herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Edukacja, Kultura i Sport BARDZO DOBRE WYNIKI EGZAMINÓW MATURALNYCH W SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT BUSKI
BARDZO DOBRE WYNIKI EGZAMINÓW MATURALNYCH W SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT BUSKI Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Ilona Marzec.   
czwartek, 13 sierpnia 2020
 

herbŚredni poziom zdawalności egzaminu maturalnego w prowadzonych przez Powiat Buski publicznych szkołach ogólnodostępnych dla młodzieży osiągnął w tym roku 86,31% i przewyższył o kilkanaście punktów procentowych średnią krajową (74%) i wojewódzką (73,40%).

Zaznaczam jednocześnie, że wyżej podane wyniki dotyczą wyłącznie ogólnodostępnych szkół dla młodzieży prowadzonych przez Powiat Buski i nie uwzględniają wyników osiąganych przez młodzież szkół prowadzonych przez inne podmioty.

Podobnie, jak w latach ubiegłych, lepszy wynik niż średnia wojewódzka i krajowa osiągnęły zarówno nasze licea ogólnokształcące, jak i technika. W buskich liceach ogólnodostępnych dla młodzieży maturę zdało 92,09% tegorocznych absolwentów, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych (w kraju – 81,10%, a w Województwie Świętokrzyskim – 84,90%). Natomiast w technikach prowadzonych przez Powiat zdawalność matury wyniosła w tym roku 78,09% (w kraju – 62,20%, a w Województwie Świętokrzyskim – 55,70%).

Powodem do dumy jest bardzo dobry średni wynik absolwentów techników, którzy w tym roku osiągnęli zdawalność aż o blisko 16 punktów procentowych wyższą niż średnia krajowa i ponad 22% wyższą niż średnia wojewódzka. Bardzo dobrze spisali się również absolwenci liceów, którzy osiągnęli wyniki znacznie wyższe niż średnia krajowa i wojewódzka (odpowiednio o blisko 11% i 7,2% więcej).

Pod względem zdawalności Powiat Buski uplasował się w czołówce powiatów naszego województwa zajmując 3 miejsce. Nasi maturzyści ustąpili pola jedynie swoim kolegom z Powiatu Włoszczowskiego i Opatowskiego.

Na chwilę obecną wiadomo, że w tym roku w Powiecie Buskim nie zdało matury tylko 3% absolwentów szkół ogólnodostępnych dla młodzieży, tj. 13 osób. Pozostali maturzyści, którym w sesji wiosennej nie powiodło się tylko na jednym egzaminie obowiązkowym, mają prawo do egzaminu poprawkowego. W naszym Powiecie grupa ta stanowi 10,67% wszystkich zdających, a zatem ostateczne wyniki zdawalności tegorocznej matury będą z pewnością - jak co roku - znacznie wyższe.

Liderem wśród szkół jest I Liceum Ogólnokształcące w Busku – Zdroju, gdzie egzamin maturalny zdało 173 ze 182 tegorocznych absolwentów, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych, tj. ponad 95%, zaś pozostałe 9 osób ma prawo do poprawki.

Na drugim miejscu w Powiecie Buskim pod względem zdawalności uplasowało się III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Busku – Zdroju, gdzie egzamin zdało 60 z 71 absolwentów, a pozostałych 11 ma prawo do poprawki.

Należy tu zaznaczyć, że w buskich liceach nie ma osób, które w tym roku definitywnie nie zdały matury; 20 absolwentów liceów, którym nie powiodło się podczas sesji wiosennej, ma szansę zdać poprawkę.

Wśród buskich techników najlepszym wynikiem pod względem zdawalności cieszą się Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Busku – Zdroju (80,95% zdawalności) i ustępujące pola jedynie o 0,05% Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju (80,90% zdawalności). W obu Technikach prawo do poprawki ma łącznie 21 osób (9 i 12).

W Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju egzamin maturalny zdało 16 z 26 tegorocznych absolwentów, natomiast 5 osób ma prawo do egzaminu poprawkowego.

Gratuluję absolwentom, którzy zdali egzamin maturalny, życząc im powodzenia podczas rekrutacji na studia, natomiast tym wszystkim, którzy będą poprawiać swój wynik maturalny, życzę pełnego sukcesu.

Dziękuję nauczycielom i dyrektorom szkół maturalnych, bo przecież na sukcesy naszych uczniów w dużej mierze składa się także ich trud i poświęcenie.

Serdeczne podziękowania kieruję również do rodziców naszych uczniów, którzy wspierali swoje dzieci w tym trudnym czasie.

Zachęcam absolwentów szkół podstawowych do podejmowania nauki w szkołach prowadzonych przez Powiat Buski, które  - jak się przekonujemy każdego roku - oferują bardzo dobre warunki nauczania skutkujące sukcesami na egzaminach.

Jerzy Kolarz
Starosta Buski