herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Aktualności Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Aneta Piasecka.   
czwartek, 16 listopada 2023
 

ZARZĄD POWIATU  W BUSKU – ZDROJU

Działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571);

Z A P R A S Z A

Organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, prowadzące działalność pożytku publicznego, zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2023 r. poz. 571) do zgłaszania swoich przedstawicieli  do udziału w komisji konkursowej, opiniującej oferty na powierzenie organizacjom pozarządowym i innym uprawnionym podmiotom realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod nazwą: prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych całodobowych, socjalizacyjnych na terenie powiatu buskiego w 2024 roku.

Organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty, zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowej, proszone są o złożenie pisemnego zgłoszenia, zgodnie z załączonym drukiem w terminie do 24 listopada 2023 roku.

 

Wypełniony druk należy:
przesłać na adres lub dostarczyć osobiście:
Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
ul. Mickiewicza 15,
28 - 100 Busko – Zdrój.

 

Do pobrania:

  • Zaproszenie z załącznikami [ PDF ] [ ODT ]