ŚLUBOWANIE NAUCZYCIELI MIANOWANYCH Drukuj
Opublikował: Piotr Cira. Przekazała do publikacji: Mariola Prędka   
piątek, 28 sierpnia 2020
 

zajawka

   We czwartek, 27 sierpnia 2020 r. nauczyciele zatrudnieni w jednostkach oświatowych Powiatu Buskiego złożyli uroczyste ślubowanie w obecności Jerzego Kolarza Starosty Buskiego, Stanisława Klimczaka Wicestarosty Buskiego oraz Tomasza Mierzwy, Wiesława Marca i Jerzego Kordosa Członków Zarządu Powiatu Buskiego. W uroczystości uczestniczyli również dyrektorzy powiatowych jednostek oświatowych: Andrzej Bilewski (Zespół Szkół Ponadpodstawowych), Wiesław Waga (Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Broninie) i Waldemar Wójcik (Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Busku - Zdroju).

 

Członkowie Zarządu Powiatu, po odebraniu od nauczycieli ślubowania, wręczyli im akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Szeregi nauczycieli mianowanych w Powiecie Buskim zasiliło 7 kolejnych nauczycieli, dla których awans zawodowy poskutkuje m.in. wyższym wynagrodzeniem i możliwością dalszego rozwoju - na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Dla nauczycieli uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego to bardzo ważny etap kariery zawodowej, stanowiący podsumowanie kilku lat pracy w postaci swego rodzaju certyfikatu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego jest poprzedzone m.in. odbyciem stażu trwającego 2 lata i 9 miesięcy oraz zdaniem egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego.

W jednostkach oświatowych Powiatu Buskiego pracuje blisko 400 nauczycieli, z czego ok. 19% to nauczyciel mianowani. Najwięcej, bo aż 69%, to nauczyciele dyplomowani, natomiast nauczyciele kontraktowi stanowią 8% ogółu. Najmniej liczną grupę wśród nauczycieli Powiatu Buskiego stanowią stażyści (tylko niecałe 4%). Tak duży odsetek nauczycieli mianowanych i dyplomowanych w Powiecie Buskim świadczy o ich wysokich kwalifikacjach, co skutkuje bardzo dobrym poziomem nauczania.

Wszystkim nauczycielom, którzy złożyli ślubowania i otrzymali kolejny awans zawodowy serdecznie gratulujemy i życzymy samych sukcesów w dalszej pracy zawodowej.

Gratulujemy również dyrektorom szkół, z których nauczyciele podwyższyli stopnie awansu zawodowego, co z pewnością przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia. 


Zdjęcia: Mariusz Musiał

Poprawiony: poniedziałek, 31 sierpnia 2020