herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Czy są Państwo zadowoleni z obsługi w tutejszym Starostwie?
Czy są Państwo zadowoleni z obsługi w tutejszym Starostwie?

Czy są Państwo zadowoleni z obsługi w tutejszym Starostwie?
Tak
83  58.5%
Nie
59  41.5%

Ilość głosujących  :  142
Pierwszy głos  :  piątek, 22 kwietnia 2016
Ostatni głos  :  czwartek, 08 kwietnia 2021