herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Aktualności UWAGA!!! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW - strefa objęta zakażeniem dla Powiatu Buskiego
UWAGA!!! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW - strefa objęta zakażeniem dla Powiatu Buskiego Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Sylwia Mrożek.   
wtorek, 16 maja 2023
 

komunikatPowiatowy Lekarz Weterynarii w Busku-Zdroju informuje, iż w związku ze stwierdzeniem wystąpienia w dniu 09.05.2023 r. wysoce zjadliwej grypy ptaków - mew śmieszek na terenie Gospodarstwa Rybackiego "Górki" sp. z o. o. w dniu 10.05.2023 r. zostało wydane Rozporządzenie Nr 1/2023 w sprawie wyznaczenia strefy zakażenia w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich na terenie powiatu buskiego.

W/w Rozporządzenie wyznacza strefę objętą zakażeniem wysoce zjadliwą grypą ptaków, obejmującą  sołectwa: Brzezie, Chotel Czerwony, Gluzy, Gorysławice, Górki, Koniecmosty, Kuchary, Ostrów, Szczerbaków, Szczytniki, Wawrowice w gminie Wiślica, Badrzychowice, Czarkowy, Piasek Wielki, Sepichów, Strożyska, Ucisków, Żukowice w gminie Nowy Korczyn oraz Bilczów, Budzyń, Dobrowoda w gminie Busku-Zdrój.

Na obszarze strefy zakażenia wszystkim posiadaczom ptaków nakazuje się:

 1. utrzymywanie drobiu i innych ptaków w odosobnieniu w kurnikach lub innych zamkniętych obiektach budowlanych lub w innym miejscu w gospodarstwie, w sposób uniemożliwiający kontakt z drobiem lub innymi ptakami utrzymywanymi w innych gospodarstwach oraz uniemożliwiający ich kontakt z dzikimi ptakami;
 2. karmienie i pojenie drobiu w zamknięciu lub miejscu osłoniętym, które w dostateczny sposób uniemożliwia dostęp dzikiego ptactwa i tym samym zapobiega kontaktowi dzikiego ptactwa z pokarmem i wodą przeznaczoną dla drobiu;
 3. stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z niego wychodzące, w celu wykluczenia rozprzestrzeniania się wysoce zjadliwej grypy ptaków, odkażanie rąk i obuwia przez osoby wchodzące do gospodarstwa lub z tego gospodarstwa wychodzące;
 4. oczyszczanie, odkażanie, deratyzację i dezynfekcję miejsc przebywania drobiu i innych ptaków utrzymywanych w obrębie gospodarstwa;
 5. przechowywanie ściółki przeznaczonej dla ptaków utrzymywanych w obrębie gospodarstwa w sposób zabezpieczający przed kontaktem ze zwierzętami, w szczególności z ptakami dzikimi oraz ich odchodami;
 6. stosowanie środków dezynfekcyjnych w celu odkażania ściółki przeznaczonej dla ptaków, każdorazowo przed jej zastosowaniem, bieżące jej odkażanie po każdym wyłożeniu;
 7. przechowywanie paszy przeznaczonej dla ptaków w sposób zabezpieczający przed kontaktem ze zwierzętami, w szczególności z ptakami dzikimi oraz ich odchodami;
 8. powiadomić Powiatowego Lekarza Weterynarii w Busku-Zdroju o każdym przypadku znacznej liczby nagłych padnięć u drobiu i dzikich ptaków.

W strefie objętej zakażeniem, nakazuje się:

 1. monitorowanie obecności padłych ptaków w środowisku naturalnym i pobieranie próbek do badań laboratoryjnych oraz niezwłoczne bezpieczne unieszkodliwianie ich zwłok zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009;
 2. zgłaszanie przypadków padnięć dzikich ptaków lub podejrzeń wystąpienia wysoce zjadliwej grypy u ptaków odstrzelonych;

W strefie objętej zakażeniem, zakazuje się:

 1. korzystania ze zbiorników wodnych znajdujących się na wolnym powietrzu w celach związanych z hodowlą drobiu; chyba że jest to wymagane ze względów związanych z dobrostanem zwierząt w przypadku niektórych gatunków;
 2. pojenia drobiu wodą pochodzącą ze zbiorników wód powierzchniowych, do których może mieć dostęp dzikie ptactwo; chyba że woda jest poddawana obróbce zapewniającej inaktywację wirusów grypy ptaków;
 3. organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki.

Załączniki:

 1. Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii [ PDF ]
 2. Zasady ochrony drobiu przed grypa ptaków [ PDF ]
 3. Zasady bioasekuracji - ulotka [ PDF ]

Przekazała do publikacji: Sylwia Mrożek