herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Aktualności Powiat Buski realizuje zadania na drogach powiatowych w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja 2.
Powiat Buski realizuje zadania na drogach powiatowych w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja 2. Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Ilona Marzec.   
piątek, 13 stycznia 2023
 

Podpisanie umowyW dniu 10.01.2023 r. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku – Zdroju – Krzysztof Tułak  w obecności władz Powiatu Buskiego: Starosty – Jerzego Kolarza, Wicestarosty – Stanisława Klimczaka, Przewodniczącego Rady Powiatu – Andrzeja Gądka, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu – Krzysztofa Eliasza oraz Radnych Rady Powiatu Buskiego: Jerzego Kordosa, Wiesława Marca, Piotra Wąsowicza, Krzysztofa Wojtasia, Tomasza Mierzwy, jak również przedstawicieli władz poszczególnych Gmin, tj. Burmistrza Miasta i Gminy w Nowym Korczynie – Pawła Zagaji, Burmistrza Miasta i Gminy w Pacanowie – Wiesława Skopa, Z-cy Burmistrza Miasta i Gminy w Busku – Zdroju – Michała Marońskiego, Pana Roberta Książka – Menadżera ds. rozwoju relacji społecznych BGK oraz Pana Marcina Puszyńskiego będącego przedstawicielem regionu Świętokrzyskiego Banku BGK, podpisał umowę z wyłonionym na podstawie postępowania przetargowego Wykonawcą - konsorcjum firm: Lider Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp.k. oraz partner Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o., których przedstawicielem jest Pan Tomasz Dyl - Prokurent - na realizację inwestycji pn.: „Przebudowa dróg powiatowych Nr: 0115T, 0019T, 0073T i rozbudowa drogi powiatowej Nr 0057T o łącznej długości 9 771 m na terenie Powiatu Buskiego”.

Inwestycje będą realizowane na postawie promesy otrzymanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja 2. Obejmuje ona realizację czterech odcinków dróg powiatowych:

0115T Kępa Lubawska - Pacanów -Oleśnica- Strzelce dł. 3931 m,

0019T Chwałowice - Szaniec - Zwierzyniec dł. 3110 m ,

0073T Mozgawa - Koniecmosty - Stary Korczyn dł. 1455 m,

0057T Busko - Zdrój - Łagiewniki - Elżbiecin dł. 1275 m.

Wartość inwestycji wynosi 15.999.602,24 zł z terminem realizacji - 24 miesiące od dnia podpisania umowy.

 

Przebudowa przedmiotowych odcinków dróg powiatowych polegać będzie na:

 • dostosowaniu istniejących nawierzchni do normatywnych szerokości pasa ruchu;
 • poszerzeniu nawierzchni do 5,50 m;
 • ułożeniu nowych warstw nawierzchni bitumicznych;
 • ścięciu, uzupełnieniu i utwardzeniu poboczy;
 • wykonaniu peronów przystankowych i chodników;
 • wykonaniu zjazdów do posesji i na działki rolne;
 • wykonaniu przepustów  pod zjazdami;
 • odmuleniu rowów wraz z częściowym umocnieniem elementami prefabrykowanymi;
 • przebudowie skrzyżowań;
 • wykonaniu korekty łuków i nadaniem normatywnych spadków;
 • remoncie oraz przebudowie przepustów;
 • wymianie oznakowania pionowego i oznakowania poziomego;
 • montażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

 

W celu wyłonienia wykonawcy, zostały przeprowadzone dwa postępowania przetargowe. Dnia 20 września 2022 roku wpłynęły dwie oferty na kwotę 19.999.504,80 zł oraz 29.478.214,60 zł. Każda z nich znacząco przekroczyła kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia, która wynosiła 15.100.000,00 zł. Z uwagi na powyższe, Zarząd Powiatu postanowił zmienić zakres inwestycji poprzez zmniejszenie ilości planowanych chodników, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz kanalizacji deszczowej. Po wprowadzeniu zmian, ogłoszono kolejne postępowanie.

Dnia 21 grudnia 2022 roku wpłynęły dwie oferty na kwotę 15.999.602,24 zł oraz 24.839.045,98 zł. W przypadku obydwu postępowań o zamówienie publiczne ubiegało się dwóch tych samych wykonawców. Po raz kolejny najniższa oferta była wyższa od zabezpieczonych środków, a różnica wynosiła prawie milion złotych.

Zarząd Powiatu podjął decyzję o zwiększeniu kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia, w celu umożliwienia wyboru najkorzystniejszej oferty i podpisania umowy z Wykonawcą.

W związku z powyższym zmianie uległ również udział procentowy dofinansowania w stosunku do wkładu własnego. W założeniach z wniosku - dofinansowanie miało być na poziomie 95 % w ramach promesy i 5% wkładu własnego zadeklarowanego przez Powiat Buski. Niestety przez aktualną sytuację gospodarczą oraz inne czynniki powodujące wzrost cen na rynku, wskaźnik dofinansowania zadań w ramach programu wynosi teraz:

 • 88,47% w kwocie 14.155.000,00 zł - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład
 • 11,53% w kwocie 1.844.602,24 zł - środki własne Powiatu Buskiego

Ponadto Powiat Buski zabezpieczył również w ramach zadania dodatkowe środki w kwocie 200 000,00 zł na ewentualny wykup gruntów, który może być konieczny w celu realizacji zadań w systemie zaprojektuj-wybuduj. Konieczność wykupu określona zostanie dopiero na etapie projektowania.

 

Autor tekstu: Aneta Gołąb, Karol Szczygieł

 

Foto: Ilona Marzec

Poprawiony: piątek, 13 stycznia 2023