herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Aktualności Uroczyste podpisanie umów z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań z zakresu sportu, turystyki, kultury oraz ochrony i promocji zdrowia
Uroczyste podpisanie umów z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań z zakresu sportu, turystyki, kultury oraz ochrony i promocji zdrowia Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski, przekazała do publikacji: Ilona Marzec   
poniedziałek, 18 marca 2024
 

Jerzy Kolarz Starosta Buski i Członkowie Zarządu Powiatu podczas podpisywania umowy ze Stwarzyszeniem na rzecz Potrzebujących Wielki GroszW dniu 15 marca 2024 r. Jerzy Kolarz Starosta Buski, w obecności Członków Zarządu Powiatu Buskiego Wiesława Marca i Jerzego Kordosa, podpisał z 18 organizacjami pozarządowymi umowy na realizację w 2024 r. zadań publicznych z zakresu sportu, turystyki, kultury oraz ochrony i promocji zdrowia.

Każdego roku organizacje pozarządowe, które przystąpią do ogłaszanego przez Zarząd Powiatu w Busku-Zdroju konkursu ofert, otrzymują wsparcie finansowe ze strony Powiatu Buskiego na aktywne działania na rzecz mieszkańców Powiatu Buskiego m.in. w sferze sportu i turystyki, kultury oraz ochrony i promocji zdrowia.

Stowarzyszenia, które mają pomysły na organizację dla mieszkańców Powiatu Buskiego przedsięwzięć już po zakończonej procedurze konkursowej mogą ubiegać się o tzw. małe granty.

Dzięki otrzymanym dotacjom organizacje pożytku publicznego realizują różnego rodzaju przedsięwzięcia dla mieszkańców Powiatu, m.in. turnieje i zawody sportowe w różnych dyscyplinach, przeglądy artystyczne, wycieczki krajoznawcze, a także przedsięwzięcia wspierające zdrowy tryb życia, opiekę nad pacjentami paliatywnie chorymi czy kursy pierwszej pomocy przedmedycznej.

Współpraca Powiatu Buskiego z organizacjami pozarządowymi opiera się na zasadach m.in. pomocniczości, suwerenności stron oraz partnerstwa. Efektem tej współpracy są korzyści odnoszone przez obie strony. Stowarzyszenia otrzymują potrzebne wsparcie finansowe, a Powiat Buski niezwykle cenną pomoc w realizacji swoich zadań. Dzięki tym obopólnym działaniom każdego roku kilka tysięcy osób - zarówno dzieci, młodzieży, jak i dorosłych - bierze udział w przedsięwzięciach realizowanych przez organizacje pozarządowe dofinansowywanych przez Powiat Buski.

Zarząd Powiatu w Busku-Zdroju doceniając korzyści płynące z tego partnerstwa przyjął politykę corocznego zwiększania środków finansowych na wsparcie organizacji pozarządowych. W bieżącym roku Zarząd Powiatu na wsparcie organizacji pozarządowych oraz właścicieli zabytków wpisanych do rejestru konserwatora zabytków zabezpieczył kwotę ponad pół miliona złotych. Intencją Zarządu Powiatu jest szeroka promocja współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Właśnie tej promocji miało służyć, kolejne już, spotkanie z organizacjami pozarządowymi.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych Pani Bogusława Majcherczak, Pani Bożena Król oraz Pan Konrad Ładowski - wypowiadając się w imieniu swoich Stowarzyszeń - zgodnie przyznali, że wsparcie finansowe Powiatu Buskiego dla ich zadań przynosi wymierne korzyści dla mieszkańców Powiatu. Bez dotacji organizacja różnego rodzaju wydarzeń sportowych, kulturalnych oraz wspierających zdrowie mieszkańców Powiatu Buskiego nie byłaby możliwa.

Zarząd Powiatu – po przeprowadzeniu procedury konkursowej oraz procedur tzw. małych grantów - przyznał dotacje łącznie na 56 zadań, z czego 27 zadań będzie realizowanych z zakresu kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa przez 20 organizacji pożytku publicznego. Z zakresu kultury dotacje otrzymało 14 podmiotów na realizację 17 zadań, z zakresu edukacji ekologicznej 4 organizacje zrealizują 4 zadania, natomiast z zakresu ochrony i promocji zdrowia 8 organizacji zrealizuje 8 zdań.

 

Wśród organizacji pożytku publicznego, które otrzymały dotacje w procedurze konkursowej oraz w procedurze tzw. małych grantów, i których przedstawiciele w dniu 15 marca 2024 r. podpisali umowy, były:

 1. Stowarzyszenie Daj Dziecku Nadzieję w Broninie,
 2. Stowarzyszenie Na Rzecz Potrzebujących „Wielki Grosz” przy DPS w Zborowie,
 3. Stowarzyszenie KGW „Nadwiślanki” w Ratajach Słupskich,
 4. Stowarzyszenie „Ruczynów Arena” w Ruczynowie,
 5. Buski Klub Jeździecki „Wiraż” w Kawczycach,
 6. Stowarzyszenie Klub Seniora w Busku - Zdroju,
 7. Stowarzyszenie Miłośników Szańca w Szańcu,
 8. Stowarzyszenie „Razem Dzieciom” w Busku - Zdroju,
 9. Stowarzyszenie „Ad Arma Polonia” w Nowym Folwarku,
 10. Buskie Stowarzyszenie Futsalu w Busku – Zdroju,
 11. Stowarzyszenie Wychowanków  I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Busku - Zdroju,
 12. Stowarzyszanie Przyjaciół Festiwalu Muzycznego im. K. Jamroz w Busku - Zdroju,
 13. Polskie Stowarzyszenie Edukacji Plastycznej w Kielcach,
 14. Fundacja Pomoc Niepełnosprawnym Dzieciom, Młodzieży i Osobom Fizycznym przy SOSW w Busku – Zdroju Błękitne Niebo w Busku – Zdroju,
 15. Stowarzyszenie „Amazonki”  w Busku – Zdroju,
 16. Fundacja Gospodarcza św. Brata Alberta w Kielcach.

 

Tekst: Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej

Zdjęcia: Tadeusz Sempioł