herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Czy są Państwo zadowoleni z obsługi w tutejszym Starostwie?
Czy są Państwo zadowoleni z obsługi w tutejszym Starostwie?

Czy są Państwo zadowoleni z obsługi w tutejszym Starostwie?
Tak
49  59%
Nie
34  41%

Ilość głosujących  :  83
Pierwszy głos  :  piątek, 22 kwietnia 2016
Ostatni głos  :  czwartek, 23 maja 2019