herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Aktualności Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski, przekazała do publikacji: Aneta Piasecka   
czwartek, 04 stycznia 2024
 

ZARZĄD POWIATU W BUSKU – ZDROJU

Działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 z późn. zm.);

Z A P R A S Z A

Organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2023 r. poz. 571 z późn. zm.) do zgłaszania swoich przedstawicieli do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty, które zostaną złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2024 roku przez w/w podmioty w zakresie:

  • kultury,
  • kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa,
  • ochrony i promocji zdrowia,
  • edukacji ekologicznej.

Organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2023 r. poz. 571 z późn. zm.) zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowej, proszone są o złożenie pisemnego zgłoszenia, zgodnie z załączonym drukiem w nieprzekraczalnym terminie do 15 stycznia 2024 roku.

Wypełniony druk należy:

przesłać na adres lub dostarczyć osobiście:

Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
al. Mickiewicza 15,
28 - 100 Busko – Zdrój.

 

Do pobrania:

  • Zaproszenie z załącznikami [ ODT ] [ PDF ]