herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Aktualności RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazał do publikacji: Tadeusz Sempioł.   
piątek, 22 lipca 2022
 

RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

projektu dokumentu: Strategia Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska na lata 2022–2027

W dniach 20.05–24.06.2022r. odbyły się konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska na lata 2022–2027. Konsultacje miały na celu zapoznanie grupy docelowej z projektem dokumentu Strategii Rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska na lata 2022–2027 oraz zebranie uwag, opinii i propozycji dotyczących zapisów dokumentu.Konsultacje niniejszej Strategiizostały przeprowadzone na zasadach określonych w art. 6 ust. 3 Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057z późn. zm.) oraz zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/304/2021 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu Buskiego.

Konsultacje społeczne rozpoczęły się przed wejściem w życie Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 (Dz. U. z 2022 r. poz. 1079) – ustawa „wdrożeniowa” i do tego momentu niniejszy dokument opracowywany był w procedurze zgodnej zarówno z wymogami wyżej wymienionej ustawy, jak i Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. W związku z tym, że w maju br.  pojawiła się podstawa prawna dla strategii terytorialnej IIT podczas trwania konsultacji społecznych, Partnerzy OSI ŚU zdecydowali o rezygnacji z trybu odpowiedniego dla strategii rozwoju ponadlokalnego i przejściu wyłącznie na tryb odpowiedni dla strategii IIT.

 

Do pobrania:

  • Informacja podsumowująca konsultacje [ DOCX ] [ PDF ]
  • Pismo znak KR.RPP.610.349.2022.PW z dnia 24.06.2022 r. od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie [ PDF ]