herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Edukacja, Kultura i Sport Szczególne wyróżnienie w I LO w Busku-Zdroju
Szczególne wyróżnienie w I LO w Busku-Zdroju Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski, przekazała do publikacji: Ilona Marzec   
poniedziałek, 24 czerwca 2024
 

Od lewej Wicedyrektor Anna Kolarz, Wicedyrektor Katarzyna Tometczak-Morus, Nauczyciel Jolanta Łukasik, Dyrektor Ewelina Szymczyk-KrzemińskaJak informowaliśmy w kwietniu bieżącego roku z inicjatywy profesora Macieja Radosza w historii I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Busku-Zdroju zapisuje się nowa karta. Tym razem zakończenie roku szkolnego uświetniło wręczenie Nagrody Janiny Czarneckiej Pani Jolancie Łukasik za doprowadzenie swojej uczennicy do tytułu Laureata LIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

Pomysł Nagród Janiny Czarneckiej narodził się podczas Zjazdu Absolwentów w czerwcu 2023 r. Jej pomysłodawcą i fundatorem jest Maciej Radosz, absolwent Liceum 1967, profesor uniwersytetów w Stanach Zjednoczonych, były dziekan, obecnie mieszkający na Florydzie Professor Emeritus, Chemical and Biomedical Engineering, University of Wyoming.

Cel, który przyświeca niniejszemu wyróżnieniu to nagrodzić wybitne osiągnięcia najlepszych absolwentów oraz nauczycieli – opiekunów laureatów olimpiad przedmiotowych i upamiętnić jedną z wybitnych nauczycielek Liceum, Profesor Janinę Czarnecką.

 

foto2

 

Janina Czarnecka urodziła się koło Krakowa w 1905 roku, ale pochodziła z Buska. Po ukończeniu historii na Uniwersytecie Warszawskim z tytułem magistra w 1927 roku, pracowała jako nauczyciel historii w Liceum Ogólnokształcącym we Włocławku. Wybuch II wojny światowej zastał Janinę Czarnecką na wakacjach u rodziców w Busku z synem Stefanem. Dopiero po latach dowiedziała się, że jej mąż, Paweł Czarnecki, magister filologii polskiej, został zamordowany w obozie koncentracyjnym wraz z grupą inteligencji.

Jeszcze w czasie wojny Janina Czarnecka rozpoczęła pracę w szkole w pobliskim Skrobaczowie. Wyróżniła się bohaterską postawą, angażując się w działania konspiracyjne jako uczestniczka Ruchu Oporu, ponadto była w tych trudnych czasach filarem nauczania w rejonie Buska, prowadząc tajne komplety. Pracę zawodową kontynuowała po wojnie jako szanowana i ceniona nauczycielka Liceum Ogólnokształcącego. Po śmierci w 1980 roku została pochowana na buskim cmentarzu.

 

foto1

 

We wspomnieniach Profesora Macieja Radosza, Janina Czarnecka to nauczycielka, która łączyła w sobie miłość młodzieży, miłość Liceum, miłość Ojczyzny i pasję uczenia. Tę pasję do nauki i zdobywania wiedzy chcemy pielęgnować w kolejnych pokoleniach.

Ufundowane przez Profesora Nagrody Janiny Czarneckiej w wysokości 5 tys. zł są dedykowane dla najlepszego absolwenta, który w danym roku szkolnym kończy edukację w I Liceum Ogólnokształcącym w Busku-Zdroju z najwyższą średnią ocen uzyskanych z dziesięciu tradycyjnie akademickich przedmiotów oraz dla nauczyciela Laureata Olimpiady Przedmiotowej.

Tegoroczną Nagrodę Janiny Czarneckiej otrzymała nauczycielka Jolanta Łukasik – opiekun merytoryczny Laureatki Olimpiady Literatury i Języka Polskiego 2023 Alicji Orkisz. Jolanta Łukasik to nauczyciel z trzydziestoletnim stażem pracy, egzaminator państwowy egzaminu maturalnego z języka polskiego, osoba zaangażowana w wiele inicjatyw. Od lat przygotowuje uczniów do Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, Olimpiady Wiedzy o Mediach, Olimpiady Filozoficznej – doprowadzając swoich uczniów do etapów centralnych, ogólnopolskich konkursów i turniejów. Przez wiele lat była opiekunem Szkolnego Teatru Hades i wraz z młodzieżą przygotowywała spektakle (w 2016 r. nagroda w Internetowym Przeglądzie Teatrów Szkolnych TVP, w 2017 r. zwycięstwo w kategorii teatr Świętokrzyskiego Festiwalu Scyzoryki), jest współorganizatorem Przeglądu Poezji Śpiewanej i Piosenki Poetyckiej o zasięgu wojewódzkim, jurorem i opiekunem w konkursach recytatorskich.

 

Od lewej Nauczyciel Jolanta Łukasik i uczennica Alicja Orkisz

Od lewej Nauczyciel Jolanta Łukasik i uczennica Alicja Orkisz

 

Fundator jest wdzięczny dyrekcji i nauczycielom I Liceum, którzy pomogli w realizacji Nagrody, współpracując przy opracowaniu form i zasad przyznawania tego wyróżnienia. Dziękuje również Stowarzyszeniu Wychowanków LO, za pomoc w realizacji nagrody poprzez użyczenie konta bankowego do przelewu środków przeznaczonych na nagrodę.

 

Dyrekcja I LO składa serdeczne podziękowania Profesorowi Maciejowi Radoszowi za ufundowanie nagrody.

 

Tekst i zdjęcia: I Liceum Ogólnokształcące w Busku- Zdroju

1

Od lewej Wicedyrektor Anna Kolarz, Wicedyrektor Katarzyna Tometczak-Morus, Nauczyciel Jolanta Łukasik, Dyrektor Ewelina Szymczyk-Krzemińska

 

Dyrekcja i Nauczyciele z Fundatorem nagrody profesorem Maciejem Radoszem ( po prawej)

Dyrekcja i Nauczyciele z Fundatorem nagrody profesorem Maciejem Radoszem (po prawej)

 

Dyplom dla nagrodzonej

Dyplom dla nagrodzonej

 

Od lewej Dyrektor Ewelina Szymczyk-Krzemińska i Nauczyciel Jolanta Łukasik

Od lewej Dyrektor Ewelina Szymczyk-Krzemińska i Nauczyciel Jolanta Łukasik

 

Jolanta Łukasik

Jolanta Łukasik

Poprawiony: poniedziałek, 24 czerwca 2024