herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Aktualności Nabór kandydatów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych Powiatu Buskiego rozpoczęty
Nabór kandydatów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych Powiatu Buskiego rozpoczęty Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski, przekazała do publikacji: Ilona Marzec   
piątek, 24 maja 2024
 

herbUczniowie klas ósmych szkół podstawowych mogą ubiegać się o przyjęcie do ogólnodostępnych i specjalnych liceów ogólnokształcących, techników oraz szkół branżowych I stopnia prowadzonych przez Powiat Buski.

Aktualna oferta edukacyjna naszych szkół obejmuje zarówno kierunki już sprawdzone i cieszące się dużym zainteresowaniem, jak i nowości.

Wśród nowości jest m.in. klasa informatyczna - programowanie i bezpieczeństwo systemów komputerowych (z rozszerzoną informatyką, matematyką i językiem angielskim) w IV Liceum Ogólnokształcącym w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych. Buski „Informatyk” proponuje także kształcenie zawodowe w sprawdzonych i cieszących się dużą popularnością kierunkach: informatycznym, mechanicznym czy energetyki odnawialnej.

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w swojej ofercie edukacyjnej proponuje naukę m. in. w klasie matematyczno-biologicznej oraz klasie lingwistycznej z językami: angielskim, niemieckim lub włoskim. W oddziale humanistycznym przewidziana jest nauka języka łacińskiego i kultury antycznej, a także edukacji prawnej, jako przedmiotu uzupełniającego.

„Kopernik” czyli Zespół Szkół Ponadpodstawowych stawia na kształcenie zawodowe w kierunkach hotelarskim i ekonomicznym oraz na licealną  klasę biologiczno – sportową z elementami samoobrony.

Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących, czyli wszystkim dobrze znana „Budowlanka”, proponuje kształcenie zawodowe w branży związanej ze swoją specjalizacją, tj. budownictwo, architektura krajobrazu, logistyka i hotelarstwo.

Uczniowie chcący jak najszybciej uzyskać wykształcenie zawodowe mają możliwość podjęcia kształcenia w Branżowych Szkołach I Stopnia w szeregu różnych zawodach z branży usługowej, mechanicznej czy budowlanej.

Bogatą ofertę kształcenia znajdą również uczniowie z niepełnosprawnościami, którzy mogą podjąć kształcenie w szkołach funkcjonujących w Ośrodkach Szkolno-Wychowawczych w Busku-Zdroju oraz w Broninie. Jednostki te oferują kształcenie poczynając od szkoły podstawowej na szkole policealnej kończąc. Uczniowie chcący podjąć naukę w szkołach specjalnych mają do wyboru liceum ogólnokształcące, jak również szkoły zawodowe kształcące w takich zawodach, jak: technik elektryk, technik spawalnictwa, technik mechanik, technik informatyk, technik spedytor, technik przemysłu mody, technik bhp, technik administracji, asystent osoby niepełnosprawnej, a także elektromechanik, krawiec, elektryk, ślusarz, mechanik - monter maszyn i urządzeń, mechanik pojazdów samochodowych, cukiernik, czy kucharz. Istnieje także możliwość przysposobienia do zawodu w takich obszarach, jak: rękodzielnictwo, ogrodnictwo, prace biurowe, gospodarstwo domowe.

Dodatkowym atutem szkół specjalnych jest możliwość nauki w mało licznych oddziałach, a także szeroka oferta związana z rewalidacją i rehabilitacją oraz znacznie szerszą, niż w szkołach ogólnodostępnych, pomocą ze strony specjalistów takich, jak: psycholodzy, rewalidanci, rehabilitanci, logopedzi, tyflopedagodzy, surdopedagodzy czy oligofrenopedagodzy.

Kandydaci do szkół prowadzonych przez Powiat Buski mogą zapoznać się z całą ofertą edukacyjną przede wszystkim bezpośrednio w każdej ze szkół oraz na ich stronach internetowych. Cała oferta jest zaprezentowana również w Powiatowym Informatorze Edukacyjnym na stronie www.powiat.busko.pl/pl/powiatowy-informator-edukacyjny.html, a także – dla kandydatów do szkół ogólnodostępnych – na stronie  https://nabor.pcss.pl/buskozdroj/szkolaponadpodstawowa/

Zgodnie z zarządzeniem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty rekrutacja do szkół ogólnodostępnych trwa od 13 maja do 19 czerwca br. Szczegółowy terminarz można znaleźć m.in. w Powiatowym Informatorze Edukacyjnym na stronie https://www.powiat.busko.pl/pl/powiatowy-informator-edukacyjny.html

Rekrutacja kandydatów do klas pierwszych szkół prowadzonych przez Powiat Buski jest prowadzona w dwojaki sposób:

  • w systemie elektronicznym - do szkół ogólnodostępnych, tj.: I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki, Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika, Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych oraz Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego,
  • w systemie tradycyjnym - do szkół specjalnych, tj.:  Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku-Zdroju oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Broninie. Rekrutacja do szkół specjalnych wymaga m.in. uzyskania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

Powiat Buski jest również organem prowadzącym dla Zespołu Szkół Specjalnych w Busku-Zdroju, który mieści się w budynku Specjalistycznego Szpitala Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego "Górka" im. dr. Szymona Starkiewicza i kształcą się tam wyłącznie uczniowie będący pacjentami tego Szpitala.

Zapraszamy do skorzystania z oferty edukacyjnej szkół Powiatu Buskiego

Tekst: Wydział Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej

Poprawiony: piątek, 24 maja 2024