herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Aktualności Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazał do publikacji: Adrian Lasak.   
poniedziałek, 06 czerwca 2022
 

Busko – Zdrój, dn. 06-06-2022 r.

Znak: SOZ.526.4.2024

I N F O R M A C J A

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez

Polski Związek Niewidomych

Okręg Świętokrzyski
Nr KRS: 0000061237

Zgodnie z art. 19a ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) – każdy, w terminie 7 dni od dnia jej opublikowania, może zgłosić uwagi dotyczące przedmiotowej oferty.

Uwagi należy kierować do Wydziału Spraw Obywatelskich, Zdrowia i Obrony Cywilnej Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju, ul. Mickiewicza 15, 28‑100 Busko‑Zdrój.”

Sławomir Dalach

Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich,
Zdrowia i Obrony Cywilnej
Starostwa Powiatowego w Busku - Zdroju

Do pobrania:

  • Oferta [ PDF ]