herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Aktualności Komunikat nr 6/2020 Starosty Buskiego z dnia 10.07.2020 r.
Komunikat nr 6/2020 Starosty Buskiego z dnia 10.07.2020 r. Drukuj
Opublikował: Piotr Cira. Przekazał do publikacji: Krzysztof Welenc   
piątek, 10 lipca 2020
 

herbMając na uwadze dalsze bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców, właściwe funkcjonowanie Starostwa oraz właściwą i sprawną obsługę interesantów wprowadza się od dnia 13 lipca 2020r. następujące zmiany w funkcjonowaniu poszczególnych komórek organizacyjnych.

Pracownicy Starostwa z wydziałów:
- Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
- Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
oraz Referat Audytu Wewnętrznego i Kontroli

będą obsługiwali Interesantów bezpośrednio.

W budynku Starostwa przy ul. A. Mickiewicza 15, interesanci obsługiwani są bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta, Kasie oraz Wydziale Komunikacji i Transportu. Wydział Architektury i Budownictwa oraz pozostałe wydziały będą obsługiwać Interesantów w ograniczony sposób.

 

W celu ułatwienia załatwienia spraw informuję, że na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju (bip.powiat.busko.pl) w zakładce ,,Dane kontaktowe” znajduje się wykaz numerów bezpośrednich do pracowników Starostwa. W celu uniknięcia oczekiwania proszę o telefoniczne umawianie wizyty w Starostwie.

W zakładce Wydziały, Referaty, Biura znajdą Państwo informacje o sposobie załatwienia spraw w poszczególnych Wydziałach, druki wniosków oraz informacje o wysokości ewentualnych opłat. Numery rachunków dostępne są na stronie internetowej BIP w zależności od załatwianej sprawy – szczegóły telefonicznie.

W celu ograniczenia możliwości zarażenia wirusem SARS-CoV-2, uprzejmie proszę o ograniczenie wizyt w Starostwie a w przypadku konieczności osobistej wizyty prosimy pamiętać o dezynfekcji dłoni, zakrywaniu ust i nosa oraz zachowaniu co najmniej dwumetrowego dystansu od innych osób.

Osoby bez zakrytych ust i nosa nie będą obsługiwane, a osoby które ze względów zdrowotnych nie mogą dopełnić powyższego obowiązku zobowiązane są do używania przezroczystej przyłbicy.

Zaleca się aby wszystkie wnioski składać drogą elektroniczną, pocztą lub w Biurze Obsługi Interesanta w siedzibie Starostwa przy ul. Mickiewicza 15.

Decyzje w sprawie sposobu funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu oraz przyjmowania w nich interesantów podejmują ich Dyrektorzy.

Obsługa klientów w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Busku-Zdroju odbywać się będzie jak dotychczas zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w siedzibie Zespołu oraz na stronie internetowej tut. Starostwa.

Nieodpłatne porady prawne, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, oraz nieodpłatne mediacje są realizowane
w sposób bezpośredni zarówno w budynku Starostwa przy ul. A. Mickiewicza 15 jak również  w poszczególnych Gminach na terenie Powiatu.

 


Za utrudnienia przepraszamy.

Wicestarosta Buski
Stanisław Klimczak

Poprawiony: piątek, 10 lipca 2020