herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Czy są Państwo zadowoleni z obsługi w tutejszym Starostwie?
Czy są Państwo zadowoleni z obsługi w tutejszym Starostwie?

Czy są Państwo zadowoleni z obsługi w tutejszym Starostwie?
Tak
103  61.3%
Nie
65  38.7%

Ilość głosujących  :  168
Pierwszy głos  :  piątek, 22 kwietnia 2016
Ostatni głos  :  niedziela, 15 maja 2022