herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Edukacja, Kultura i Sport
Rekrutacja uzupełniająca do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych oraz na kwalifikacyjne kursy zawodowe. Drukuj
Opublikował: Mariusz Walęzak. Autor: Urszula Markiewicz,   
czwartek, 10 lipca 2014
 

herb_powiat_buski

 
Starosta Buski uprzejmie informuje, że ogólnodostępne szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży prowadzone przez Powiat Buski dysponują jeszcze wolnymi miejscami i prowadzą rekrutację uzupełniającą do klas pierwszych na następujące kierunki kształcenia:
 
 

Nazwa Placówki

Szkoła

Profil / zawód

Liczba wolnych miejsc

Zespół Szkół

Techniczno – Informatycznych

 

ul. Mickiewicza 23

28-100 Busko – Zdrój

 

tel. 0-41-378-43-86

IV Liceum Ogólnokształcące

klasa sportowa

j. angielski / j. niemiecki

biologia, geografia

6

Technikum Nr  2

technik informatyk

1

Zespół Szkół

Technicznych

i Ogólnokształcących

 

ul. Bohaterów Warszawy 120

28-100 Busko – Zdrój

 

tel. 0-41-378-24-72

Technikum Nr 3

technik budownictwa

6

technik geodeta

2

technik architektury krajobrazu

3

technik hotelarstwa

9

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

25

I Liceum Ogólnokształcące

 

ul. Mickiewicza 13

28-100 Busko – Zdrój

 

tel. 0-41-378-36-53

I Liceum Ogólnokształcące

klasa biologiczno - chemiczna

6

klasa matematyczno - informatyczna

4

klasa lingwistyczna

1

klasa matematyczno - geograficzna

4

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1

 

ul. Mickiewicza 6

28-100 Busko – Zdrój

 

Tel. 41-378-79-21

III Liceum Ogólnokształcące

klasa matematyczno - geograficzna

1

Technikum Nr 1

technik ekonomista

1

technik hotelarstwa

6

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1

fryzjer, cukiernik, piekarz, kucharz, sprzedawca

10

Więcej…
 
BEZPŁATNA OFERTA KSZTAŁCENIA DLA OSÓB DOROSŁYCH – KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE Drukuj
Opublikował: Mariusz Walęzak, Autor: Mariola Prędka.   
piątek, 28 marca 2014
 

kwalifikacyjne_kursy_zawodoweZapraszamy Państwa do skorzystania z bezpłatnej oferty uzyskiwania kwalifikacji zawodowych w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Reforma szkolnictwa zawodowego zakłada podniesienie efektywności tego kształcenia oraz dopasowanie go do zmieniających się potrzeb rynków pracy: krajowego, regionalnego czy lokalnego np. poprzez wdrożenie bardziej elastycznych form kształcenia.

Taką formą kształcenia są właśnie kwalifikacyjne kursy zawodowe umożliwiające osobom dorosłym uzyskiwanie lub uzupełnianie kwalifikacji zawodowych na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej lub technikum, jednak bez konieczności ukończenia pełnego kształcenia w tych szkołach. Uzyskiwanie lub uzupełnianie kwalifikacji zawodowych w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych odbywa się w czasie znacznie krótszym niż ma to miejsce w tradycyjnym kształceniu.

Więcej…
 
Współpraca partnerska szkół maturalnych Powiatu Buskiego z Politechniką Świętokrzyską Drukuj
Opublikował: Piotr Cira, Przekazała do publikacji: Edyta Gawor   
wtorek, 14 stycznia 2014
 

0001

   W dniu 10 stycznia br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju dyrektorzy maturalnych szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Buskiego – przy aprobacie Pana Jerzego Kolarza Starosty Buskiego – podpisali porozumienie partnerskie z prof. dr hab. inż. Stanisławem Adamczakiem Rektorem Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach określające warunku wspólnej realizacji akcji „Partnerstwo: Szkoła - Politechnika Świętokrzyska”.

    Celem głównym akcji jest szeroko rozumiana promocja nauczania technicznego zarówno w szkołach ponadgimnazjalnych, jak i na poziomie studiów wyższych, a także współpraca, w ramach której uczniowie wezmą udział w bezpłatnych zajęciach organizowanych na terenie Szkoły lub na terenie Uczelni. Zajęcia będą prowadzone w formie wykładów, laboratoriów oraz pokazów.

Więcej…
 
XII MIĘDZYNARODOWY BIEG ZDROJOWY Drukuj
Opublikował: Mariusz Walęzak, przekazała do publikacji: Edyta Gawor.   
środa, 11 września 2013
 

 busko-zdrojbieg

KLUB SPORTOWY „SŁONECZKO”

Przy Pływalni Miejskiej ul. Grotta 3a, 28-100 Busko-Zdrój,

tel. Z.P./507316802


Klub Sportowy 'Słoneczko' pod patronatem Wojewody Świętokrzyskiego, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Starosty Powiatu Buskiego oraz  Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój serdecznie zaprasza do udziału w XII Międzynarodowym Biegu Zdrojowym  22  września 2012. Rozpoczęcie  godz. 11.00

Więcej…
 
Wolne miejsca w szkołach publicznych Powiatu Buskiego Drukuj
Opublikował: Mariusz Walęzak. Autor: Mariola Prędka.   
środa, 03 lipca 2013
 

herb_powiat_buskiStarosta Buski uprzejmie informuje wszystkich absolwentów Gimnazjów, że szkoły ogólnodostępne prowadzone przez Powiat Buski dysponują jeszcze wolnymi miejscami w klasach pierwszych: 

