herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Projekty realizowane ze środków budżetu państwa RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW Powiat Buski realizuje projekt z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
Powiat Buski realizuje projekt z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Drukuj
Opublikował: Piotr Cira. Przekazała do publikacji: Ilona Marzec   
piątek, 05 lipca 2024
 

plakat__ILO

W sierpniu 2023 roku Powiat Buski złożył wniosek o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na odnowienie więźby dachowej, pokrycia dachowego oraz izolacji przeciwwilgociowej budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Busku-Zdroju. Wniosek przeszedł pozytywną weryfikację i otrzymaliśmy wstępną promesę o wartości 600 000,00 zł.

 

 

 

Aby promesa została udzielona – Wnioskodawca, czyli Powiat Buski – musiał spełnić zawarte w dokumencie warunki. W związku z powyższym zostało ogłoszone postępowanie przetargowe w celu wyłonienia Wykonawcy dla tej inwestycji. W dniu 21.06.2024 r. została podpisana umowa dotycząca projektu pn.

„Odnowienie więźby dachowej, pokrycia dachowego oraz izolacja przeciwwilgociowa budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Busku-Zdroju”.

 

Projektem objęto budynek szkoły I Liceum Ogólnokształcącego w Busku-Zdroju przy al. Mickiewicza 13, który jest zlokalizowany w granicach zabytkowego układu urbanistycznego Buska-Zdroju. Wszelkie prace prowadzone na powyższym obszarze wymagały uzyskania pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Projekt budowlano-wykonawczy obejmuje odnowienie więźby i pokrycia dachowego oraz wykonanie izolacji ścian fundamentowych. Obecnie pokrycie dachowe jest silnie skorodowane i nieszczelne. Ten stan pokrycia dachowego przyczynił się do częściowej degradacji elementów więźby dachowej. Przewidziana jest wymiana zniszczonych elementów drewnianych i impregnacja całości konstrukcji dachu.

 

Koszt realizacji inwestycji, zgodnie z podpisaną umową z Wykonawcą, wynosi 589 049,69 . Kwota Promesy - dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków 543 751,77 zł, tj. 92,31% ostatecznej wartości inwestycji. Udział własny Powiatu Buskiego stanowi kwotę 45 297,92 zł.

 

Dzięki otrzymanemu wsparciu, w wyniku realizacji projektu budynek szkoły - obiekt zabytkowy zostanie odnowiony i dalej będzie pełnił funkcję oświatową.

 

Jerzy Kolarz

Starosta Buski

 

foto: Tadeusz Sempioł

Poprawiony: piątek, 05 lipca 2024