herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Aktualności Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego do udziału w komisji konkursowej
Zaproszenie przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego do udziału w komisji konkursowej Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Aneta Piasecka.   
piątek, 26 października 2018
 

herbZARZĄD POWIATU W BUSKU – ZDROJU

Działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.);

Z A P R A S Z A

Przedstawicieli organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego do udziału w komisji konkursowej, opiniującej oferty na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej i punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 r.

Osoby zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowej proszone są o złożenie pisemnego zgłoszenia na załączonym druku w terminie do dnia 07 listopada 2018 roku.

 

Wypełniony druk należy:

przesłać na adres lub dostarczyć osobiście:

Starostwo Powiatowe w Busku - Zdroju
ul. Mickiewicza 15
28 - 100 Busko – Zdrój

 

UWAGA:

Osoby reprezentujące organizacje lub podmioty biorące udział w konkursie na w/w zadania publiczne nie mogą być członkami komisji konkursowej.


Do pobrania:

  • Ogłoszenie [ PDF ]