herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Festiwal Zdrowia Światowy Dzień Zdrowia w Busku-Zdroju
Światowy Dzień Zdrowia w Busku-Zdroju Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Ilona Marzec.   
piątek, 12 kwietnia 2019
 

Foto-zajawkaW dniu 5 kwietnia 2019 roku odbyła się konferencja - Forum Zdrowia - z okazji Światowego Dnia Zdrowia w ramach XVII Festiwalu Zdrowia w Busku-Zdroju im. Zbigniewa Kociuby.

 

002 001 003

 

Do Buskiego Samorządowego Centrum Kultury zaprosiliśmy uczniów szkół podstawowych - VII i VIII klasy, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, nauczycieli, pedagogów i dyrektorów szkół, aby rozmawiać o zdrowiu, wszechobecnych zagrożeniach, a przede wszystkim o profilaktyce. Konferencję prowadziła i moderowała mgr Irena Sobieraj pedagog szkolny w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju.

 

004Starosta Buski Jerzy Kolarz otworzył spotkanie i przywitał wszystkich zebranych informując, iż w bieżącym roku Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła hasło w brzmieniu: "Uniwersalny dostęp do opieki zdrowotnej, ze szczególnym uwzględnieniem podstawowej opieki zdrowotnej", jest to w pewnym sensie kontynuacja zeszłorocznego hasła "Zdrowie dla wszystkich".

Starosta wyraził przekonanie, że tematyka związana ze środkami psychoaktywnymi, dopalaczami jest niezwykle aktualna i na podstawie przygotowanych prezentacji zamierzamy przestrzec młodzież przed sięganiem po śmiercionośne syntetyki. Starosta Buski poinformował uczestników, iż na jego ręce wpłynął list od Głównego Inspektora Pracy Wiesława Łyszczka, który po oficjalnych powitaniach został odczytany przez mgr Irenę Sobieraj.

 

 

Następnie powitani zostali przybyli goście w osobach:

005

Pan Grzegorz Gałuszka Radny Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego, Dziekan w  Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. Prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach,

Pan Jarosław Ciura Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Kielcach,

Pani Anna Bilewska Starszy Wizytator, która reprezentowała Pana Kazimierza Mądzika Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty,

Pan Tomasz Barański Nadinspektor Pracy, który reprezentował Pana Adama Derzę P.O. Okręgowego Inspektora Pracy w Kielcach,

Pani Marzena Pyk Z-ca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa, która reprezentowała Pana Prof. dr hab. n. med. Stanisława Góździa Dyrektora Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach,

Pan dr Zdobysław Kuleszyński Prorektor ds. Badań i Współpracy Regionalnej w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach,

Pan Jerzy Staszczyk, obecny w imieniu Pani dr Anety Klimberg Przewodniczącej Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Higienicznego

Pan Tomasz Mierzwa Pełnomocnik Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój Pana Waldemara Sikory,

Pan aspirant sztabowy Paweł Sieczkowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach,

Pan aspirant Tomasz Piwowarski reprezentujący Pana insp. Jakuba Kosinia Komendanta Powiatowego Policji w Busku-Zdroju,

Pan Krzysztof Socha Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku–Zdroju,

Pani Jolanta Maślicha Dyrektor Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju,

Pan Grzegorz Lasak Dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku-Zdroju,

oraz Pan dr Roman Duda Radny Rady Powiatu w Busku-Zdroju.

 

Starosta Buski przywitał również prelegentów i podziękował im za przyjęcie zaproszenia do wygłoszenia referatów, co zawsze czynią honorowo.

 

O zdrowy poczęstunek dla uczestników konferencji zadbali współorganizatorzy Festiwalu Zdrowia: Prezes Zarządu "Uzdrowisko Busko-Zdrój" S.A Wojciech Lubawski, który zapewnił wodę mineralną oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny Krzysztof Socha, którego służby zapewniły uczestnikom jabłka.

 

006

 

Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju Sylwester Pałka zapewnił zdrowe warzywne przekąski, które przygotowały uczennice pod okiem nauczycielek mgr Bożeny Lipki i mgr Teresy Wesołowskiej. Młodzież z tej szkoły wzięła czynny udział w Forum, przygotowując występ muzyczny, a także pełniąc funkcję organizacyjno-porządkową podczas konferencji.

 

007 008

 

Na wstępie aspirant sztabowy Paweł Sieczkowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach przedstawił założenia kampanii pn. „Narkotyki i dopalacze zabijają” oraz został wyświetlony spot reklamujący tę kampanię.

 

009

 

Pierwszy wykład przedstawił dr n. med. Grzegorz Gałuszka dziekan Wydziału Nauk Medycznych Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach, a jego tytuł brzmiał: "Znaczenie środków psychoaktywnych w życiu młodego człowieka".

 

010

 

Następny wykład zaprezentowała mgr Małgorzata Kotwica z Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach na temat: "Co może "powiedzieć" skóra o stanie organizmu".

