herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Powiat Buski List do Mieszkańców Powiatów i Miast na prawach powiatu
List do Mieszkańców Powiatów i Miast na prawach powiatu Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazał do publikacji: Jerzy Kolarz.   
czwartek, 19 listopada 2020
 

Drodzy Mieszkańcy,

zwracamy się do Państwa, Mieszkańców naszych małych ojczyzn – wspólnot powiatowych uznając, że przekaz płynący z naszego apelu poprzez lokalne media będzie bardziej słyszalnym. Zagadnienia, które poruszamy powinny możliwie szeroko i szybko trafić do Was-Mieszkańców naszych wspólnot, bo dotyczą spraw jakie w tym momencie będą mocno oddziaływać bądź już oddziałują na Wasze codzienne funkcjonowanie.

Szanowni Państwo,

samorząd gminny i powiatowy angażuje wszystkie siły i środki w walkę z Covid-19, próbując przy tym nadal i nieprzerwanie realizować pozostałe zadania publiczne. Niestety, od wielu miesięcy zderzamy się z brakiem jasnej, jednolitej strategii walki z epidemią na poziomie administracji centralnej oraz wojewodów. Często zdarza się, że decyzje są podejmowane bez konsultacji z nami. Często też są one nieprzemyślane i niewykonalne. O niektórych poleceniach, do których organy i jednostki powiatowe mają się dostosować, wcześniej dowiadywaliśmy się z mediów.

Mieszkańcy powinni dostawać rzetelną informację o tym jak wygląda stan przygotowania Państwa i jego służb – zarówno na poziomie rządowym jak i samorządowym do walki z kryzysem, z jakim wszystkim nam przyszło się zmierzyć.

Sytuacja w szkołach

Jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego samorządy zwracały uwagę, że dyrektorzy szkół powinni mieć większą swobodę przy podejmowaniu decyzji związanej z zawieszeniem zajęć i przejściu na kształcenie na odległość. Wbrew tym sugestiom, Minister Edukacji Narodowej w wydanym przez siebie Rozporządzeniu uzależnił podjęcie takiej decyzji od uzyskania pozytywnej opinii inspekcji sanitarnej. W praktyce takie pozytywne opinie były wydawane bardzo rzadko. W połowie października ówczesny Minister Edukacji Narodowej powiedział, że szkoły odpowiadają za 2-2,5 proc. wszystkich zakażeń koronawirusem. Ta informacja nie została poparta żadnymi wiarygodnymi danymi, bo przy w wielu miejscach w Polsce w niewydolnych Sanepidach, system ustalania osób z kontaktu z osobą zarażoną po prostu nie funkcjonuje. Wbrew twierdzeniom resortu edukacji uważamy, że otwarcie szkół spowodowało dramatyczny wzrost dziennej liczby osób zakażonych. W wielu przypadkach ani szkoły ani samorządy nie otrzymały żadnego realnego wsparcia na dostosowanie się do sytuacji epidemicznej.

Szpitale

To co dzieje się w zakresie ochrony zdrowia można określić mianem dezorganizacji. Polecenia dotyczące tworzenia tzw. łóżek covidowych są w większości przypadków podejmowane arbitralnie przez wojewodów bez refleksji, czy dany szpital jest przygotowany do leczenia chorób zakaźnych oraz z pominięciem interesu pacjentów chorujących na inne schorzenia. Mieszkańcy muszą mieć świadomość, że o skutecznym leczeniu pacjentów z Covid-19 nie decyduje liczba wirtualnych łóżek na liście wojewody oznaczonych jako covidowe. Żeby móc ratować życie i zdrowie pacjentów konieczne jest posiadanie łóżek z możliwością stosowania terapii tlenowej, łóżek do intensywnej terapii medycznej, wyszkolonego personelu, lekarzy chorób zakaźnych i pulmonologów oraz dostępu do leków, które mogą łagodzić przebieg tej ciężkiej choroby.

Chorych w szpitalach przybywa, tymczasem 28 października 2020 r. Narodowy Funduszu Zdrowia drastycznie obniżył stawki za hospitalizację pacjentów z Covid-19, poprzez podział pacjentów na trzy grupy. Nowe stawki zostały ustalone w całkowitym oderwaniu od kosztów leczenia, diagnostyki pacjentów oraz zabezpieczenia personelu medycznego. Jednocześnie podniesiono stawki w izolatoriach, gdzie pacjentów ani się nie leczy, ani nie diagnozuje. Taki stan rzeczy może doprowadzić do tego, że do szpitali będą trafiać pacjenci w stanach krytycznych, gdzie na pomoc będzie za późno.

Domy pomocy społecznej

Miejsca te stanowią potencjalnie niebezpieczne ognisko zakażeń z uwagi na ogólny stan zdrowia pensjonariuszy, którzy są w grupie ryzyka ciężkiego przebiegu Covid-19. Tymczasem ani mieszkańcom domu ani personelowi nie przysługuje prawo do testów na koronawirusa finansowanych w ramach systemu ochrony zdrowia. Osobną kwestią jest problem personelu. Powiaty od lat zabiegają o zapewnienie właściwej opieki pielęgniarskiej w domach pomocy społecznej w ramach systemu ochrony zdrowia. Pensjonariusze domów pomocy społecznej, pomimo że posiadają ubezpieczenie zdrowotne, w praktyce pozbawiani są prawa do świadczeń opieki zdrowotnej. W dobie epidemii ten problem tylko narasta.

Sanepidy

Wbrew nazwie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nie ma nic wspólnego z Powiatami. Inspektor powiatowy jest urzędnikiem administracji rządowej w województwie. Powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna (Sanepid) jest jednostką budżetową finansowaną z budżetu państwa, w żaden sposób niepowiązana organizacyjne z Powiatem. Nie jest winą pracowników Sanepidów, że nie są w stanie wypełniać na bieżąco wszystkich nałożonych na nich zadań. Jest to efekt wieloletnich zaniedbań w organizacji pracy inspekcji, marginalizacji ich roli oraz braku odpowiedniego finansowania. W wielu miejscach w kraju Starostwa są gotowe wesprzeć organizacyjnie i kadrowo Inspekcje, jednak przez brak odpowiednich przepisów jest to utrudnione. Przez pół roku od ogłoszenia stanu epidemii ustawodawca nie zadał sobie trudu, żeby wprowadzić stosowne zmiany prawne czy podjąć inne skuteczne działania, które wzmocniłyby Sanepid.


Szanowni Państwo,

informacja ta stanowi rzetelne źródło wiedzy dla Was-Mieszkańców naszych wspólnot o tym jak wygląda sytuacja w naszych małych ojczyznach, w Rzeczypospolitej.

W miarę potrzeby, w tej formie, będziemy informowali o kolejnych sprawach z jakimi przyszło nam wszystkim się dzisiaj mierzyć.

 

Starostowie i Prezydenci Miast na prawach powiatów

Poprawiony: piątek, 20 listopada 2020