herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Aktualności Uczniowie "Mechanika" już niebawem wyjadą na zagraniczne praktyki zawodowe do Hiszpanii
Uczniowie "Mechanika" już niebawem wyjadą na zagraniczne praktyki zawodowe do Hiszpanii Drukuj
Opublikował: Piotr Cira. Przekazała do publikacji: Ilona Marzec, Autorzy: Sylwester Pałka, Renata Krzemień   
piątek, 08 czerwca 2018
 

logo   Zespół Szkół Techniczno - Informatycznych właśnie otrzymał od Fundacji Rozwoju Edukacji – Narodowej Agencji Programu Erasmus+ grant o wartości ponad 94.000 euro, dzięki czemu - od września 2018 r. - obecni i przyszli uczniowie będą mogli odbywać praktyki zawodowe w nowoczesnych przedsiębiorstwach w Hiszpanii. Unikalne perspektywy na przyszłość i szerokie możliwości rozwoju zawodowego Szkoła oferuje uczniom, którzy już się kształcą lub podejmą kształcenie w zawodach: technik informatyk, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technik pojazdów samochodowych. Uczniowie otrzymają międzynarodowe certyfikaty Europass Mobilność, Europass CV oraz certyfikaty odbycia praktyki i przygotowania językowego z języka angielskiego i hiszpańskiego.             
To jednak nie koniec dobrych wiadomości: buski Informatyk będzie realizował także inny innowacyjny projekt we współpracy ze Świętokrzyskim Związkiem Pracodawców Prywatnych Lewiatan w partnerstwie ponadnarodowym z Instytutem szkolenia zawodowego – Berufsförderungsinstitut Burgenland (BFI) w Oberwart (Austria). Do tego projektu zakwalifikowane zostały tylko 3 szkoły publiczne z terenu Województwa Świętokrzyskiego,
a jedną z nich jest właśnie Zespół Szkół Techniczno – Informatycznych w Busku – Zdroju. Projekt pod nazwą Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe finansowany jest -
w ramach unijnej inicjatywy Lagging Regions - przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4. Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.1. Innowacje społeczne. Głównym celem projektu jest wdrożenie modelu kształcenia zawodowego u przedsiębiorców, którego kluczowym aspektem będzie zwiększenie wymiaru i jakości kształcenia w miejscu pracy, jako integralnego elementu kształcenia zawodowego. Zostanie to osiągnięte przez zorganizowanie większej liczby zajęć praktycznych: 50% godzin przewidzianych w programie nauczania na kształcenie praktyczne będzie realizowane w firmach w celu dostosowania umiejętności uczniów do rzeczywistych wymagań rynku pracy. Oznacza to, że obecni i przyszli uczniowie Zespołu Szkół Techniczno - Informatycznych kształcący się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych będą się uczyć według zmodyfikowanych, innowacyjnych planów nauczania, które przewidują, że połowa godzin kształcenia praktycznego odbywać się będzie u pracodawców, a nie w szkole. Takie rozwiązanie daje uczniom możliwość zdobycia cennego doświadczenia zawodowego, ważnego z punktu widzenia wymagań stawianych przez rynek pracy, oraz płynnego przejścia z okresu nauki do aktywności zawodowej. Poza odbywaniem zajęć praktycznych u renomowanych pracodawców, uczniowie będą mogli m.in. otrzymywać wysokie stypendia, uczestniczyć w zajęciach z języka obcego branżowego, co pozwoli im na swobodne komunikowanie się z klientami obcojęzycznymi. Zostaną też zapoznani z programami informatycznymi wykorzystywanymi w przedsiębiorstwach gastronomicznych. Ponadto będzie istniała możliwość uzyskania przez uczniów dodatkowych - cenionych na rynku pracy - certyfikatów. Uczestnicy projektu mają również zagwarantowane wyjazdy studyjne do hoteli w Austrii, Szwajcarii i Niemczech, gdzie będą mogli poznać warunki wykonywania zawodu w innej kulturze i poszerzyć wiedzę z zakresu zawodu, w którym się kształcą.
Buski Informatyk dba także o rozwój uczniów, którzy chcą się kształcić na kierunku technik informatyk. Właśnie zakończył się projekt pod nazwą L@MA, czyli Lokalna Akademia Młodych Adminów adresowany do uczniów gimnazjów. To znakomite przedsięwzięcie, dzięki któremu uczniowie, pod kierunkiem profesjonalnej i wyspecjalizowanej kadry pedagogicznej, mogą zdobywać wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin szeroko rozumianej informatyki. Projekt ten pokazuje też młodym ludziom inne oblicze informatyki, a więc nie tylko gry, nie tylko media społecznościowe czy komunikatory, ale konkretną wiedzę pozwalająca wykorzystać komputer jako maszynę cyfrową do zaawansowanych zadań z różnych dziedzin. Wykładowcy skoncentrowali się na tych obszarach informatyki, które na wyższym poziomie wtajemniczenia stanowią wyspecjalizowane dziedziny. Pierwszy z nich to montaż komputerów. Uczniowie mogli się dowiedzieć i własnoręcznie sprawdzić, jak zmontować i zmodernizować komputer, zainstalować różne systemy operacyjne z rodziny Windows oraz Linux, zoptymalizować system oraz usunąć zbyteczne funkcjonalności, odzyskać utracone dane z dysków, telefonów oraz nośników flash, tworzyć obrazy oraz kopie bezpieczeństwa, przetestować procesor, kartę graficzną, zasilacz, dyski, pamięć RAM, czy zabezpieczyć swój system operacyjny przed infekcjami.
Drugi obszar to sieci komputerowe – tutaj uczniowie gimnazjów zajmowali się konfiguracją lokalnej sieci bezprzewodowej w oparciu o punkt dostępowy, metodami zabezpieczenia sieci radiowych,  udostępnianiem Internetu przez Wi-Fi, poznali także zasady konfiguracji kontroli rodzicielskiej.
Kolejnym obszarem było tworzenie aplikacji internetowych, jako usługi na wcześniej złożonych i skonfigurowanych systemach komputerowych. W ramach tych zajęć poznali podstawy języka HTML i CSS, podstawy skryptów po stronie przeglądarki (JS) i serwera (PHP), podstawy technologii AJAX, wprowadzenie do baz danych (SQLite, MySQL), a także budowę stron WWW w oparciu o systemy CMS: SQLiteCMS, WinduCMS, WordPress.
Te wszystkie zajęcia to tylko przedsmak tego, z czym zetkną się na zajęciach uczniowie, którzy  wybiorą kształcenie w Zespole Szkół Techniczno - Informatycznych. Duże zainteresowanie gimnazjalistów zajęciami w ramach L@MY potwierdza trafność przyjętej formuły prowadzonych zajęć, dlatego planowane są kolejne edycje tego projektu.