herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Czy są Państwo zadowoleni z obsługi w tutejszym Starostwie?
Czy są Państwo zadowoleni z obsługi w tutejszym Starostwie?

Czy są Państwo zadowoleni z obsługi w tutejszym Starostwie?
Tak
151  67.4%
Nie
73  32.6%

Ilość głosujących  :  224
Pierwszy głos  :  piątek, 22 kwietnia 2016
Ostatni głos  :  czwartek, 13 czerwca 2024