herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Festiwal Zdrowia XX jubileuszowy Festiwal Zdrowia w Busku – Zdroju im. Zbigniewa Kociuby.
XX jubileuszowy Festiwal Zdrowia w Busku – Zdroju im. Zbigniewa Kociuby. Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Ilona Marzec.   
piątek, 04 listopada 2022
 

Goście i uczestnicy konferencji w sali koncertowej w Sanatorium Marconi21 października 2022 r. w sali koncertowej w Sanatorium Marconi w Busku - Zdroju odbyła się konferencja zorganizowana w ramach XX Festiwalu Zdrowia w Busku – Zdroju im. Zbigniewa Kociuby.

Starosta Buski Jerzy Kolarz dokonał uroczystego otwarcia konferencji witając uczniów i młodzież szkolną, Szkoły Promujące Zdrowie, dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli, pedagogów i opiekunów, a także uczniów z Ukrainy, którzy aktualnie pobierają naukę w polskich szkołach. Starosta przywitał również prelegentki i podziękował za honorowe przygotowanie wystąpień.

Konferencja w Sanatorium Marconi została zorganizowana po trzyletniej przerwie spowodowanej pandemią. Tematem dominującym w roku bieżącym jest hasło przewodnie Światowej Organizacji Zdrowia: „Ratujmy życie! (...)".

Z okazji jubileuszu XX Festiwalu Zdrowia w Busku-Zdroju im. Zbigniewa Kociuby, w imieniu Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju, razem z Wicestarostą Buskim Stanisławem Klimczakiem, Starosta złożył podziękowania i wyrazy uznania dla wszystkich współorganizatorów Festiwalu Zdrowia w Busku-Zdroju, wręczając pamiątkowe listy.

Panu Andrzejowi Bętkowskiemu Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego oraz Pani Bogumile Niziołek Dyrektor Departamentu Ochrony Zdrowia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach - podziękowanie odebrał Pan Krzysztof Ołownia Z-ca Dyrektora Departamentu;

Panu Kazimierzowi Mądzikowi Świętokrzyskiemu Kuratorowi Oświaty na ręce Pani Katarzyny Nowackiej Świętokrzyskiego Wicekuratora Oświaty wraz z pracownikami Panią Ireną Sobieraj, Małgorzatą Połeć i Elżbietą Szczęsną-Kusak starszymi wizytatorami w Kuratorium Oświaty w Kielcach;

Panu Jarosławowi Ciurze Świętokrzyskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Kielcach oraz pracownikom Oddziału Promocji Zdrowia
i Oświaty Zdrowotnej pod kierownictwem Pani Ewy Ziemkiewicz, Pani Ewie Czarneckiej i Pani Agnieszce Dolezińskiej;

Panu Adamowi Derzie Okręgowemu Inspektorowi Pracy w Kielcach oraz Panu Stanisławowi Golmento pracownikowi Inspektoratu;

Panu dr Zdobysławowi Kuleszyńskiemu Prorektorowi ds. Badań i Współpracy Regionalnej oraz Panu Włodzimierzowi Chłopkowi Kanclerzowi w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, która obecnie nosi nazwę Akademia Nauk Stosowanych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach;

Panu Prof. Stanisławowi Góździowi Dyrektorowi Świętokrzyskiego Centrum Onkologii W Kielcach - podziękowanie odebrała Pani Joanna Dziurzyńska dietetyk z Zakładu Profilaktyki w Centrum Onkologii.

Panu Waldemarowi Sikorze Burmistrzowi Miasta i Gminy Busko-Zdrój;

Panu podinsp. Marcinowi Chatysowi Komendantowi Powiatowemu Policji w Busku-Zdroju - podziękowanie odebrał nadkomisarz Artur Piertas Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Busku-Zdroju;

Panu Krzysztofowi Socha Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Busku-Zdroju oraz Pani Ewelinie Dąbrowskiej i Pani Monice Trzaska z Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

Pani Magdalenie Koniecznej-Różyckiej oraz Panu Stanisławowi Grzesiakowi Członkom Zarządu „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A. oraz Pani Dorocie Brachowicz i Pani Małgorzacie Kosowicz pracownikom Sanatorium Marconi. Starosta Buski podziękował Panu Kamilowi Piotrowskiemu Dyrektorowi "Buskowianki" za przekazanie wody mineralnej "Buskowianka-Zdrój" dla uczestników Festiwalu. Powitani zostali również: Pan Artur Durda Dyrektor Pionu Lecznictwa Uzdrowiska oraz Pan Marek Strzała Dyrektor Sanatorium Marconi, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego;

Pani Marii Wiśniewskiej Dyrektorowi Buskiego Samorządowego Centrum Kultury;

Pani Jolancie Maślicha Dyrektorowi Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju;

Panu Sylwestrowi Pałce Dyrektorowi Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju;

Panu Jarosławowi Zatorskiemu Dyrektorowi Hospicjum w Busku-Zdroju.

Następnie Starosta odczytał pismo z Głównego Inspektoratu Sanitarnego przesłane w związku z dzisiejszą konferencją.

Dalszą część konferencji poprowadziła Pani Irena Sobieraj, starszy wizytator w Kuratorium Oświaty w Kielcach, Przewodnicząca Oddziału Regionu Ponidzie Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, która zapoznała zebranych z programem konferencji oraz przybliżyła postać pana Zbigniewa Kociuby.

