herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Aktualności Obrady XXIX Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich
Obrady XXIX Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Ilona Marzec.   
środa, 07 czerwca 2023
 

XXIX Zgromadzenie Ogólne ZPP - obrady, 31 maja - 1 czerwca 2023 r., KarpaczW dniach 31 maja i 1 czerwca br. w Karpaczu odbyło się XXIX Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich. Obradom Zgromadzenia Ogólnego przewodniczył Pan Andrzej Płonka Prezes Zarządu Związku Powiatów Polskich - Starosta Bielski.

W trakcie obrad zostało przyjętych aż 21 stanowisk, które dotyczyły  najbardziej istotnych spraw, tj.: środków niezbędnych do stabilizacji budżetów powiatów; założeń nowego systemu dochodów powiatów; systemowej aktualizacji wyceny świadczeń zdrowotnych; lokalnych centrów zdrowia; dyżurów aptek ogólnodostępnych; stwierdzania zgonu; potrzeby uporządkowania i poprawy jakości sieci dróg powiatowych; obowiązku ubezpieczania pojazdów, które przepadły na rzecz powiatów; poprawienia skuteczności mechanizmów likwidacji białych plam transportowych; wzmocnienia uprawnień organów zarządzających ruchem drogowym; systemowej waloryzacji opłat administracyjnych.

Kolejne stanowiska Zgromadzenia Ogólnego ZPP były poświęcone: rozwojowi rodzinnej pieczy zastępczej; finansowaniu systemu orzekania o niepełnosprawności; finansowaniu Domów Pomocy Społecznej; pokrywaniu rzeczywistych kosztów funkcjonowania oświaty ponadpodstawowej; wsparciu psychologiczno-pedagogicznego młodzieży szkolnej; roli powiatów jako wspólnot samorządowych odpowiedzialnych za dziedzictwo i za rozwój społeczno-gospodarczy realizowany w oparciu o dziedzictwo zlokalizowane na terenie powiatu; niezbędnym nowym narzędziom nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych; samowystarczalności energetycznej samorządów; racjonalizacji obowiązków sprawozdawczych powiatu; finansowaniu likwidacji barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy.

Wszystkie podjęte stanowiska są wyrazem niepokoju i troski samorządu powiatowego o prawidłową realizację zadań, które zgodnie z przepisami prawa realizują samorządy powiatowe, a co do których to zadań brak jest przejrzystych zasad ich finansowania.

Jerzy Kolarz

Wiceprezes Zarządu ZPP

Starosta Buski

Stanowiska XXIX Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich

https://www.zpp.pl/artykul/2935-stanowiska-xxix-zgromadzenia-ogolnego-zpp

 

 

Zdjęcia www.zpp.pl - fot. KRiSfoto – Krzysztof Rafał Siekielski

Poprawiony: środa, 07 czerwca 2023