herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Czy są Państwo zadowoleni z obsługi w tutejszym Starostwie?
Czy są Państwo zadowoleni z obsługi w tutejszym Starostwie?

Czy są Państwo zadowoleni z obsługi w tutejszym Starostwie?
Tak
121  64.7%
Nie
66  35.3%

Ilość głosujących  :  187
Pierwszy głos  :  piątek, 22 kwietnia 2016
Ostatni głos  :  czwartek, 22 września 2022