herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Edukacja, Kultura i Sport Uroczyste podpisanie umów z organizacjami pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu sportu, turystyki, kultury i edukacji ekologicznej
Uroczyste podpisanie umów z organizacjami pożytku publicznego na realizację zadań z zakresu sportu, turystyki, kultury i edukacji ekologicznej Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski, przekazała do publikacji: Ilona Marzec   
piątek, 08 marca 2024
 

przedstawiciele organizacji pozarządowych 1W dniu 7 marca 2024 r. Jerzy Kolarz Starosta Buski oraz Stanisław Klimczak Wicestarosta Buski podpisali z 14 organizacjami pozarządowymi umowy na realizację w 2024 r. zadań publicznych z zakresu sportu, turystyki, kultury i edukacji ekologicznej.

 

Każdego roku organizacje pozarządowe, które aktywnie działają na rzecz mieszkańców Powiatu Buskiego w sferze sportu, turystyki, kultury i edukacji ekologicznej mogą liczyć na wsparcie finansowe ze strony Powiatu Buskiego. Zarząd Powiatu Buskiego corocznie ogłasza konkursy ofert dla organizacji pożytku publicznego, dzięki którym organizacje działające społecznie mogą pozyskiwać środki finansowe na różnego rodzaju przedsięwzięcia, m.in. turnieje i zawody sportowe w różnych dyscyplinach, uczestnictwo dzieci i młodzieży w zawodach sportowych rangi wojewódzkiej, krajowej i międzynarodowej, przeglądach artystycznych, wycieczkach krajoznawczych, turniejach ekologicznych itp. Z zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe, a dofinansowywanych przez Powiat Buski korzysta każdego roku kilka tysięcy osób. Są to zarówno dzieci, młodzież, jak i osoby dorosłe.

 

Współpraca Powiatu Buskiego z organizacjami pożytku publicznego opiera się przede wszystkim na zasadach partnerstwa, gdzie korzyści odnoszą obie strony. Stowarzyszenia otrzymują wsparcie finansowe, a Powiat Buski nieocenioną pomoc w realizacji swoich zadań. Zarząd Powiatu w Busku-Zdroju doceniając korzyści płynące z tego partnerstwa przyjął strategię corocznego zwiększania środków finansowych na wsparcie organizacji pozarządowych oraz szerokiej promocji takiej współpracy. Właśnie tej promocji miało służyć spotkanie z organizacjami pozarządowymi, a jak się okazało podczas spotkania, doszło również do nawiązania kontaktów i współpracy między stowarzyszeniami.

 

Przedstawiciele organizacji pozarządowych Pani Bogusława Majcherczak, Pani Bożena Król, Pani Jadwiga Karczewska oraz Pan Jacek Strzelecki - wypowiadając się w imieniu swoich Stowarzyszeń - zgodnie przyznali, że taka pomoc jest bardzo potrzebna, a wsparcie finansowe Powiatu jest przyjmowane z dużą radością.

Uzyskanie wsparcia finansowego przez stowarzyszenia było możliwe dzięki przystąpieniu do otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2024 r. ogłoszonego przez Zarząd Powiatu w Busku-Zdroju. Do konkursu wpłynęło łącznie 59 ofert. Najwięcej ofert wpłynęło z zakresu kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, bo aż 31.

Zarząd Powiatu na wszystkie zadania z zakresu wsparcia organizacji pozarządowych oraz właścicieli zabytków wpisanych do rejestru konserwatora zabytków zabezpieczył w 2024 r. kwotę ponad  500.000 zł.

Zarząd Powiatu – po przeprowadzeniu procedury konkursowej - przyznał dotacje łącznie na 51 zadań, z czego 26 zadań będzie realizowanych z zakresu kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa przez 19 organizacji pożytku publicznego. Z zakresu kultury dotacje otrzymało 10 podmiotów na realizację 13 zadań, a z zakresu edukacji ekologicznej 4 organizacje zrealizują 4 zadania.

 

Wśród organizacji pożytku publicznego, które otrzymały dotacje i których przedstawiciele w dniu 7 marca 2024 r. podpisali umowy, były:

 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Gnojnie,
 2. Stowarzyszenie Daj Dziecku Nadzieję w Broninie,
 3. Stowarzyszenie Ziemia Buskaw Busku-Zdroju,
 4. Klub Sportowy ATHLETICS w Busku-Zdroju,
 5. Polski Związek Wędkarski Okręg w Kielcach – Oddział w Busku-Zdroju,
 6. Uczniowski Klub Sportowy „Miłek Wiślica” w Wiślicy,
 7. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowego „Football Academy Kopernikus Busko-Zdrój” w Busku-Zdroju,
 8. Stowarzyszenie „Razem Dzieciom” w Busku-Zdroju,
 9. Stowarzyszenie „Amazonki” w Busku-Zdroju,
 10. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków - Oddział Powiatowy w Busku-Zdroju,
 11. Bokserski Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Ring” w Busku-Zdroju,
 12. Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Brata Alberta w Busku-Zdroju,
 13. Stowarzyszenie „Bliżej Potrzeb” w Busku-Zdroju,
 14. Buski Klub Jeździecki „Wiraż” w Busku-Zdroju.

Tekst: Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej

Zdjęcia: Tadeusz Sempioł

Poprawiony: czwartek, 21 marca 2024