herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Edukacja, Kultura i Sport Nowa szkoła, nowe możliwości! Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Broninie
Nowa szkoła, nowe możliwości! Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Broninie Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Ilona Marzec.   
wtorek, 24 maja 2022
 

budynek szkołyOśrodek Szkolno - Wychowawczy w Broninie jest specjalistyczną placówką z ponad 40 - letnią tradycją, której celem jest przygotowanie uczniów i wychowanków do samodzielnego życia w integracji ze społeczeństwem w warunkach współczesnego świata.

Ośrodek przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, a także dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

W Ośrodku funkcjonują następujące typy szkół:

  • Szkoła Podstawowa - dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
  • Branżowa Szkoła I Stopnia - przeznaczona dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Szkoła proponuje interesujące kierunki kształcenia (cukiernik, mechanik pojazdów samochodowych, piekarz), zapewnia miejsca odbywania praktycznej nauki zawodu oraz dowóz do miejsc praktyk i przywóz bezpłatnym środkiem transportu,
  • Szkoła Przysposabiająca do Pracy - przeznaczona dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Szkoła przygotowuje do pracy w zakresie: prace biurowe, gospodarstwo domowe, rękodzielnictwo, ogrodnictwo,
  • zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

 

W Ośrodku pracuje wykształcona i doświadczona kadra, która systematycznie podnosi swoje kwalifikacje. Ośrodek zapewnia swoim uczniom:

  1. naukę w małych zespołach klasowych,
  2. funkcjonalną edukację w oparciu o podstawę programową oraz Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczne,
  3. realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

Uczniowie objęci są pomocą psychologiczno - pedagogiczną w formach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb. Korzystają również z różnorodnych form terapii m.in.: EEG Biofeedback, terapii ręki, Integracji Sensorycznej, terapii Metodą Krakowską, Treningu Umiejętności Społecznych, biblioterapii, arteterapii, muzykoterapii, hipoterapii prowadzonej na terenie Ośrodka.

W pracy z uczniami wykorzystywane są również alternatywne metody komunikacji, w szczególności Program Rozwoju Komunikacji – Makaton oraz PECS (Picture Exchange Communication System - unikatowy system komunikacji alternatywnej).

W Ośrodku realizowane są liczne innowacje pedagogiczne, które uatrakcyjniają i czynią efektywniejszym proces uczenia się. Każdy uczeń objęty jest zajęciami rewalidacyjnymi, których celem jest wspomaganie jego wszechstronnego i harmonijnego rozwoju. W Ośrodku dzieci i młodzież zdobywają wiedzę i umiejętności praktyczne, ale również dzięki bogatej ofercie zajęć pozalekcyjnych rozwijają swoje zainteresowania i pasje. W Ośrodku funkcjonują różnorodne koła zainteresowań m.in.: taneczno - teatralne, muzyczne, rekreacyjno - sportowe, działa również drużyna harcerska ,,Nieprzetartego Szlaku. Nauczyciele Ośrodka dbają o integrację wychowanków ze społecznością lokalną m.in. poprzez coroczną organizację Przeglądu Kolęd i Pastorałek „Anielskie Kolędowanie", w którym biorą udział uczniowie szkół podstawowych z całego Powiatu Buskiego.

Ośrodek gwarantuje odpowiednie warunki do nauki i terapii, zmodernizowane sale lekcyjne bogato wyposażone w pomoce dydaktyczne, w tym multimedialne, salę do rehabilitacji ruchowej i integracji sensorycznej wraz ze specjalistycznym sprzętem. Posiada nowoczesne pracownie gospodarstwa domowego, prac biurowych i rękodzielnictwa, co korzystnie wpływa na jakość pracy z uczniami – rozwijają oni umiejętności praktyczne niezbędne do samodzielnego, dorosłego życia. Uczniowie mają możliwość zakwaterowania internacie Ośrodka. Koszt pobytu to tylko opłata za wyżywienie. W przypadku wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej rodziny istnieje możliwość częściowego bądź całkowitego zwolnienia z tych kosztów.

Przy Ośrodku funkcjonuje Stowarzyszenie „Daj Dziecku Nadzieję”, które działa na rzecz dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami. Stowarzyszenie wspiera działalność Placówki organizując m.in. pomoc materialną rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, zajęcia terapeutyczno – rekreacyjno – sportowe, działania i inicjatywy wspierające wszechstronny rozwój uczniów.

W pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną nauczycielom Ośrodka przyświecają słowa Ericha Fromma: „Nie można zmienić żadnego z dzieci na inne niż jest, można obudzić to, co drzemie w duszy dziecka”. Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Broninie to placówka, której celem jest wyposażenie każdego ucznia zarówno w wiedzę, jak i umiejętności praktyczne, które umożliwią mu funkcjonowanie w środowisku społecznym na miarę jego indywidualnych możliwości. To miejsce, w którym dzieci i młodzież rozwijają swoje pasje i zainteresowania oraz wspierany jest ich wszechstronny rozwój. W toku działań dydaktyczno – wychowawczych Ośrodek zapewnia uczniom poczucie bezpieczeństwa, wzmacnia ich poczucie własnej wartości, godności osobistej, tworzy atmosferę życzliwości i zrozumienia.

Zainteresowanych rodziców, dzieci i młodzież

zapraszamy do kontaktu

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Broninie

Bronina 59, 28-100 Busko-Zdrój

tel.: 882-118-311

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Autorzy tekstu i zdjęć:

Dagmara Szcześniak

Iwona Sobik

 

Poprawiony: wtorek, 24 maja 2022