herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Czy są Państwo zadowoleni z obsługi w tutejszym Starostwie?
Czy są Państwo zadowoleni z obsługi w tutejszym Starostwie?

Czy są Państwo zadowoleni z obsługi w tutejszym Starostwie?
Tak
63  58.9%
Nie
44  41.1%

Ilość głosujących  :  107
Pierwszy głos  :  piątek, 22 kwietnia 2016
Ostatni głos  :  piątek, 27 marca 2020