herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Aktualności Program Rozwoju Powiatu Buskiego na lata 2021-2030
Program Rozwoju Powiatu Buskiego na lata 2021-2030 Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Ilona Marzec.   
wtorek, 07 czerwca 2022
 

Komunikat Nr 2/2022
Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju

z dnia 6 czerwca 2022 r.

o podjęciu uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu pn. "Program Rozwoju Powiatu Buskiego na lata 2021-2030"

Na podstawie art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057) Zarząd Powiatu w Busku-Zdroju informuje, że:

§ 1.

Rada Powiatu w Busku-Zdroju w dniu 27 maja 2022 r. podjęła uchwałę Nr XXXV/366/2022 w sprawie przyjęcia dokumentu pn. "Program Rozwoju Powiatu Buskiego na lata 2021-2030".

§ 2.

Program został zamieszczony na stronie internetowej pod adresem:

https://prawomiejscowe.pl/StarostwoPowiatowewBusku-Zdroju/document/841792/Uchwa%C5%82a-XXXV_366_2022

-https://bip.powiat.busko.pl w zakładce Programy i strategie.

§ 3.

Program będzie stosowany od dnia podjęcia uchwały.

Przewodniczący Zarządu
mgr inż. Jerzy Kolarz

 

Do pobrania:

  1. Komunikat Nr 2/2022 Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju z dnia 6 czerwca 2022 roku o podjęciu uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu pn. "Program Rozwoju Powiatu Buskiego na lata 2021-2030". [ PDF ] [ DOCX ]
  2. Pełna treść programu [ PDF ]
  3. Prognoza Oddziaływania na Środowisko dla projektu dokumentu pn. "Program Rozwoju Powiatu Buskiego na lata 2021-2030" [ PDF ] [ DOCX ]
    1. Załacznik nr 1 do Prognozy - OŚWIADCZENIE [ PDF ]
    2. Załącznik nr 2 do Prognozy - MAPA OBRAZUJĄCA WYNIKI ANALIZY [ PDF ]
  4. Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - „Program Rozwoju Powiatu Buskiego na lata 2021-2030” [ PDF ] [ DOC ]
  5. Uzasadnienie, o którym mowa w art. 42 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [ PDF ] [ DOC ]
Poprawiony: wtorek, 07 czerwca 2022