herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Edukacja, Kultura i Sport Powołanie dyrektorów jednostek oświatowych Powiatu Buskiego na nowe kadencje
Powołanie dyrektorów jednostek oświatowych Powiatu Buskiego na nowe kadencje Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Ilona Marzec.   
wtorek, 30 sierpnia 2022
 

Przewodniczący Rady Powiatu oraz ustępujący i nowo powołani dyrektorzy ZSTiO i SOSW w BroninieW dniu 26 sierpnia br., podczas sesji Rady Powiatu w Busku - Zdroju, odbyło się uroczyste powierzenie stanowisk dyrektorów pięciu jednostek oświatowych prowadzonych przez Powiat Buski. Andrzej Gądek Przewodniczący Rady Powiatu, Jerzy Kolarz Starosta Buski oraz Stanisław Klimczak Wicestarosta Buski, wręczyli akty powierzenia stanowisk dyrektora na pięć kolejnych lat szkolnych kandydatom wyłonionym w drodze konkursów. W trzech powiatowych jednostkach oświatowych akceptację komisji konkursowych uzyskali dotychczasowi dyrektorzy:

  1. Pan Andrzej Bilewski – Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Busku – Zdroju,
  2. Pan Sylwester Pałka – Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju,
  3. Pan Grzegorz Wojciechowski – Powiatowy Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Busku – Zdroju.

W pozostałych dwóch jednostkach nastąpi zmiana na stanowisku dyrektora po zakończeniu bieżącej kadencji, tj. od września br.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Broninie funkcję dyrektora pełnić będzie Pan Konrad Ładowski, który zastąpi odchodzącego na emeryturę długoletniego dyrektora Ośrodka – Pana Wiesława Wagę. W ciągu 30 lat kierowania Ośrodkiem Pan Wiesław Waga przyczynił się do rozwoju i znacznej poprawy funkcjonowania Ośrodka m. in. dzięki rozbudowie, modernizacji i doposażeniu jego bazy lokalowej i dydaktyczno – opiekuńczej czy wzbogaceniu oferty edukacyjnej. Kreatywność Pana Dyrektora zaowocowała także poprawą warunków kształcenia oraz wszechstronnego rozwoju wychowanków m. in. poprzez organizację różnorodnych zajęć rozwijających zainteresowania, zajęć rekreacyjno – sportowych czy rewalidacyjnych, w tym hipoterapii cieszącej się dużą popularnością i skutecznością.

Zmiana na stanowisku dyrektora nastąpi również w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju. Od września br. stanowisko dyrektora Zespołu zajmie dotychczasowy wicedyrektor tej jednostki - Pan Grzegorz Owsiński, który zastąpi Panią Lucynę Wojnowską po 22 latach sprawowania przez Nią funkcji dyrektora. Jedną z najważniejszych zasług Pani Dyrektor jest przeniesienie Zespołu do nowej, nowocześnie wyposażonej siedziby z dostępem do bogatej bazy sportowo - rekreacyjnej. Dzięki staraniom Pani Lucyny Wojnowskiej Szkoła wzbogaciła swoją ofertę edukacyjną o nowe kierunki kształcenia i dba o jego wysoką jakość oraz dobre przygotowanie młodzieży do wejścia na rynek pracy. Od wielu lat uczniowie uczestniczą w licznych projektach edukacyjnych poszerzając swoje kompetencje podczas kursów, staży oraz praktyk zawodowych, krajowych i zagranicznych. W ramach projektów zewnętrznych Szkoła pozyskuje także nowoczesne pomoce dydaktyczne i sprzęt informatyczny. Jej rozwojowi służy też – zainicjowana przez Panią Dyrektor – współpraca z kilkoma kieleckimi uczelniami.

Przewodniczący Andrzej Gądek, Starosta Jerzy Kolarz oraz Wicestarosta Stanisław Klimczak podziękowali ustępującym dyrektorom za ich wieloletnią rzetelną pracę i zaangażowanie w rozwój lokalnej oświaty, a dyrektorom nowo powołanym pogratulowali objęcia funkcji życząc wytrwałości i powodzenia w realizacji obowiązków służbowych, zwłaszcza w tak wymagającym okresie, obfitującym w nowe, nierzadko trudne wyzwania dla kadry kierowniczej.

 

Foto: Tadeusz Sempioł

Poprawiony: wtorek, 30 sierpnia 2022