 

011

 

Kolejnym prelegentem był  mgr Arkadiusz Lech, który wraz z mgr Jakubem Kasińskim z Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach przygotowali wystąpienie na temat: "Dopalacze i skutki ich zażywania".

 

012

 

Na podstawie przedstawionych prezentacji młodzież usłyszała czym są dopalacze, jak działają, jakie są skutki zdrowotne ich zażywania, a wszyscy uczestnicy poznali przyczyny sięgania po nie przez młodego człowieka. Drugim poruszanym tematem podczas konferencji była nasza skóra, jej wygląd, kolor, dowiedzieliśmy się o czym może nam powiedzieć jej niecodzienne zabarwienie.

 

013

 

Zawsze staramy się, aby młodzież była również czynnym uczestnikiem działań profilaktycznych podczas konferencji. I tak się stało również i tym razem. Uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Busku-Zdroju wystawili spektakl pn. "Ostatnia impreza", za który otrzymali wyróżnienie w konkursie Małych Form Teatralnych pt. „Dopalacze ryzykujesz życiem” w Kielcach w 2018 roku. Za wspaniałą grę aktorską młodzież otrzymała gromkie brawa, a niejednemu odbiorcy zakręciła się łza w oku.

 

014 015 016

 

Wicestarosta Buski Stanisław Klimczak na ręce mgr Jolanty Łukasik nauczycielki oraz mgr Agaty Iwan pedagoga szkolnego złożył serdeczne podziękowania za przyłączenie się do działań profilaktycznych i wystawienie tego spektaklu.

 

017 018 019

 

Muzyczny akcent wybrzmiał dzięki utalentowanym uczniom z Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju: Julii Chlebek, Konradowi Basa, Bartłomiejowi Banaś, którym akompaniował nauczyciel mgr Jerzy Kosela.

 

020 021

 

Na tegorocznej konferencji gościliśmy absolwentów naszych buskich szkół: Edgara Kobosa i Arkadiusza Lecha – obecnie studentów i działaczy Rady Dzieci i Młodzieży przy MEN, którzy przedstawili zebranym informacje z konferencji zorganizowanej w Warszawie przez młodzież na temat „Jak się skutecznie uczyć?”  Zadaniem RDiM jest wspierać uczniów w sprawach dla nich ważnych, stąd głos naszych przedstawicieli do uczestników Forum Zdrowia, motywujący do poszukiwania własnych dróg rozwoju i realizacji swoich planów, poprzez poszukiwanie skutecznych metod uczenia się.

 

022

 

Na zakończenie konferencji uczestnicy mogli sprawdzić zapamiętane przez siebie wiadomości, biorąc udział w konkursie i otrzymując drobne upominki.

 

023 024

 

W czasie trwania konferencji w holu Centrum Kultury zostały zorganizowane stoiska informacyjno-profilaktyczne: Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Busku-Zdroju, Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju oraz Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, a Harcerska Grupa Ratownicza pod kierownictwem Szymona Wójcika ratownika medycznego prezentowała zasady pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

025 026 027

 

W ramach obchodów Światowego Dnia Zdrowia wspólnie z Państwową Inspekcją Pracy Okręgowym Inspektoratem Pracy w Kielcach zorganizowane zostały warsztaty w szkołach ponadgimnazjalnych nt. stresu i wypalenia zawodowego w pracy. Warsztaty te będą nadal realizowane zgodnie z harmonogramem.

 

Całoroczne działania profilaktyczne wokół przedsięwzięcia pn. Festiwal Zdrowia w Busku-Zdroju im. Zbigniewa Kociuby nieprzerwanie od 2008 roku obejmują honorowym patronatem: Główny Inspektor Sanitarny, Wojewoda Świętokrzyski i Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, a także patronatem merytorycznym Dyrektor Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie.

 

Liczba uczestników oraz zaproszonych gości na Forum Zdrowia: 273 osoby.

 

List od Głównego Inspektora Pracy Wiesława Łyszczka

skan1

 

List od Głównego Inspektora Sanitarnego Jarosława Pinkasa, który wpłynął na ręce Starosty Buskiego Jerzego Kolarza.

 

skan21  skan22

 

WSPÓŁORGANIZATORZY XVII Festiwalu Zdrowia w Busku-Zdroju im. Zbigniewa Kociuby:

 • Zarząd „Uzdrowiska Busko - Zdrój" S.A.
 • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach
 • Świętokrzyski Kurator Oświaty
 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Busku-Zdroju
 • Okręgowy Inspektor Pracy w Kielcach
 • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
 • Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
 • Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
 • Polskie Towarzystwo Higieniczne
 • Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego
 • Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Główna Sekcja Balneotechniki
 • Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach
 • Miasto i Gmina Busko-Zdrój
 • Komenda Powiatowa Policji w Busku-Zdroju
 • KRUS w Busku-Zdroju
 • Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie
 • Świętokrzyski Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych
 • Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju
 • Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju
 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. Prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
 • Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku-Zdroju
 • Zarząd Powiatu w Busku-Zdroju

Autor: Ilona Marzec

 

Foto: Piotr Woźniak

Galeria

Poprawiony: piątek, 12 kwietnia 2019