herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Czy są Państwo zadowoleni z obsługi w tutejszym Starostwie?
Czy są Państwo zadowoleni z obsługi w tutejszym Starostwie?

Czy są Państwo zadowoleni z obsługi w tutejszym Starostwie?
Tak
75  58.6%
Nie
53  41.4%

Ilość głosujących  :  128
Pierwszy głos  :  piątek, 22 kwietnia 2016
Ostatni głos  :  wtorek, 19 stycznia 2021