herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Czy są Państwo zadowoleni z obsługi w tutejszym Starostwie?
Czy są Państwo zadowoleni z obsługi w tutejszym Starostwie?

Czy są Państwo zadowoleni z obsługi w tutejszym Starostwie?
Tak
61  59.2%
Nie
42  40.8%

Ilość głosujących  :  103
Pierwszy głos  :  piątek, 22 kwietnia 2016
Ostatni głos  :  niedziela, 19 stycznia 2020