herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Aktualności Zaproszenie do konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. "Prognoza Oddziaływania na Środowisko Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska na lata 2022–2027"
Zaproszenie do konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. "Prognoza Oddziaływania na Środowisko Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska na lata 2022–2027" Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Ilona Marzec.   
czwartek, 09 marca 2023
 

Zarząd Powiatu w Busku-Zdroju przedkłada do konsultacji społecznych projekt dokumentu pn. "Prognoza Oddziaływania na Środowisko Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska na lata 2022–2027".

Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach:

od 9 marca 2023 r. do 30 marca 2023 r.

 

Dokumenty wyłożone są do wglądu:

1. w wersji papierowej w: Biurze Obsługi Interesanta w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, w Biurze Podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej, w pokoju nr 17 w budynku Urzędu Miejskiego w Pińczowie, w Biurze Obsługi Interesanta w budynku Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju, w Biurze Obsługi Interesanta w budynku Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju, w pokoju nr 106 w budynku Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej, w godzinach pracy Urzędów;

2. w wersji elektronicznej na oficjalnych stronach internetowych Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju (umig.busko.pl), Urzędu Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej (www.kazimierzawielka.pl/), Urzędu Miejskiego w Pińczowie (www.pinczow.com.pl/), Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju (www.solec-zdroj.pl), Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju (www.powiat.busko.pl), Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej (www.powiat.kazimierzaw.pl) oraz na stronach podmiotowych w/w urzędów w Biuletynie Informacji Publicznej.

Uwagi i wnioski do Prognozy Oddziaływania na Środowisko mogą być wnoszone zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 4) ww. ustawy w terminie 21 dni od daty ogłoszenia niniejszego zawiadomienia, tj. w dniach od 09.03.2023 r. do 30.03.2023 r. Zgodnie z art. 41 ww. ustawy, uwagi i/lub wnioski złożone po upływie tego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi/wnioski można zgłaszać:

- na piśmie poprzez wypełnienie załączonego Formularza Zgłaszania Uwag i wysłanie na adres: Urzędu Miasta i Gminy w Busku-Zdroju, al. Mickiewicza 10, 28-100 Busko-Zdrój lub Urzędu Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej, ul. Kościuszki 12, 28-500 lub Urzędu Miejskiego w Pińczowie, ul. 3 Maja 10, 28-400 lub Urzędu Gminy w Solcu-Zdroju, ul. 1 Maja 10, 28-131 lub Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju, al. Mickiewicza 15, 28-100 lub Starostwa Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej, ul. Kościuszki 12, 28-500, z dopiskiem „Prognoza dla Strategii OSI ŚU”;

- ustnie do protokołu w budynkach ww. Urzędów;

i wysłanie na adres email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. lub wpisując w tytule maila: „Prognoza dla Strategii MOF Buska-Zdroju” lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. elektronicznie na adresy skrytek Urzędów na platformie ePUAP: /6qt404xbhs/SkrytkaESP (Busko-Zdrój) lub /4pq8ba3d7p/skrytka (Solec-Zdrój) lub /fef0yh4954/skrytka (Kazimierza Wielka) lub /9ok40vy4jj/skrytka (Pińczów) lub /5bx94u8gs3/SkrytkaESP (powiat buski) lub /dnkrq1693q/skrytka (powiat kazimierski).

Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Komitet Sterujący Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska.

W razie pytań proszę o kontakt z pracownikami Referatu Inwestycji i Promocji w tut. Starostwie, tel. 41-370-50-28, 41-370-50-49.

 

Jerzy Kolarz

Starosta Buski

 

Dokumenty do rozwinięcia:

  1. Uchwała Nr 969/2023 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 9 marca 2023 r. w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. "Prognoza Oddziaływania na Środowisko Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska na lata 2022–2027" [ PDF ]
  2. Obwieszczenie [ DOC ] [ PDF ]
  3. Projekt dokumentu pn. "Prognoza Oddziaływania na Środowisko Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska na lata 2022–2027" [ DOC ] [ PDF ]
  4. Projekt dokumentu pn. "Strategia Obszaru Strategicznej Interwencji Świętokrzyskie Uzdrowiska na lata 2022–2027" [ DOCX ] [ PDF ]
  5. Formularz Zgłaszania Uwag [ DOCX ] [ PDF ]
Poprawiony: poniedziałek, 13 marca 2023