herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Czy są Państwo zadowoleni z obsługi w tutejszym Starostwie?
Czy są Państwo zadowoleni z obsługi w tutejszym Starostwie?

Czy są Państwo zadowoleni z obsługi w tutejszym Starostwie?
Tak
90  60%
Nie
60  40%

Ilość głosujących  :  150
Pierwszy głos  :  piątek, 22 kwietnia 2016
Ostatni głos  :  niedziela, 18 lipca 2021