herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Aktualności Konwent Powiatów Województwa Świętokrzyskiego
Konwent Powiatów Województwa Świętokrzyskiego Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Ilona Marzec.   
czwartek, 19 grudnia 2019
 

ZajawkaW dniu 16 grudnia br., w Starostwie Powiatowym w Staszowie odbył się Konwent Powiatów Województwa Świętokrzyskiego, który otworzył i prowadził Przewodniczący Konwentu, Starosta Buski Jerzy Kolarz. Gospodarzem posiedzenia był Starosta Staszowski Józef Żółciak, który witając zebranych, wyraził zadowolenie z goszczenia na ziemi staszowskiej Koleżanek i Kolegów Starostów, w czasie ostatnich w tym roku obrad Konwentu.

Po rozpoczęciu posiedzenia i jednogłośnym przegłosowaniu jego porządku, Przewodniczący Konwentu Starosta Buski Jerzy Kolarz wręczył byłemu Staroście Kieleckiemu, obecnie zastępcy Wójta Gminy Łopuszno Wiesławowi Gałce, odznaczenie „BENE MERITUS POWIATOM” przyznane z okazji 20-lecia samorządu powiatowego. Odznaczenie to zostało przyznane przez Zarząd Związku Powiatów Polskich.

Następnie naczelnik Wydziału Promocji i Współpracy z Zagranicą Jan Mazanka, za pomocą przygotowanej prezentacji multimedialnej, przekazał informacje na temat specyfiki ziemi staszowskiej i jej dorobku za ostatnie kilka lat.

Drugi punkt obrad dotyczył wyboru trzeciego zastępcy Przewodniczącego Konwentu, po zwolnieniu tej funkcji przez byłego Starostę Koneckiego Andrzeja Lenarta. Starostowie
w drodze głosowania, odstąpili od powoływania trzeciego zastępcy Przewodniczącego Konwentu, natomiast, na wniosek Starosty Jędrzejowskiego Pawła Faryny, na wakujące miejsce przedstawiciela Konwentu Powiatów Województwa Świętokrzyskiego do Wojewódzkiej Rady do Spraw Potrzeb Zdrowotnych, wybrano Starostę Staszowskiego Józefa Żółciaka.

W dyskusji na temat stanu opieki zdrowotnej na szczeblu szpitali powiatowych, zwracano głównie uwagę na problemy finansowe placówek. Jak stwierdził Przewodniczący Konwentu Starosta Buski Jerzy Kolarz, jedynie około 12% szpitali w Polsce, zamknie obecny rok dodatnim wynikiem finansowym. Starosta Staszowski Józef Żółciak, zabierając głos w dyskusji poinformował, że dodatni wynik planowany jest w szpitalu staszowskim, mimo znaczących tegorocznych inwestycji, m.in. przebudowy i modernizacji SOR–u oraz Oddziału Intensywnej Terapii, za ponad 20 mln zł.

Większą część obrad poświęcono na dyskusję dotyczącą zmian w ustawie ,,Prawo o ruchu drogowym”, w zakresie nakładania kar administracyjnych za nie zarejestrowanie w terminie 30 dni pojazdu, nie będącego pojazdem nowym, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz za niewykonanie obowiązku zawiadomienia Wydziału Komunikacji w Starostwach Powiatowych, również w terminie 30 dni, o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego na terytorium RP.

Kolejny punkt posiedzenia dotyczył zaprezentowania,  przez "Fundację Solidarności Międzypokoleniowej i Samopomocy Sąsiedzkiej” z Gdańska, funkcjonowania Krajowego Samorządowego Systemu Teleopieki Domowej oraz przedstawienie praktycznego wdrożenia tego systemu na przykładzie powiatu sandomierskiego.

Po realizacji ostatniego punktu obrad  dotyczącego "spraw różnych", Przewodniczący Konwentu Starosta Buski Jerzy Kolarz, złożył wszystkim obecnym życzenia świąteczno-noworoczne, a gospodarz posiedzenia Starosta Staszowski Józef Żółciak, zaprosił wszystkich obecnych do zwiedzenia Zespołu Pałacowego w Kurozwękach i zapoznanie się z aktualną ofertą turystyczną tego miejsca.

 

Tekst i foto: Jan Mazanka