herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Edukacja, Kultura i Sport WYNIKI EGZAMINÓW MATURALNYCH W POWIECIE BUSKIM WYŻSZE OD ŚREDNIEJ KRAJOWEJ I WOJEWÓDZKIEJ!
WYNIKI EGZAMINÓW MATURALNYCH W POWIECIE BUSKIM WYŻSZE OD ŚREDNIEJ KRAJOWEJ I WOJEWÓDZKIEJ! Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Ilona Marzec.   
piątek, 30 czerwca 2017
 

herb

Średni poziom zdawalności egzaminu maturalnego, który osiągnęli absolwenci publicznych szkół ogólnodostępnych prowadzonych przez Powiat Buski wynosi 85%.

Wynik ten przewyższył o kilka punktów procentowych średnią krajową (78,5%) i wojewódzką (78,8%). Lepszy wynik niż średnia wojewódzka i krajowa osiągnęły zarówno publiczne licea ogólnokształcące, jak i technika z Powiatu Buskiego.

W naszych liceach maturę zdało ponad 90% tegorocznych absolwentów, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych (w kraju – 84,4%, a w województwie świętokrzyskim – 87,5%) i jest to wynik wyższy od ubiegłorocznego o blisko 2 punkty procentowe.

Natomiast w technikach prowadzonych przez Powiat zdawalność matury wyniosła w tym roku 74% (w kraju – 67,9%, a w województwie - 63%) i jest to prawie 5 punktów procentowych więcej, niż w roku ubiegłym.

 

Należy w tym miejscu zaznaczyć, że maturzyści, którym w sesji wiosennej nie powiodło się tylko na jednym egzaminie obowiązkowym, mają prawo do egzaminu poprawkowego w sierpniu tego roku. Grupa ta stanowi ponad 11% wszystkich zdających (53 osoby), a zatem ostateczne wyniki zdawalności tegorocznej matury będą z pewnością - jak co roku - znacznie wyższe.

 

Liderem wśród liceów Powiatu Buskiego jest I Liceum Ogólnokształcące w Busku – Zdroju z wynikiem 95,3% (średnia krajowa 84,4%), gdzie egzamin zdało 203 tegorocznych absolwentów, natomiast 10 osób ma prawo do poprawki w sierpniu.

Na drugim miejscu – z wynikiem 89,6% – uplasowało się III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku – Zdroju, gdzie egzamin zdało 69 absolwentów, a ośmiu ma prawo do poprawki w sierpniu.

Wśród buskich techników najlepszym wynikiem może się poszczycić Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju, które osiągnęło zdawalność na poziomie 81% (średnia krajowa: 67,9%, wojewódzka: 63%), 6 absolwentów ma prawo do poprawki w sierpniu, natomiast 4 osoby mogą ponownie przystąpić do egzaminów za rok. Drugi wynik (ok. 72%), także wyższy od średniej krajowej i wojewódzkiej, uzyskało Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1, gdzie maturę zdało 46 absolwentów, 12 ma prawo do poprawki w sierpniu, a sześciu w przyszłym roku.

 

 

Korzystając z okazji chciałbym pogratulować absolwentom, którzy zdali egzamin maturalny, życząc im powodzenia podczas rekrutacji na studia, natomiast tym wszystkim, którzy będą poprawiać swój wynik maturalny, życzę pełnego sukcesu.

Jednocześnie zachęcam Gimnazjalistów do podejmowania nauki w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Buski, rekrutacja do szkół nie została jeszcze zakończona, bowiem do końca sierpnia można ubiegać się o przyjęcie do wybranej szkoły w ramach dodatkowej rekrutacji.

Jerzy Kolarz

Starosta Buski