herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Stypendia Drukuj
Opublikował: Administrator   
wtorek, 27 kwietnia 2010
 

Uchwała Nr XIII/108/2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 25 października 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Nr VII / 44 / 2011 Rady Powiatu w Busku - Zdroju z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie ustanowienia stypendium socjalnego dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Buski.   [ PDF ]
Uzasadnienie,    Załącznik 1,    Załącznik 2

  • wzór wniosku o przyznanie stypendium socjalnego [ DOC ]
  • oświadczenie o sytuacji materialnej rodziny ucznia [ DOC ]
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych [ DOC ]

Uchwała Nr VII/44/2011 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie ustanowienia stypendium socjalnego dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Buski.   [ PDF ]
Załącznik - REGULAMIN

 Uchwała Nr IV/40/2010 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 25 lutego 2011 roku w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania Stypendium Sportowego Starosty BuskiegoZałącznik 1, Załącznik 2, Załącznik 3

Uchwała Nr XX/193/2012 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/40/2011 Rady Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania Stypendium Sportowego Starosty Buskiego [ PDF ]

  • Wniosek o przyznanie Stypendium Sportowego Starosty Buskiego  [ DOC ]
  • Oświadczenie osoby nominowanej  [ DOC ]
  • Oświadczenie opiekuna osoby nominowanej  [ DOC ]
Poprawiony: poniedziałek, 23 lipca 2012