herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Czy są Państwo zadowoleni z obsługi w tutejszym Starostwie?
Czy są Państwo zadowoleni z obsługi w tutejszym Starostwie?

Czy są Państwo zadowoleni z obsługi w tutejszym Starostwie?
Tak
142  67%
Nie
70  33%

Ilość głosujących  :  212
Pierwszy głos  :  piątek, 22 kwietnia 2016
Ostatni głos  :  wtorek, 01 sierpnia 2023