herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Czy są Państwo zadowoleni z obsługi w tutejszym Starostwie?
Czy są Państwo zadowoleni z obsługi w tutejszym Starostwie?

Czy są Państwo zadowoleni z obsługi w tutejszym Starostwie?
Tak
50  58.1%
Nie
36  41.9%

Ilość głosujących  :  86
Pierwszy głos  :  piątek, 22 kwietnia 2016
Ostatni głos  :  poniedziałek, 10 czerwca 2019