  • I Liceum Ogólnokształcące w Busku – Zdroju, tel. 41-378-36-53
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku – Zdroju, tel. 41-378-79-21
  • Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju, tel. 41-378-43-86
  • Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku – Zdroju, tel. 41-378-24-72
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy, tel. 41-377-94-01

 

Więcej…
 
Wyniki egzaminu maturalnego 2013 w szkołach prowadzonych przez Powiat Buski Drukuj
Opublikował: Mariusz Walęzak. Do publikacji przekazała: Edyta Gawor.   
poniedziałek, 01 lipca 2013
 
Lp.
Nazwa szkoły/placówki
Liczba tegorocznych absolwentów, którzy przystąpili do wszyst-kich egzaminów
z przedmiotów obowiązkowych
Liczba osób, które uzyskały świadectwo dojrzałości
Zdawal-ność w %
(kol. 3:
kol. 2)
Maturzyści z prawem do egzaminu poprawkowego
Liczba osób
odsetek wszystkich zdających
1
2
3
4
5
6
1
I Liceum Ogólnokształcące w Busku - Zdroju
261
257
98,47
4
1,53
Liceum Ogólnokształcące
261
257
98,47
4
1,53
2
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Busku - Zdroju
169
151
89,35
15
8,88
III Liceum Ogólnokształcące
98
94
95,92
3
3,06
Technikum Nr 1
71
57
80,28
12
16,90
3
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku - Zdroju
79
66
83,54
12
15,19
II Liceum Ogólnokształcące
20
19
95,00
1
5,00
Technikum Nr 3
59
47
79,66
11
18,64
4
Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku - Zdroju
89
66
74,16
15
16,85
IV Liceum Ogólnokształcące
22
15
68,18
4
18,18
Technikum Nr 2
67
51
76,12
11
16,42
5
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stopnicy
19
18
94,74
1
5,26
Liceum Ogólnokształcące
19
18
94,74
1
5,26
Razem
617
558
90,44
47
7,62
Licea Ogólnokształcące
420
403
95,95
13
3,10
Technika
197
155
78,68
34
17,26
6
Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Busku - Zdroju
8
4
50,00
4
50,00
II Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Specjalne
1
1
100,00
-
-
V Liceum Ogólnokształcące Specjalne
7
3
42,86
4
57,14
Razem
625
562
89,92
51
8,16
Licea Ogólnokształcące
428
407
95,09
17
3,97
Technika
197
155
78,68
34
17,26

 

OKE Łódź
31.756
25.428
80%
4.261
13%
Liceum ogólnokształcące
20.646
18.409
89%
1.584
8%
Technikum
9.510
6.369
67%
2.189
23%
CKE - Polska
314.485
255.057
81%
40.351
13%
Liceum ogólnokształcące
200.298
179.431
90%
15.389
8%
Technikum
98.267
69.379
71%
19.906
20%
 
Jeszcze tylko kilka dni, tj. do 9 czerwca br. (niedziela) potrwa badanie ankietowe oczekiwań edukacyjnych gimnazjalistów oraz osób dorosłych. Wypełnij ankietę! Nie zwlekaj ! Drukuj
Opublikował: Piotr Cira, Autor: Urszula Markiewicz   
poniedziałek, 03 czerwca 2013
 

herb_powiat_buski

Szanowni Państwo,
Drodzy Gimnazjaliści

   Władze Samorządowe Powiatu Buskiego podejmują działania mające na celu zapewnienie możliwości kształcenia zgodnego z oczekiwaniami obecnych Gimnazjalistów oraz osób dorosłych zainteresowanych kształceniem zawodowym w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych. Aby jednak oferta kształcenia kierowana zarówno do Gimnazjalistów, jak i osób dorosłych odpowiadała realnym potrzebom w tym zakresie, prosimy o wypełnienie anonimowych ankiet, które pozwolą poznać Państwa potrzeby i oczekiwania oraz dostosować do nich ofertę kształcenia. Ankiety te zostały opublikowane na stronie internetowej Powiatu Buskiego (www.powiat.busko.pl) w Powiatowym Informatorze Edukacyjnym (zakładka: Oczekiwania Edukacyjne). Jedna z nich dotyczy oczekiwań edukacyjnych Gimnazjalistów (uczniów klas III), natomiast druga bada oczekiwania osób dorosłych.

 

Poprawiony: poniedziałek, 03 czerwca 2013
Więcej…
 
Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie realizacji prac przy zabytkach w roku 2013 Drukuj
Opublikował: Mariusz Walęzak. Do publikacji przekazała: Edyta Gawor.   
środa, 27 lutego 2013
 

logo_powiat_buski-bnDziałając na podstawie § 8 ust. 2 Uchwały Nr XXIII/203/2008 Rady Powiatu w Busku – Zdroju z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków z późn. zm. Zarząd Powiatu w Busku – Zdroju

ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie
realizacji prac przy zabytkach w roku 2013.
Wysokość planowanych środków finansowych
na dofinansowanie w/w prac w 2013 roku wynosi 20.000 zł.

Wnioski należy składać
w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego
w Busku – Zdroju, przy ul. Mickiewicza 15,
w terminie od 27 lutego do 27 marca 2013 r.

 

Więcej…
 
«pierwszapoprzednia11121314151617181920następnaostatnia»

Strona 20 z 22