herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Aktualności KOLEJNY ETAP NABORU KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH ZA NAMI
KOLEJNY ETAP NABORU KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH ZA NAMI Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Mariola Kornicka.   
czwartek, 21 lipca 2022
 

herbKOLEJNY ETAP NABORU KANDYDATÓW DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH ZA NAMI

W ramach tegorocznego naboru chęć podjęcia nauki w szkołach prowadzonych przez Powiat Buski zadeklarowało 1142 kandydatów. Zakwalifikowanych do przyjęcia do klas pierwszych zostało 954 osób.

Spośród wszystkich zakwalifikowanych osób  ok. 74% to kandydaci z Powiatu Buskiego, natomiast ok. 26% to osoby spoza naszego Powiatu.

W bieżącym roku największym zainteresowaniem wśród kandydatów do klas pierwszych cieszyły się technika, do których zakwalifikowano blisko 47% absolwentów szkół podstawowych. Drugie miejsce pod względem liczby zakwalifikowanych kandydatów zajęły licea ogólnokształcące (ok. 43% kandydatów), a trzecie miejsce branżowe szkoły I stopnia (ok. 10%).

Wśród liceów najwięcej - bo blisko 290 uczniów – zakwalifikowało się do I Liceum Ogólnokształcącego, na drugiej pozycji jest III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadpodstawowych z liczbą 93 kandydatów. Zdecydowana większość kandydatów (ok. 54%) planuje podjąć naukę w oddziałach realizujących w zakresie rozszerzonym biologię, na drugim miejscu pod względem popularności uplasowały się oddziały, w których przedmiotem rozszerzonym jest matematyka (ok. 31%). Najmniej uczniów wybrało klasy humanistyczne (ok. 15%).

W technikach największym zainteresowaniem kandydatów cieszy się w tym roku zawód technik informatyk (23%), na drugim miejscu pod względem popularności jest technik hotelarstwa (ok. 16%), a na trzecim - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technik pojazdów samochodowych (po ok. 9%). Dużym zainteresowaniem cieszą się także takie kierunki, jak: technik architektury krajobrazu, technik budownictwa, technik ekonomista, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik geodeta czy technik logistyk.

 

Które szkoły dysponują jeszcze wolnymi miejscami w klasach pierwszych?

Na 29 planowanych do utworzenia w roku szkolnym 2022/2023 oddziałów, w 27 jest maksymalne obłożenie, a w 2 oddziałach są jeszcze pojedyncze wolne miejsca. Osoby, które nie zakwalifikowały się w pierwszym etapie naboru, mogą się jeszcze ubiegać o przyjęcie do takich szkół, jak: Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 1 (cukiernik, piekarz, kucharz, sprzedawca, fryzjer i inne zawody) i Branżowa Szkoła I Stopnia Nr 2 (mechanik pojazdów samochodowych i elektromechanik pojazdów samochodowych). Dodatkowo planujemy uruchomić klasę o profilu informatycznym w IV Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Techniczno - Informatycznych (jeśli zbierze się odpowiednia liczba chętnych kandydatów).

 

Ponadto wolnymi miejscami dysponują Ośrodki Szkolno - Wychowawcze w Busku-Zdroju i w Broninie.

Ośrodek w Busku - Zdroju oferuje kształcenie w następujących szkołach:

  • Szkoła Podstawowa,
  • Liceum Ogólnokształcące,
  • Technikum: technik informatyk,
  • Szkoła Branżowa I Stopnia: krawiec, elektromechanik, mechanik-monter maszyn i urządzeń,
  • Szkoła Policealna: technik administracji, technik bhp.

 

Ośrodek w Broninie oferuje kształcenie w:

  • Szkole Podstawowej,
  • Szkole Branżowej I Stopnia: mechanik pojazdów samochodowych, piekarz, cukiernik, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, mechanik-monter maszyn i urządzeń, ślusarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz i kucharz,
  • Szkole Przysposabiającej do Pracy: ogrodnictwo.

 

Kolejnym etapem naboru jest potwierdzenie przez osoby zakwalifikowane woli podjęcia nauki poprzez złożenie w szkołach pierwszego wyboru oryginałów dokumentów. Kandydaci zakwalifikowani mają na to czas do 29 lipca br. Ogłoszenie listy osób przyjętych do szkół ponadpodstawowych nastąpi 1 sierpnia do godziny 14.00.

Poprawiony: czwartek, 21 lipca 2022