herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Edukacja, Kultura i Sport ŚLUBOWANIE NAUCZYCIELI MIANOWANYCH
ŚLUBOWANIE NAUCZYCIELI MIANOWANYCH Drukuj
Opublikował: Piotr Cira. Przekazała do publikacji: Mariola Kornicka   
poniedziałek, 30 sierpnia 2021
 

1629965670140W dniu 26 sierpnia 2021 r. podczas posiedzenia Zarządu Powiatu w Busku - Zdroju, nauczyciele zatrudnieni w jednostkach oświatowych Powiatu Buskiego, którzy zdali egzamin na stopień nauczyciela mianowanego złożyli uroczyste ślubowanie.

W obecności Jerzego Kolarza Starosty Buskiego, Stanisława Klimczaka Wicestarosty Buskiego oraz Wiesława Marca i Jerzego Kordosa - członków Zarządu Powiatu ślubowanie złożyły Panie: Paulina Zacharz-Dziub nauczyciel języka angielskiego z I Liceum Ogólnokształcącego, Anna Olszewska nauczyciel przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących oraz Monika Zych nauczyciel religii w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Broninie.

Członkowie Zarządu Powiatu, po odebraniu od nauczycieli ślubowania, wręczyli im akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. W uroczystości uczestniczyli również dyrektorzy powiatowych jednostek oświatowych: Lucyna Wojnowska - dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju, Anna  Kolarz - wicedyrektor I Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju oraz Wiesław Waga - dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Broninie.

Szeregi nauczycieli mianowanych w Powiecie Buskim zasili kolejni nauczyciele, dla których awans zawodowy poskutkuje m.in. wyższym wynagrodzeniem i możliwością dalszego rozwoju zawodowego.

Spośród 4 stopni awansu zawodowego nauczycieli, tylko jeden z nich jest wyróżniony w sposób szczególny. Tylko nauczyciele ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego przystępują do procedury egzaminacyjnej; w pozostałych przypadkach tj. przy ubieganiu się o stopień nauczyciela kontraktowego i dyplomowanego nauczyciele przystępują do procedury kwalifikacyjnej. Ponadto tylko nauczyciele mianowani składają uroczyste ślubowanie, którego rotę określa Karta Nauczyciela i która brzmi: ,,Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej."

Dla nauczycieli uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego to bardzo ważny etap kariery zawodowej, stanowiący podsumowanie kilku lat pracy. Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego jest poprzedzone m.in. odbyciem stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy oraz zdaniem egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego.

W jednostkach oświatowych Powiatu Buskiego pracuje blisko 390 nauczycieli, z czego ok. 18% to nauczyciel mianowani. Najwięcej, bo aż 72%, to nauczyciele dyplomowani, natomiast nauczyciele kontraktowi stanowią 7% ogółu. Najmniej liczną grupę wśród nauczycieli Powiatu Buskiego stanowią nauczyciele stażyści (tylko niecałe 3%). Tak duży odsetek nauczycieli mianowanych i dyplomowanych w Powiecie Buskim świadczy o ich wysokich kwalifikacjach, co skutkuje bardzo dobrym poziomem nauczania.

Wszystkim nauczycielom, którzy złożyli ślubowania i otrzymali kolejny stopień awansu zawodowego serdecznie gratulujemy i życzymy samych sukcesów w dalszej pracy zawodowej.

Gratulujemy również dyrektorom szkół, z których nauczyciele uzyskali wyższe stopnie awansu zawodowego, co z pewnością przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia.

 

Zdjęcia: Mariola Prędka