herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Czy są Państwo zadowoleni z obsługi w tutejszym Starostwie?
Czy są Państwo zadowoleni z obsługi w tutejszym Starostwie?

Czy są Państwo zadowoleni z obsługi w tutejszym Starostwie?
Tak
70  59.3%
Nie
48  40.7%

Ilość głosujących  :  118
Pierwszy głos  :  piątek, 22 kwietnia 2016
Ostatni głos  :  niedziela, 04 października 2020