herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Aktualności Jak zapobiegać zakażeniom bakteriami z rodzaju Legionella
Jak zapobiegać zakażeniom bakteriami z rodzaju Legionella Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski, przekazała do publikacji: Sylwia Mrożek   
wtorek, 19 marca 2024
 

sanepidGłówny Inspektor Sanitarny informuje o opracowaniach dotyczących zagrożeń zdrowotnych związanych z występowaniem bakterii z rodzaju Legionella oraz  możliwych do podjęcia działań prewencyjnych, ograniczających ryzyko zachorowań na legionellozę.

Opracowanie Bezpieczeństwo wodne w budynkach opisuje kluczowe kwestie bezpieczeństwa wodnego w budynkach, tj. zagrożenia, ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem przeznaczenia poszczególnych budynków oraz ich specyfiki. W opracowaniu omówiono zadania i zakres odpowiedzialności stron biorących udział w planowaniu, projektowaniu, budowie i renowacji budynków, jak również w opracowaniu planów bezpieczeństwa wodnego oraz bieżącym utrzymaniu i obsłudze instalacji wodnych. W zakresie dotyczącym procesu zarządzania dostawami wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w obiektach budowlanych obejmuje wodę: wykorzystywaną w produkcji żywności, używaną do mycia (w tym także wodę w prysznicach), na pływalniach, a także wodę wykorzystywaną w zakresie innych działań rekreacyjnych. W opracowaniu zawarto również wskazówki postępowania w sytuacjach narażenia na działanie m. in. aerozolu wodno-powietrznego wytwarzanego przez urządzenia wykorzystujące wodę, np. wieże chłodnicze.

Z kolei opracowanie Zapobieganie zakażeniom bakteriami z rodzaju Legionella – zalecenia dot. ponownego otwierania budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego po wydłużonym przestoju lub ograniczonej eksploatacji opisuje jak przygotować się do ponownego otwarcia ww. budynków, jakie czynności należy podjąć po wydłużonym przestoju lub ograniczonej eksploatacji, aby zapobiec zakażeniom bakteriami z rodzaju Legionella. Dokument przygotowano z myślą o zarządzających wewnętrznymi systemami wodnymi i urządzeniami występującymi w budynkach. Zawarte w opracowaniu wskazówki mają pomóc zmniejszyć zagrożenie, jakie mogą stanowić występujące w wodzie bakterie Legionella. W zaleceniach wskazano zakres podstawowych działań technicznych dla różnego typu systemów/urządzeń lub ich elementów. Zwrócono uwagę na to, aby przed ponownym oddaniem do użytkowania,  ww. budynków, tam gdzie jest to wskazane przeprowadzone były badania wody w kierunku Legionella. Prawidłowe wyniki tych badań mogą być potwierdzeniem, że korzystanie z obiektu jest pod tym względem bezpieczne.

Ww. opracowania w sposób kompleksowy obejmują szereg rozwiązań mających zastosowanie w obiektach o różnym przeznaczeniu, a zatem odnoszą się do: budynków mieszkalnych, szpitali, innych ośrodków medycznych (podmiotów leczniczych), zakładów opieki nad osobami starszymi, ośrodków opieki dedykowanych dzieciom, hoteli, pensjonatów, obiektów agroturystyki, pól namiotowych, obiektów sportowych, a nawet centrów ogrodniczych i cieplarni. Treść opracowań wskazuje na fakt, że nieodpowiednie zarządzanie instalacją wodną w budynkach może powodować poważne skutki zdrowotne, jak również istotne bezpośrednie oraz pośrednie skutki ekonomiczne i społeczne.

Do rozwinięcia:

  1. Bezpieczeństwo wodne w budynkach [ PDF ]
  2. Zapobieganie zakażeniom bakteriami z rodzaju Legionella – zalecenia dot. ponownego otwierania budynków użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego po wydłużonym przestoju lub ograniczonej eksploatacji [ PDF ]