herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Aktualności Bezpłatna pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem!
Bezpłatna pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem! Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Aneta Piasecka.   
czwartek, 14 marca 2019
 

logoNa terenie Powiatu Buskiego Stowarzyszenie „Hojne Serca” im. Św. Jana Pawła II z siedzibą w Końskich, prowadzi dla osób pokrzywdzonych przestępstwem Lokalny Punkt Pomocy w Busku – Zdroju przy ulicy Różanej 2 w Klubie Seniora.

 

belka

Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, że w całej Polsce działają podmioty – przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na lata 2019 - 2021 w zakresie udzielania bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

W związku z tym Stowarzyszenie „Hojne Serca” im. Św. Jana Pawła II z siedzibą w Końskich prowadzi w sześciu powiatach województwa świętokrzyskiego (pińczowski, buski, staszowski, kazimierski, opatowski, sandomierski) Lokalne Punkty Pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób im najbliższych. Natomiast w powiecie ostrowieckim został utworzony Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym.

Na terenie Powiatu Buskiego Lokalny Punkt Pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem znajduje się w Busku – Zdroju, przy ulicy Różanej 2 w Klubie Seniora. Dyżur odbywa się w każdą sobotę w godzinach od 9:00 do 14:00.

Ponadto funkcjonuje także 24-godzinny dyżur telefoniczny pod numerem
730-918-259 do dyspozycji dla osób potrzebujących wsparcia oraz pomocy, czynny również w niedzielę i święta.

W ramach projektu Stowarzyszenie „Hojne Serca” im. Św. Jana Pawła II będzie nieodpłatnie świadczyć pomoc:

 1. dla pokrzywdzonych przestępstwem, osób im najbliższych oraz świadków i osób im najbliższych odpowiednio poprzez:

 • organizowanie i finansowanie pomocy prawnej, w tym alternatywnych metod rozwiązywania konfliktów;

 • organizowanie i finansowanie pomocy związanej z psychoterapią, pomocą psychiatryczną lub psychologiczną;

 • organizowanie i finansowanie pomocy udzielanej przez osoby pierwszego kontaktu

 • organizowanie i finansowanie 24-godzinnego dyżuru telefonicznego dla beneficjentów programu;

b. dla pokrzywdzonych przestępstwem i osób im najbliższych poprzez:

 • organizowanie i finansowanie szkoleń i kursów podnoszących kwalifikacje zawodowe oraz pokrywanie kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe;

 • pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia;

 • finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych
  i opłat za energię cieplną, energię elektryczną, gaz, wodę, opał, odbiór nieczystości stałych i płynnych za lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, do którego osoba uprawniona posiada tytuł prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących w tym lokalu lub domu;

 • przekazywanie bonów żywnościowych;

 • pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości
  i higieny osobistej.