herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Aktualności Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Aneta Piasecka.   
piątek, 19 marca 2021
 

ZARZĄD POWIATU  W BUSKU-ZDROJU

Działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057);

Z A P R A S Z A

Przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego do udziału w komisji konkursowej, opiniującej oferty na wsparcie realizacji zadań publicznych  w 2021 roku w zakresie:
• kultury,
• kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa,
• ochrony i promocji zdrowia,
• edukacji ekologicznej.

 

Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowej proszone są o złożenie pisemnego zgłoszenia na załączonym druku w terminie do dnia 29 marca 2021 roku.

Wypełniony druk należy:
przesłać na adres lub dostarczyć osobiście:
Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
ul. Mickiewicza 15
28-100 Busko – Zdrój

UWAGA:
Osoby reprezentujące organizacje lub podmioty biorące udział w konkursie na w/w zadania publiczne nie mogą być członkami komisji konkursowej.

 


Do pobrania:

  • Zaproszenie wraz ze wzorem zgłoszenia [ ODT ] [ PDF ]
Poprawiony: piątek, 19 marca 2021