdrowia od 15 lat. Wszystkich nas - Współorganizatorów jest ponad dwudziestu.
W zależności od tematyki poruszanych spraw współpraca poszczególnych partnerów jest bardziej lub mniej zaznaczona w danym roku. Ale jest dość liczny zespół, bo prawie piętnastu Współorganizatorów, z którymi współpracujemy na bieżąco i z tego miejsca, w imieniu Zarządu Powiatu i swoim własnym, dziękuję im za to. Festiwal Zdrowia w Busku-Zdroju im. Zbigniewa Kociuby to już marka, która co roku przyciąga nowych organizatorów i odbiorców.

 

WSPÓŁORGANIZATORZY XV Festiwalu Zdrowia w Busku-Zdroju im. Zbigniewa Kociuby:

 • Zarząd „Uzdrowiska Busko - Zdrój" S.A.
 • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach
 • Świętokrzyski Kurator Oświaty
 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Busku-Zdroju
 • Okręgowy Inspektor Pracy w Kielcach
 • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
 • Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
 • Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
 • Polskie Towarzystwo Higieniczne
 • Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego
 • Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Główna Sekcja Balneotechniki
 • Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach
 • Miasto i Gmina Busko-Zdrój
 • Komenda Powiatowa Policji w Busku-Zdroju
 • KRUS w Busku-Zdroju
 • Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie
 • Świętokrzyski Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych
 • Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju
 • Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju
 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. Prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
 • Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku-Zdroju
 • Zarząd Powiatu w Busku-Zdroju

 

Foto: Piotr Woźniak, Ewelina Dąbrowska - Sanepid Busko

Poprawiony: piątek, 06 października 2017