herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Sesje Rady Powiatu II Sesja Rady Powiatu w Busku-Zdroju
II Sesja Rady Powiatu w Busku-Zdroju Drukuj
Opublikował: Piotr Cira. Przekazała do publikacji: Barbara Banaś   
wtorek, 28 maja 2024
 

Busko - Zdrój, dnia 27.05.2024 r. 

Znak: BR.0002.1.2.2024 

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 roku, poz. 107) oraz § 13 ust. 1 Statutu Powiatu Buskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z 2023 roku, poz. 3781 z późn. zm.),

zwołuję

II Sesję Rady Powiatu w Busku – Zdroju,

w dniu 7 CZERWCA 2024 roku o godz. 9:00

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju, al. Mickiewicza 15

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Przyjęcie porządku obrad.

 4. Przyjęcie protokołów z LVI Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju oraz z I Sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju.

 5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z działalności za okres pomiędzy sesjami.

 6. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdrojuw sprawieustalenia składu osobowego Komisji skarg, wniosków i petycji. (projekt uchwały)

 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawiedelegowania radnych powiatu do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Busku - Zdroju. (projekt uchwały)

 8. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawiepowołania Rady Społecznej przy Zespole Opieki Zdrowotnej w Busku - Zdroju oraz ustalenia terminu jej pierwszego posiedzenia. (projekt uchwały)

 9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie zmian w budżecie Powiatu Buskiego w 2024 roku. (projekt uchwały)

 10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdroju w sprawie przeniesień w wydatkach budżetu Powiatu Buskiego w 2024 roku. (projekt uchwały)

 11. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w Busku - Zdrojuw sprawie zmiany uchwały Nr LIII/533/2024 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 19 stycznia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Buskiego na lata 2024- 2030. (projekt uchwały)

 12. PodjęcieuchwałyRady Powiatu w Busku - Zdrojuw sprawieuchylenia uchwały nr XXX/330/2021 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Buskiego. (projekt uchwały)

 13. Informacja Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Busku - Zdroju dotycząca Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Powiatu Buskiego za rok 2023.

 14. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Powiatu Buskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2023 roku.

 15. Sprawy różne i wolne wnioski.

 16. Zamknięcie Sesji.

Poprawiony: środa, 29 maja 2024