herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Komunikat Drukuj
Opublikował: Piotr Cira. Przekazał do publikacji: Adrian Lasak   
piątek, 23 października 2020
 

herb

Szanowni Mieszkańcy

Zgodnie z decyzją Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 15 października 2020 roku, znak: PSZ.VIII.967.189.2020 Zespól Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju od dnia 19 października b.r. realizuje świadczenia opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Sytuacja ta, wymuszona rosnącą ilością zakażeń wywołanych przez wirus SARS CoV‑2, sprawiła, że na nasz szpital znalazł się na pierwszej linii w walce z zagrożeniami spowodowanymi przez koronawirus stając się podmiotem leczniczym przeznaczonym do hospitalizacji pacjentów z COVID-19.

Zgodnie z komunikatem Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju z dnia 22 października b.r. do odwołania zawiesza się funkcjonowanie Poradni: Chirurgicznej, Urazowo – Ortopedycznej, Urologicznej oraz Działu Rehabilitacji Leczniczej i Pracowni Endoskopii.

W całym szpitalu zaostrzony został reżim sanitarno – epidemiologiczny. Do szpitala przyjmowani będą wyłącznie pacjenci z dodatnim wynikiem Covid-19. Nadal funkcjonować będą, z zachowaniem wzmożonych zasad bezpieczeństwa: Podstawowa Opieka Zdrowotna, Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna, Punkt Pobrań Materiału do Badań Laboratoryjnych oraz Poradnie: Endokrynologiczna, Laryngologiczna, Ginekologiczno – Położnicza,  Hepatologiczna, Gruźlicy i Chorób Płuc.

Dział Diagnostyki Obrazowej funkcjonował będzie w ograniczonym zakresie, skupiając się głównie na zabezpieczeniu pacjentów hospitalizowanych w szpitalu. Na Bloku Operacyjnym zawieszone są wszystkie zabiegi planowe, z wyłączeniem sytuacji nagłych, ratujących życie.

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją wszystkim pacjentom chcącym skorzystać ze świadczeń udzielanych w Zespole Opieki Zdrowotnej radzimy zapoznanie się z aktualnymi komunikatami publikowanymi przez Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju pod adresem: http://szpitalbusko.pl/ (link, po kliknięciu którego przenosimy się automatycznie na stronę ZOZ).

Bieżące informacje w zakresie funkcjonowania Zespołu Opieki Zdrowotnej w Busku – Zdroju można uzyskać również dzwoniąc pod numer telefonu: 41 378 24 01‑do 09 (Centrala telefoniczna) lub dzwoniąc bezpośrednio do poszczególnych komórek organizacyjnych, których numery telefonu znajdą Państwo na stronie internetowej szpitala.

 

W związku z wzmożonym reżimem sanitarnym na chwile obecną w szpitalu obowiązują następujące zasady bezpieczeństwa:

  • każda wizyta bezwzględnie musi być poprzedzona telefonicznym ustaleniem dnia i godziny przyjścia
  • przed wejściem oraz w budynku obowiązuje zasłanianie ust i nosa maską ochronną,

przy wejściu do budynku należy zdezynfekować ręce.

Przestrzeganie wyżej wymienionych zasad, wyeliminuje uciążliwość polegającą na oczekiwaniu przez Państwa przed budynkiem.

 

UWAGA

 

Przy drzwiach znajduje się wideofon – wystarczy nacisnąć, a zgłosi się pracownik szpitala. Numery telefonów:

  • Podstawowa Opieka Zdrowotna: 41 378 24 01 wew. 343 - rejestracja, wew. 231 - gabinet zabiegowy/pielęgniarka
  • Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna: (udzielająca świadczeń po godzinie 18:00 w dni powszednie oraz w soboty, niedziele i święta całodobowo: 41 378 24 09.