herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Edukacja, Kultura i Sport „Jestem EKO – mistrz recyklingu” w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Broninie
„Jestem EKO – mistrz recyklingu” w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Broninie Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Ilona Marzec.   
środa, 25 października 2023
 

Osoby nagrodzone wraz z przedstawicielami komisji konkursowej19 października w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Broninie odbył się finał zadania publicznego pt. “Jestem EKO - mistrz recyklingu - edycja II”. Jest to projekt nastawiony na zdobywanie  wiedzy z dziedziny ekologii i ochrony środowiska, skierowany do uczniów i wychowanków Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie.

Zasadniczym elementem zadania było kształtowanie zachowań zmierzających do świadomego i ekologicznego podejścia nie tylko do środowiska, ale też do ekologicznego funkcjonowania i postępowania w społeczeństwie i rodzinie.

Grupa docelowa to dzieci i młodzież, dla których szkoła jest miejscem, gdzie można takiego ucznia uświadomić ekologicznie, pokazać alternatywy do codziennych zachowań i może w przyszłości zmienić je na proekologiczne. Łączna liczba beneficjentów zadania to ok. 50 uczestników.

Finał zadania został poprzedzony cyklem spotkań edukacyjnych, podczas których uczniowie poszerzali swoją wiedzę z zakresu szeroko pojętej ekologii, a przede wszystkim z  gospodarowania odpadami i sposobami ich przetwarzania. Zadaniem każdej z grup było wykonanie określonej pracy plastycznej (prace wykonane z odpadów), których przekaz, estetykę wykonania oceniała komisja konkursowa w składzie: Konrad Ładowski Dyrektor Ośrodka, Elżbieta Sanecka Inspektor Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju oraz Iwona Bąk Wicedyrektor ds. Opieki
i Wychowania. Zdobyte przez poszczególne grupy wychowawcze nagrody przeszły na rzecz całej szkolnej społeczności i będą służyć przez wiele lat następnym pokoleniom wychowanków. W spotkaniu uczestniczył również Starosta Buski Jerzy Kolarz.

Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Daj Dziecku Nadzieję było współfinansowane ze środków otrzymanych od Powiatu Buskiego w wysokości 4 500 zł przy całkowitym koszcie zdania 6 750 złotych.

Zarząd Stowarzyszenia dziękuje wszystkim zaangażowanym w realizację zadania wolontariuszom, a w szczególności paniom: Joannie Paw, Joannie Chodór, Annie Wireckiej,  pani Anicie Szczubiał, Monice Kozłowskiej oraz panu Wojciechowi Płóciennikowi. Ponad to dziękujemy wychowawcom grup wychowawczych za przygotowanie młodzieży do konkursu.

 

 

Tekst i foto: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Broninie

 

Poprawiony: środa, 25 października 2023