herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Aktualności Zaproszenie do udziału w komisji konkursowej
Zaproszenie do udziału w komisji konkursowej Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazał do publikacji: Adrian Lasak.   
poniedziałek, 16 kwietnia 2018
 

herbZARZĄD POWIATU  W BUSKU – ZDROJU

Działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450).

Z A P R A S Z A

- przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów o których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – do udziału w pracach komisji konkursowej, opiniującej oferty na wsparcie realizacji zadań publicznych  z zakresu ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 160).

Organizacje lub podmioty zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowej proszone są o zgłoszenie swoich przedstawicieli poprzez złożenie pisemnego zgłoszenia na załączonym  druku w terminie: do godziny 15:30 dnia 04 maja 2018 roku.


Więcej…