herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Aktualności INFORMACJA W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA NARAD KOORDYNACYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OD DNIA 01.12.2021 r.
INFORMACJA W SPRAWIE PRZEPROWADZANIA NARAD KOORDYNACYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OD DNIA 01.12.2021 r. Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazał do publikacji: Sławomir Sadowski.   
czwartek, 25 listopada 2021
 

Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju uprzejmie informuje, iż w tutejszym urzędzie zostały wdrożone e-usługi umożliwiające przeprowadzanie narad koordynacyjnych drogą elektroniczną poprzez geoportal powiatowy: http://geodezja.powiat.busko.pl/

GESTORZY SIECI, aby uzyskać dostęp do wymienionej usługi, zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem korzystania z usług Geoportalu Powiatu Buskiego, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 38/2021 Starosty Buskiego, oraz złożenia wniosku stanowiącego załącznik nr 6 w/w zarządzenia, dotyczącego nadania uprawnień do opiniowania wniosków kierowanych na narady koordynacyjne zamieszczanych w module ”Internetowe Narady Koordynacyjne - ZUD”.

Po złożeniu wniosku Władający sieciami, osoby uprawnione do uczestnictwa w naradzie, otrzymają login oraz hasło dostępu uprawniające do uczestnictwa w naradach.

Wniosek o założenie konta wraz z niezbędnymi załącznikami należy składać do Starosty Buskiego w jednej z poniższych form:

 1. Bezpośrednio w Biurze Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój;
 2. Korespondencyjnie na adres: Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju, ul. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój;
 3. Elektronicznie – dokument elektroniczny opatrzony podpisem elektronicznym, na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

W związku z powyższym z dniem 01.12.2021 roku składanie przez WNIOSKODAWCÓW wniosków o przedłożenie projektu na naradzie koordynacyjnej w celu uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu będzie odbywać się jedynie drogą elektroniczną przez geoportal powiatowy.

Aby uzyskać dostęp do wymienionej usługi konieczne będzie założenie konta na geoportalu w module „Udostępnianie materiałów zasobu i wnioski ZUD”. Założenie konta jest bezpłatne.

Instrukcja korzystania z e-usług dostępna jest na stronie geoportalu po zalogowaniu.

Ważne - po złożeniu wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu należy przekazać w sposób elektroniczny przez geoportal powiatowy:

 1. Propozycję usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawioną na planie sytuacyjnym sporządzonym na kopii aktualnej mapy do celów projektowych, poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta (plik PDF).
 2. Przebieg jedynie projektowanej/ych sieci (z rozbiciem na warstwy, przy eksporcie pliku należy rozbijać bloki i polilinie), umożliwiający aktualizację baz danych prowadzonych przez Starostę Powiatu Buskiego (plik DXF).
 3. Ewentualnie warunki techniczne, decyzje drogowe i inne dokumenty niezbędne z punktu widzenia projektanta do właściwego przeprowadzenia narady koordynacyjnej ( w tym pisma dotyczące anulowania bądź rezygnacji z uzgodnień) - (skan w PDF lub podpisany elektronicznie PDF).
 4. Pełnomocnictwo udzielone projektantowi przez inwestora – jeżeli występuje w jego imieniu.
 5. Potwierdzenie opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.
 6. Potwierdzenie zapłaty DOO jeżeli opłata nie została uiszczona elektronicznie podczas składania wniosku o uzgodnienie.
 7. Skan oryginału mapy do celów projektowych (plik PDF).

 

Wszelkie uwagi i zapytania proszę kierować pod nr tel. 41 370 50 04 lub adresem a-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 


Do pobrania:

 • Informacja - narady koordynacyjne [ PDF ]
 • Zarządzenie w sprawie Geoportalu Powiatu Buskiego [ PDF ]
Poprawiony: czwartek, 25 listopada 2021