herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Aktualności
Zaproszenie do udziału w pracach komisji konkursowej Drukuj
Opublikował: Piotr Cira. Przekazała do publikacji: Aneta Piasecka   
czwartek, 27 października 2022
 

ZARZĄD POWIATU W BUSKU – ZDROJU

Działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327);

Z A P R A S Z A


Organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie, o którym mowa w art. 4  ust. 1 pkt 1b  lub 22a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U z 2022 r. poz. 1327) do zgłaszania swoich przedstawicieli do udziału w komisji konkursowej, opiniującej oferty na powierzenie organizacjom pozarządowym realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2023 roku.

Organizacje pozarządowe zainteresowane udziałem w pracach komisji konkursowej, proszone są o złożenie pisemnego zgłoszenia, zgonie z załączonym drukiem w terminie do dnia 07 listopada 2022 roku.

Więcej…
 
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2023 roku Drukuj
Opublikował: Piotr Cira. Przekazała do publikacji: Aneta Piasecka   
czwartek, 27 października 2022
 

UCHWAŁA NR 881/2022

ZARZĄDU POWIATU W BUSKU-ZDROJU
z dnia 27 października 2022 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacjom pozarządowym realizacji zadania z zakresu prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2023 roku.

Poprawiony: czwartek, 27 października 2022
Więcej…
 
Projekt - „Aktywni na rynku pracy” Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazał do publikacji: Sławomir Dalach.   
czwartek, 27 października 2022
 

Jesteś osobą w wieku 18-29 lat. Uczysz się lub mieszkasz na terenie woj. Świętokrzyskiego powiaty: sandomierski, ostrowiecki, staszowski, buski, opatowski, pińczowski i kazimierski.

Nie pracujesz i nie jesteś zarejestrowana/y w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna.

Co możesz zyskać:

- wspólnie z doradcą zawodowym opracujesz Indywidualny Plan Działania,

- zdobędziesz doświadczenie zawodowe podczas 3 miesięcznego płatnego stażu (1.890,85 zł miesięcznie)

- będziesz miał możliwość podnieść swoje kwalifikacje na szkoleniach zawodowych , za które otrzymasz stypendium szkoleniowe.

Więcej…
 
XXXIX Sesja Rady Powiatu w Busku-Zdroju Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Barbara Banaś.   
środa, 19 października 2022
 

Busko - Zdrój, dnia 19.10.2022 r.

Znak: BR.0002.1.39.2022

ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1526) oraz § 13 ust. 1 Statutu Powiatu Buskiego (Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego z 2017 roku, poz. 2782 z późn. zm.),

zwołuję
XXXIX Sesję Rady Powiatu w Busku – Zdroju,
w dniu
28 października 2022 roku o godz. 9:00
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Busku – Zdroju, al. Mickiewicza 15.

Więcej…
 
W Solcu-Zdroju realizowany jest ważny projekt z dofinansowaniem unijnym Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Ilona Marzec.   
środa, 19 października 2022
 

logo

Projekt pn. „Kompleksowa i wieloaspektowa rewitalizacja miejscowości Solec-Zdrój” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 6.5. „Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

Głównym celem projektu jest zmniejszenie występowania negatywnych zjawisk społecznych na obszarze rewitalizacji poprzez ożywienie społeczno – gospodarcze oraz odnowienie fizyczne i przestrzenne najbardziej zdegradowanych obszarów Solca-Zdroju.

Projekt jest zbieżny z zapisami RPOWŚ na lata 2014-2020 tj. z priorytetem inwestycyjnym 9b. Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich, celem szczegółowym: Wzmocniony rozwój społeczno-gospodarczy, fizyczny i przestrzenny obszarów miejskich, w tym poprzemysłowych, działaniem 6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich.

Poprawiony: środa, 19 października 2022
Więcej…
 
Początek realizacji zadania inwestycyjnego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 3 – PGR Drukuj
Opublikował: Piotr Cira. Przekazała do publikacji: Aneta Gołąb   
piątek, 14 października 2022
 

Foto-zajawka

W dniu 12.10.2022 r. Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Busku-Zdroju - Krzysztof Tułak w obecności władz Powiatu Buskiego - Starosty - Jerzego Kolarza, Wicestarosty - Stanisława Klimczaka, Przewodniczącego Rady Powiatu w Busku - Zdroju - Andrzeja Gądka oraz Pana Roberta Książka - Menadżera ds. rozwoju relacji społecznych BGK podpisał umowę z Wykonawcą - firmą Przedsiębiorstwo Drogowe Sp. z o.o. DYLMEX-INWESTYCJE Sp. k., na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 0080T Sielec przez wieś od km 0+000 do km 1 + 210 długości 1210 m.”. Wartość inwestycji obejmuje kwotę 1 117 072,90 zł, w tym 1 094 731,44 zł – kwota promesy inwestycyjnej otrzymanej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja 3 – PGR, oraz 22 341,46 zł – środki finansowe Powiatu Buskiego.

 

Poprawiony: piątek, 14 października 2022
Więcej…
 
Bezpłatny kurs z języka polskiego jako obcego w ramach projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy” Drukuj
Opublikował: Piotr Cira. Przekazała do publikacji: Sylwia Mrożek   
czwartek, 13 października 2022
 

foto

Szanowni Państwo,

Lider projektu „Świętokrzyskie dla Ukrainy” - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego informuje, że w dniu 3 października 2022 roku rozpoczął się nabór do udziału w bezpłatnym kursie języka polskiego jako obcego dla dorosłych obywateli Ukrainy mieszkających w województwie świętokrzyskim, którzy przekroczyli granicę z Polską od 24 lutego 2022 roku.

Więcej…
 
Materiały informacyjne dot. procesu dystrybucji tabletek ze stabilnym jodem Drukuj
Opublikował: Piotr Cira. Przekazała do publikacji: Sylwia Mrożek   
poniedziałek, 10 października 2022
 

Broszura informacyjna opracowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji , Ministerstwo Zdrowia, Główny Inspektorat Farmaceutyczny oraz Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych , Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz wykaz gminnych punktów wydawania preparatu ze stabilnym jodem w Powiecie Buskim.

(kliknij na obrazek aby pobrać pełną treść broszury)

broszura

 


 

  • WYKAZ MIEJSC WYDAWANIA TABLETEK JODKU POTASU[ PDF ]
Poprawiony: poniedziałek, 10 października 2022
 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 5 z 149