Zaproszenie do składania ofert Drukuj
Opublikował: Mariusz Walęzak. Przekazał do publikacji: Piotr Woźniak.   
poniedziałek, 15 czerwca 2015
 

swiss

 

 


 
Powiat Buski zaprasza do składania ofert na: ”Produkcja i emisja spotu reklamowego oraz filmu reklamowego rezultatów projektu zrealizowanego w ramach Szwajcarsko–Polskiego Programu Współpracy w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie”. Przedmiot zamówienia będzie realizowany w ramach Projektu nr PL33/SPPW/IiII/Nr11/2012 "Podniesienie jakości usług świadczonych w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie, powiat buski, poprzez tworzenie lokali aktywizujących, pracowni terapii zajęciowych pomieszczeń rehabilitacji leczniczej wraz z zakupem wyposażenia oraz podniesienie kwalifikacji personelu" w ramach projektu nr KIK/57 pn. „Podniesienie jakości usług świadczonych w Jednostkach Organizacyjnych Pomocy Społecznej w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych” realizowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Priorytet 4: Rozwój społeczny i zasobów ludzkich, Obszar tematyczny: Ochrona zdrowia. Szczegóły w załącznikach.

  • Zapytanie ofertowe [ PDF ] [ DOC ]
  • Formularz oferty [ DOC ]
  • Wzór umowy [ DOC ]

 


 

  • Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty [ PDF ] - (dodano: 2015/06/24)

 

Poprawiony: środa, 24 czerwca 2015