herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Edukacja, Kultura i Sport Buskie szkoły w rankingu liceów i techników przygotowanym przez portal perspektywy.
Buskie szkoły w rankingu liceów i techników przygotowanym przez portal perspektywy. Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Mariola Prędka.   
czwartek, 17 stycznia 2019
 

logoBuskie szkoły w rankingu liceów i techników przygotowanym przez portal perspektywy.


AŻ 4 BUSKIE SZKOŁY ZNALAZŁY SIĘ W NAJBARDZIEJ OPINITWÓRCZYM RANKINGU LICEÓW I TECHNIKÓW PRZYGOTOWANYM PRZEZ PORTAL PERSPEKTYWY

 

Tworzony od wielu lat Ranking Perspektyw jest uznawany za najbardziej opiniotwórczy. Przy jego tworzeniu w przypadku liceów brane są pod uwagę trzy kryteria: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. Natomiast w przypadku techników uwzględniane są również wyniki egzaminów zawodowych. W rankingu umieszczane są tylko szkoły dla młodzieży, w których do matury przystąpiło co najmniej 12 maturzystów.

Dużym sukcesem jest już samo ujęcie szkoły w grupie tych najlepszych, a sukces ten wzmacniają też wysokie miejsca w rankingu. Aż 4 szkoły prowadzone przez Powiat Buski znalazły się w tej prestiżowej klasyfikacji.

Wśród najlepszych liceów niezmiennie od lat jest I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Busku – Zdroju - szkoła ze 100-letnią tradycją osiągająca wysokie wyniki w nauczaniu. I Liceum uplasowało się na 9 miejscu w naszym województwie, awansując aż o 9 miejsc w górę.

Wśród najlepszych techników są aż 3 z Powiatu Buskiego: Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, które również awansowało w rankingu w porównaniu z 2018 rokiem o jedno miejsce w górę z 6 na 5. Kolejne to Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych, które awansowało o 3 miejsca w górę na 13 pozycję.

Natomiast Technikum Nr 3 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju, którego w 2018 r. jeszcze nie było na liście rankingowej dziś ma 16 pozycję. Zarówno Technikum Nr 1, jak i Technikum Nr 2 odnotowują widoczny stały progres w jakości nauczania, a wyniki zdawalności egzaminów zewnętrznych są wyższe od średniej krajowej i wojewódzkiej. To osiągnięcie jest także zasługą Technikum Nr 3, które po raz pierwszy pojawiło się w rankingu, co również oznacza bardzo dobrą jakość nauczania.

 

O sukcesie każdej szkoły decydują przede wszystkim uczniowie i nauczyciele oraz właściwie relacje między nimi. Zaangażowanie uczniów, chęć zdobywania wiedzy i umiejętności z jednej strony, a z drugiej nauczyciele profesjonalnie przygotowani do stawianych przed nimi zadań to podstawa sukcesu. Ich wspólne działania przynoszą efekt w postaci sukcesów na olimpiadach (np. uczeń I LO został laureatem XXXVI Olimpiady Języka Łacińskiego), czy egzaminach zewnętrznych (np. zdawalność w zawodzie technik pojazdów samochodowych w Technikum Nr 2 wyniosła 100%). Wspólna praca uczniów i nauczycieli jest wsparta przez nowoczesną bazę dydaktyczną (sale multimedialne, tablice interaktywne, najnowszej generacji pomoce do nauki przedmiotów zawodowych). Uczniowie i nauczyciele korzystają ze spełniającej wszelkie wymogi infrastruktury edukacyjnej, w którą Powiat Buski nieustannie inwestuje: nowe i odnowione budynki dydaktyczne oraz stale rozwijające się zaplecze sportowe. Odnoszeniu sukcesów sprzyja także atmosfera panująca w szkołach. Bez tego wszystkiego nie byłoby wysokich miejsc w rankingu w 2019 r.

 

Serdecznie dziękuję dyrektorom szkół za profesjonalną organizacje pracy, nauczycielom za trud i zaangażowanie wkładane każdego dnia w pracę z młodzieżą. Szczególnie chcę podziękować uczniom za pozytywne nastawienie do nauki oraz skuteczne przyswajanie wiedzy i rozwijanie swoich umiejętności. Wszystkim gratuluję wysokich miejsc zajętych w rankingu. Życzę coraz lepszych wyników dydaktycznych, bo one gwarantują sukcesy szkoły nie tylko w rankingach.

 

Starosta Buski

Jerzy Kolarz

Ranking Liceów Świętokrzyskie:

http://licea.perspektywy.pl/2019/ranking/ranking-liceow-2019-swietokrzyskie

 

Ranking Techników Świętokrzyskie

http://technika.perspektywy.pl/2019/ranking/ranking-technikow-2019-swietokrzyskie

Poprawiony: czwartek, 17 stycznia 2019