herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Czy są Państwo zadowoleni z obsługi w tutejszym Starostwie?
Czy są Państwo zadowoleni z obsługi w tutejszym Starostwie?

Czy są Państwo zadowoleni z obsługi w tutejszym Starostwie?
Tak
94  60.6%
Nie
61  39.4%

Ilość głosujących  :  155
Pierwszy głos  :  piątek, 22 kwietnia 2016
Ostatni głos  :  wtorek, 07 września 2021