herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Edukacja, Kultura i Sport Ślubowanie nauczycieli mianowanych
Ślubowanie nauczycieli mianowanych Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Ilona Marzec. Autor tekstu: Wydział EK.   
piątek, 25 sierpnia 2023
 

Wspólne zdjęcie uczestników uroczystościW dniu 24 sierpnia 2023 r., podczas posiedzenia Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju, nauczyciele zatrudnieni w jednostkach oświatowych Powiatu Buskiego, którzy zdali egzamin na stopień nauczyciela mianowanego, złożyli uroczyste ślubowanie według roty określonej w Karcie Nauczyciela: ,,Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej."

W obecności Jerzego Kolarza - Starosty Buskiego, Stanisława Klimczaka - Wicestarosty Buskiego oraz Wiesława Marca, Jerzego Kordosa i Tomasza Mierzwy - członków Zarządu Powiatu ślubowanie złożyli: Magdalena Smak - nauczyciel języka polskiego w I Liceum Ogólnokształcącym, Izabela Gajewska-Papier - nauczyciel geografii i Monika Kuś - nauczyciel wychowania fizycznego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, Małgorzata Marcinek - nauczyciel języka angielskiego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych, Anna Sadłocha - nauczyciel historii, Michał Plewa - nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych i Kamil Gryszówka - nauczyciel praktycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych oraz Anna Wirecka i Monika Kozłowska nauczyciele w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Broninie.

W uroczystości uczestniczyli również dyrektorzy powiatowych jednostek oświatowych: Ewelina Szymczyk–Krzemińska - dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Busku–Zdroju, Wioletta Czupryna–Kopeć - wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Busku-Zdroju, Grzegorz Owsiński - dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-Zdroju, Sylwester Pałka - dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju oraz Konrad Ładowski - dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie.

Starosta Buski, po przyjęciu od nauczycieli ślubowania, wręczył im akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Szeregi nauczycieli mianowanych w Powiecie Buskim zasiliła kolejna grupa nauczycieli, dla których awans zawodowy poskutkuje m.in. możliwością dalszego rozwoju zawodowego oraz wyższym wynagrodzeniem. Dla nauczycieli uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego to bardzo ważny etap kariery zawodowej, stanowiący podsumowanie kilku lat pracy. Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego jest poprzedzone m.in. odbyciem kilkuletniego stażu oraz zdaniem egzaminu.

Spośród 3 stopni awansu zawodowego nauczycieli, tylko jeden z nich jest wyróżniony w sposób szczególny. Tylko nauczyciele ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego przystępują do procedury egzaminacyjnej weryfikującej ich wiedzę i umiejętności.

W jednostkach oświatowych Powiatu Buskiego pracuje niemal 370 nauczycieli, z czego ok. 12% to nauczyciele mianowani. Najwięcej, bo aż 74%, to nauczyciele dyplomowani, natomiast nauczyciele początkujący stanowią ok. 14% ogółu. Tak duży odsetek nauczycieli mianowanych i dyplomowanych w Powiecie Buskim świadczy o wysokich kwalifikacjach kadry pedagogicznej, co skutkuje bardzo dobrym poziomem nauczania.

 

Wszystkim nauczycielom, którzy złożyli ślubowanie i zdobyli kolejny stopień awansu zawodowego, serdecznie gratulujemy i życzymy samych sukcesów w dalszej pracy zawodowej.

Gratulujemy również dyrektorom szkół, z których nauczyciele uzyskali wyższe stopnie awansu zawodowego, co z pewnością przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia.

 

Autor tekstu: Wydział EK

Zdjęcia: Tadeusz Sempioł