herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Czy są Państwo zadowoleni z obsługi w tutejszym Starostwie?
Czy są Państwo zadowoleni z obsługi w tutejszym Starostwie?

Czy są Państwo zadowoleni z obsługi w tutejszym Starostwie?
Tak
137  66.5%
Nie
69  33.5%

Ilość głosujących  :  206
Pierwszy głos  :  piątek, 22 kwietnia 2016
Ostatni głos  :  wtorek, 07 lutego 2023