herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Aktualności Informacja Starosty Buskiego GKN.6810.4.55.2016 z dnia 02.10.2018 r.
Informacja Starosty Buskiego GKN.6810.4.55.2016 z dnia 02.10.2018 r. Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Anna Majkowska.   
czwartek, 04 października 2018
 

herbBusko-Zdrój, dnia 02.10.2018 r.

Znak: GKN.6810.4.55.2016

INFORMACJA STAROSTY BUSKIEGO

Działając na podstawie art. 8c ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r.  o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 703) Starosta Buski informuje, że w związku z uprawomocnieniem się decyzji Starosty Buskiego znak:GKN.6810.4.55.2016 z dnia 28.08.2018 r., o której mowa w art. 8a ust. 7 ustawy, w celu ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Parchocin, oznaczonej numerami działek 56, 68/1, 68/3 o łącznej pow. 44.76 ha, oraz wykazu obszarów gospodarstw rolnych przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie wyznaczam do dnia 5 października  2019 r.  termin składania wniosków  przez osoby uprawnione do udziału w tej wspólnocie, o których mowa w art. 6a ustawy tj. osoby fizyczne, które posiadają gospodarstwo rolne  i nieprzerwalnie przez okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. faktycznie korzystały ze wspólnoty gruntowej wsi Parchocin.

Wniosek, o którym mowa powinien zawierać:

- określenie nieruchomości, która stanowi wspólnotę gruntową,

-  imię i nazwisko osoby fizycznej uprawnionej do udziału we wspólnocie, o których mowa w art. 6a,

-  nazwę miejscowości, w której położone jest gospodarstwo rolne uprawnionego, o którym mowa w art. 6a,

- wskazanie adresu do doręczeń.

Ponadto we wniosku wskazuje się dowody, które świadczą:

- o spełnieniu warunków do nabycia uprawnień do udziału we wspólnocie gruntowej.

Poprawiony: czwartek, 04 października 2018