herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Aktualności MATURZYŚCI Z POWIATU BUSKIEGO NAJLEPSI W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA I TRZECI W SKALI CAŁEGO WOJEWÓDZTWA
MATURZYŚCI Z POWIATU BUSKIEGO NAJLEPSI W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI WOJEWÓDZTWA I TRZECI W SKALI CAŁEGO WOJEWÓDZTWA Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Ilona Marzec.   
środa, 07 lipca 2021
 

herbOpublikowane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Łodzi tegoroczne wskaźniki zdawalności dla wszystkich powiatów województwa świętokrzyskiego - z uwzględnieniem wszystkich szkół maturalnych i przedmiotów obowiązkowych - pokazują, że Powiat Buski uplasował się na wysokiej pozycji osiągając trzeci wynik w województwie.

Co ciekawe, w południowej części naszego województwa uczniowie z Powiatu Buskiego okazali się najlepsi. Wysoko plasują Powiat Buski także wskaźniki dotyczące poszczególnych przedmiotów obowiązkowych. Zdawalność egzaminu z języka polskiego na poziomie 94% to najlepszy wynik w województwie, natomiast zdawalność z matematyki i języka angielskiego plasują uczniów z Powiatu Buskiego odpowiednio na trzecim i czwartym miejscu.

Średni poziom zdawalności egzaminu maturalnego w publicznych szkołach ogólnodostępnych (licea i technika) prowadzonych przez Powiat Buski osiągnął w tym roku blisko 83% i przewyższył o kilka punktów procentowych średnią krajową oraz wojewódzką (obie średnie - 74,5%).

Podobnie, jak w latach ubiegłych, lepszy wynik niż średnia wojewódzka i krajowa osiągnęły zarówno nasze licea ogólnokształcące, jak i technika. W buskich liceach maturę zdało blisko 95% tegorocznych absolwentów, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych (w kraju – 81%, a w województwie świętokrzyskim – ok. 85%). Natomiast w technikach prowadzonych przez Powiat Buski zdawalność matury wyniosła w tym roku 66,5% (w kraju – 64%, w województwie – 60%).

Maturzyści, którym w sesji wiosennej nie powiodło się tylko na jednym egzaminie obowiązkowym, mają prawo do egzaminu poprawkowego w sierpniu tego roku. W szkołach Powiatu Buskiego grupa ta stanowi ponad 13% wszystkich zdających (63 osoby, z czego 50 to uczniowie techników), a zatem ostateczne wyniki zdawalności tegorocznej matury w szkołach prowadzonych przez Powiat będą z pewnością znacznie wyższe. Definitywnie matury nie zdało tylko 17 osób z 5 szkół.

Liderem wśród naszych liceów jest, jak co roku, I Liceum Ogólnokształcące w Busku – Zdroju,
gdzie egzamin maturalny zdało 192 z 200, tj. 96% tegorocznych absolwentów, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych (średnia krajowa 81%, wojewódzka – 84,7%). Co ważne, w Liceum nie ma osób, które definitywnie nie zdały egzaminu. Wszystkie osoby, którym się nie powiodło w sesji wiosennej, mają prawo do poprawki w sierpniu.

Na drugim miejscu pod względem zdawalności uplasowało się III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Busku – Zdroju, gdzie egzamin zdało 62 z 68, tj. ponad 91% tegorocznych absolwentów, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów, a pięciu ma prawo do poprawki w sierpniu.

Wśród buskich techników najlepszy wynik pod względem zdawalności, na poziomie ok. 70%, osiągnęły w tym roku: Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Techniczno - Informatycznych oraz Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Busku – Zdroju (średnia krajowa – 64%, wojewódzka – 60%). W Technikum nr 2 egzamin maturalny zdało 55 z 79 tegorocznych absolwentów, a w Technikum nr 1 zdało 48 z 69 absolwentów, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych. Zarówno w jednej, jak i w drugiej szkole prawo do egzaminu poprawkowego w sierpniu ma łącznie 38 osób (po 19 w każdej szkole).

Absolwentom, którzy zdali egzamin maturalny, życzymy powodzenia podczas rekrutacji na studia, natomiast tym wszystkim, którzy będą poprawiać swój wynik maturalny, życzymy pełnego sukcesu.

Jednocześnie zachęcamy absolwentów szkół podstawowych do podejmowania nauki w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Buski. Wysokie wyniki nauczania, jakie osiągają nasi uczniowie potwierdzają, że decyzja o podjęciu nauki w szkołach Powiatu Buskiego jest właściwa i w pełni uzasadniona.


ZDAWALNOŚĆ MATURY W POWIATACH

powiat - nazwa

Otrzymali świadectwo dojrzałości - liczba

Liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów wymaganych

Zdawalność (%)

włoszczowski

368

402

92

opatowski

283

334

85

buski

396

522

76

konecki

355

468

76

ostrowiecki

606

806

75

Kielce

2413

3197

75

jędrzejowski

328

443

74

sandomierski

339

457

74

skarżyski

370

512

72

staszowski

349

498

70

kazimierski

140

206

68

kielecki

189

280

68

starachowicki

428

633

68

pińczowski

85

166

51

Poprawiony: środa, 07 lipca 2021