Kolejnym punktem spotkania było wręczenie Certyfikatów Szkoła Promująca Zdrowie i Przedszkole Promujące Zdrowie oraz wręczenie szkołom Zaproszeń do Świętokrzyskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie. Certyfikaty i Zaproszenia wręczyła Pani Katarzyna Nowacka Świętokrzyski Wicekurator Oświaty wspólnie z Panią Małgorzatą Połeć starszym wizytatorem Kuratorium Oświaty w Kielcach i Wojewódzkim Koordynatorem Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie.

 

Certyfikaty Szkoła Promująca Zdrowie otrzymały następujące placówki oświatowe:

  1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej
    w Jędrzejowie;
  2. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kielcach;
  3. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Działoszycach;
  4. Przedszkole Publiczne Nr 21 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Zaproszenia do Świętokrzyskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie otrzymały następujące placówki oświatowe:

  1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Krzysztofa Szydłowieckiego w Ćmielowie;
  2. Szkoła Podstawowa w Miąsowej;
  3. Przedszkole Samorządowe Nr 35 w Kielcach;
  4. Przedszkole Samorządowe Nr 14 im. Marii Kownackiej w Kielcach.

 

Pani Katarzyna Nowacka Świętokrzyski Wicekurator Oświaty pogratulowała dyrektorom, nauczycielom oraz uczniom szkół i placówek podejmowanych działań, a także efektów osiąganych w zakresie promocji zdrowia.

 

Pani Ewa Ziemkiewicz z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Kielcach zaprezentowała wykład na temat: "Choroby zakaźne, jak im zapobiegać".
Z drugim wykładem wystąpiła Pani dr Grażyna Lis z Akademii Nauk Stosowanych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach na temat "Pacjent w kryzysie suicydalnym z perspektywy opieki pielęgniarskiej".

W kolejnym punkcie konferencji Pani Klaudia Pałka pedagog szkolny w Zespole Placówek Oświatowych w Tuczępach, wraz z uczennicami, zaprezentowała konkurs międzyszkolny Projekt edukacyjno-profilaktyczny "Z Profilaktyką na Ty" jako dobrą praktykę do wykorzystania w innych placówkach.

Na zakończenie spotkania wystąpiła Pani Irena Sobieraj z prelekcją na temat "Ratujmy życie! - Przeciwdziałanie zakażeniom HIV w szkołach woj. świętokrzyskiego. Co trzeba wiedzieć o HIV i AIDS?", a także podsumowała i zakończyła konferencję.

Podczas Festiwalu Zdrowia w sali konferencyjnej w Sanatorium Marconi odbyły się warsztaty pod nazwą: "Zabawy integracyjne z chustą animacyjną i innymi przyborami", które przeprowadziły Pani Lidia Soja i Pani Anna Masłowska - doradcy metodyczni Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku - Zdroju. W zajęciach uczestniczyło 26 uczniów i 4 nauczycieli. Zaproponowana forma aktywności - zabawy, ćwiczenia z wykorzystaniem chusty animacyjnej, gumy sensorycznej - wywołała duże zainteresowanie młodzieży, która aktywnie w nich uczestniczyła.

W holu Sanatorium Marconi zorganizowano stoiska informacyjno-edukacyjne. Uczestnikom zaoferowano między innymi: pomiar ciśnienia tętniczego, analizę składu ciała, porady dietetyczne, porady edukacje w zakresie profilaktyki raka piersi oraz szyjki macicy, naukę samobadania piersi na fantomach, mini quiz wiedzy na temat stresu.

Instytucje, które zorganizowały stoiska, to: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach oraz Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Busku-Zdroju,  Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach, Komenda Powiatowa Policji w Busku-Zdroju, Akademia Nauk Stosowanych im. prof. E. Lipińskiego w Kielcach, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Ochrony Zdrowia.

Tegoroczny Festiwal zgromadził ponad 200 uczestników.

Współorganizatorzy Festiwalu Zdrowia składają podziękowanie dla Zarządu "Uzdrowisko Busko-Zdrój" S.A. za ufundowanie naturalnej wody mineralnej Buskowianka-Zdrój dla uczestników konferencji oraz podziękowanie dla Spółdzielni Producentów Warzyw i Owoców w Sielcu za przekazane jabłka.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy do udziału w kolejnych spotkaniach.

 

 

WSPÓŁORGANIZATORZY XX FESTIWALU ZDROWIA IM. ZBIGNIEWA KOCIUBY W BUSKU-ZDROJU:

Zarząd Powiatu w Busku-Zdroju, Zarząd "Uzdrowiska Busko - Zdrój" S.A., Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach, Świętokrzyski Kurator Oświaty, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Busku-Zdroju, Okręgowy Inspektor Pracy w Kielcach, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie, Polskie Towarzystwo Higieniczne, Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego, Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach, Miasto i Gmina Busko-Zdrój, Komenda Powiatowa Policji w Busku-Zdroju, KRUS w Busku-Zdroju, Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie, Świętokrzyski Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Główna Sekcja Balneotechniki, Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju, Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju, Akademia Nauk Stosowanych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku-Zdroju, Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach Oddział w Busku-Zdroju, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Ochrony Zdrowia, Hospicjum w Busku-Zdroju, Buskie Stowarzyszenie Kulturalne

 

Tekst: Ilona Marzec, Irena Sobieraj

Foto: Tadeusz Sempioł

Poprawiony: piątek, 04 listopada 2022