herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Edukacja, Kultura i Sport Konkursy Fabryka Młodych Naukowców oraz 100 Lat Niepodległości rozstrzygnięte!
Konkursy Fabryka Młodych Naukowców oraz 100 Lat Niepodległości rozstrzygnięte! Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Edyta Gawor.   
piątek, 12 października 2018
 

foto-zajawkaW dniu 9 października br. w buskim Starostwie Powiatowym odbyło się uroczyste wręczenie nagród w ramach 2 powiatowych konkursów organizowanych przez Zarząd Powiatu Buskiego: „Fabryka Młodych Naukowców" oraz „100 Lat Niepodległości".

Przedmiotem Konkursu "Fabryka Młodych Naukowców" było zaprojektowanie i wykonanie autorskiej pracy - aplikacji, konstrukcji lub urządzenia z zastosowaniem nowatorskich, innowacyjnych rozwiązań technicznych. Konkurs został objęty patronatem Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, którą reprezentował prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy z Przemysłem Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach. Patronat medialny nad Konkursem objęło Radio Kielce.

Celem Konkursu było rozwijanie u uczniów i pogłębianie zainteresowań współczesną techniką, propagowanie nowoczesnych osiągnięć techniki, promowanie młodych talentów w dziedzinach technicznych. Konkurs miał na celu również zachęcanie uczniów do realizacji swoich pomysłów technicznych i doskonalenia umiejętności zawodowych poprzez wykonywanie prac modelowo-konstrukcyjnych. Bardzo istotnym celem było podnoszenie poziomu nauczania przedmiotów technicznych i kultury technicznej młodzieży jak również inspirowanie uczniów do pracy samokształceniowej oraz stymulowanie potrzeby dalszego kształcenia w celu przygotowania do zawodu.

W dniu 28 września br. zebrała się komisja oceniające prace w składzie:

 1. Stanisław Klimczak – Wicestarosta Buski,
 2. prof. dr hab. inż. Zbigniew Koruba – Prorektor ds. Badań Naukowych i Współpracy z Przemysłem Politechniki Świętokrzyskiej,
 3. Sylwester Pałka – Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju – Członek - specjalista z zakresu techniki i informatyki,
 4. Andrzej Bilewski – Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju – Członek - specjalista z zakresu mechaniki,
 5. Waldemar Wójcik – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Busku - Zdroju – Członek - specjalista z zakresu mechaniki i informatyki,
 6. Anna Kosela – Wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju – Członek - specjalista z zakresu budownictwa.

 

Laureatami Konkursu zostali uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego w Busku - Zdroju: Michał Ściubisz, Bartosz Bartoszewski, a ich opiekunem naukowym był Mariusz Chodór.

Jerzy Kolarz Starosta Buski ufundował dla Michała i Bartosza nagrodę finansową w wysokości 2.000 zł., natomiast dla ich opiekuna: 700 zł.


Foto: Mariusz Musiał

 

Kolejnym punktem wtorkowego spotkania było wręczenie nagród w ramach Powiatowego Konkursu "100 lat niepodległości". Konkurs organizowany był w związku z przypadającą w 2018 r. setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Jego celem było podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz budowanie świadomości narodowej i obywatelskiej, zwiększenie świadomości na temat wydarzeń związanych z odzyskaniem i odbudową polskiej państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna, wzmacnianie poczucia wspólnoty narodowej w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka, rozpowszechnianie godnych naśladowania wzorców osobowych i moralnych związanych z odzyskaniem niepodległości, m.in.: Józefa Piłsudskiego, Wincentego Witosa, Romana Dmowskiego, Ignacego Jana Paderewskiego.

 

Konkurs został objęty patronatem Pana Adama Jarubasa Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Patronat medialny nad Konkursem objęło Radio Kielce.

Uczestnicy konkursu mieli za zadanie stworzenie jednej autorskiej pracy, w postaci:

a) plakatu wykonanego w dowolnej technice plastycznej lub

b) filmu (od 3 do 6 minut).

Siedmioosobowa Komisja Konkursowa pod przewodnictwem Pana Stanisława Klimczaka - Wicestarosty Buskiego przyznała nagrody, które w dniu 9 października br. wręczył Laureatom Konkursu Jerzy Kolarz Starosta Buski. Klasyfikacja przedstawiała się następująco:

 

w kategorii plakat w grupie wiekowej pierwszej (VII – VIII klasa szkoły podstawowej i II - III klasa gimnazjum):

I miejsce: Agnieszka Matuszewska - Szkoła Podstawowa w Ratajach Słupskich

II miejsce: Dawid Pacholec - Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Broninie

III miejsce: Katarzyna Kozłowska - Szkoła Podstawowa w Zborowie

 

Przyznano również wyróżnienia, które otrzymali:

 • Karolina Wojtasik - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Busku - Zdroju
 • Weronika Makuch - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Busku - Zdroju
 • Irmina Prędka - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Busku - Zdroju
 • Karolina Kolarz - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Busku - Zdroju
 • Kinga Wyrzycka - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Busku - Zdroju
 • Antoni Iwan - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Busku - Zdroju
 • Oliwia Rabczak - Szkoła Podstawowa w Zborowie
 • Kacper Zych - Szkoła Podstawowa w Zborowie
 • Matylda Siudak - Zespół Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju
 • Izabela Piech - Zespół Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju
 • Katarzyna Dereń - Zespół Szkół Specjalnych w Busku - Zdroju

 

w kategorii plakat w grupie wiekowej drugiej (szkół ponadpodstawowych /ponadgimnazjalnych):

I miejsce: Natalia Ptak - I Liceum Ogólnokształcące w Busku - Zdroju

II miejsce: Martyna Bonar - III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju

III miejsce: Bartłomiej Bucki - I Liceum Ogólnokształcące w Busku - Zdroju

 

Wyróżnienia otrzymali:

 • Julita Piwowarczyk - I Liceum Ogólnokształcące w Busku - Zdroju
 • Aleksandra Kantur- III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju
 • Krystian Rzępała - III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju
 • Piotr Fit - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju
 • Aleksandra Buczak - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju
 • Emilia Łukasik - Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju
 • Kamil Durma - Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Broninie
 • Damian Kwarciany - Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Broninie
 • Angelika Rusek - Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Broninie

 

w kategorii film w grupie wiekowej drugiej (szkół ponadpodstawowych / ponadgimnazjalnych):

I miejsce: Joanna Molenda, Wiktoria Skiba i Aleksandra Rasińska III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku – Zdroju

II miejsce: Kacper Bonar - Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Techniczno - Informatycznych w Busku - Zdroju

III miejsce: Wiktoria Czapla, Joanna Kuzon i Paweł Bławat - I Liceum Ogólnokształcące w Busku - Zdroju

 

Wyróżnienia otrzymali:

 • Julia Dybko i Julia Solarska - III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju
 • Wiktoria Sambur - I Liceum Ogólnokształcące w Busku - Zdroju
 • Patrycja Bicz,  Magdalena Marzec i Katarzyna Bartocha - III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju

 

Nagrodzeni i wyróżnieni otrzymali nagrody Starosty Buskiego w formie finansowej od 300 do 600 zł oraz nagrody rzeczowe, w tym m.in.: drukarki, powerbanki, głośniki itp.

 

Miłym akcentem był poczęstunek przygotowany przez uczniów Zespołu Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku - Zdroju.

 

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy. Dziękujemy ponadto za ich wkład włożony w uczczenie 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

Foto: Piotr Woźniak

Poprawiony: piątek, 12 października 2018