herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna Festiwal Zdrowia Rozmawialiśmy o depresji
Rozmawialiśmy o depresji Drukuj
Opublikował: Mateusz Olszewski. Przekazała do publikacji: Ilona Marzec.   
wtorek, 18 kwietnia 2017
 

ZajawkaW czwartek - 6 kwietnia - w Buskim Samorządowym Centrum Kultury odbyła się konferencja - Forum Zdrowia - zorganizowana z okazji Światowego Dnia Zdrowia.

 

Już po raz XV w ramach Festiwalu Zdrowia w Busku-Zdroju im. Zbigniewa Kociuby organizujemy spotkania z dziećmi i młodzieżą szkolną, aby rozmawiać o profilaktyce, zagrożeniach i sprawach szeroko pojętego zdrowia.

 

003034035

 

Na konferencję zaproszeni zostali najpierw uczniowie szkół podstawowych, a w drugiej części młodzież ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

 

001

 

Otwarcia spotkania dokonał Starosta Buski Jerzy Kolarz, który na wstępie podziękował dużej grupie współorganizatorów za trwanie przy idei budowania wspólnego porozumienia dotyczącego działań wspomagających promowanie profilaktyki zdrowotnej. Starosta podziękował Głównemu Inspektorowi Sanitarnemu, Wojewodzie Świętokrzyskiemu, Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego i Dyrektorowi Instytutu Medycyny Wsi za to, że również i w tym roku objęli Patronatem Festiwal Zdrowia.

 

Następnie serdeczne powitanie zostało skierowane do uczniów i młodzieży szkolnej, do nauczycieli, pedagogów i dyrektorów szkół.

 

Starosta przywitał gości:

 

002

 

Panią Barbarę Sakaus reprezentującą Głównego Inspektora Sanitarnego Ministra Marka Posobkiewicza,

Panią Ewę Ziemkiewicz przedstawiciela Świętokrzyskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Kielcach,

Panią Katarzynę Nowacką przedstawiciela Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty,

Pana Tomasza Staniec Z-cę Okręgowego Inspektora Pracy w Kielcach,

Panią Jadwigę Zapałę przedstawiciela Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach

Panią dr Edytę Kowalczyk-Boroń reprezentującą Wyższą Szkołę Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach,

Pana nadkom. Jacka Grudnia Pierwszego Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Busku-Zdroju,

Pana Henryka Radosza Zastępcę Burmistrza Miasta i Gminy Busko-Zdrój, Pana Krzysztofa Sochę Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Busku–Zdroju,

Pana Wojciecha Legawca Prezesa Zarządu „Uzdrowisko Busko-Zdrój” S.A., Panią Jolantę Maślichę Dyrektora Powiatowego Ośrodka Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju,

Pana Sylwestra Pałkę Dyrektora Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju,

Pana Roberta Dąbala Dyrektora Buskiego Samorządowego Centrum Kultury, Pana Pawła Zagaję Wójta Gminy Nowy Korczyn,

Pana Artura Cygana V-ce Wójta Gminy Solec-Zdrój,

Panią Barbarę Szabłowską Kierownika Świętokrzyskiego Centrum Ratowni-ctwa Medycznego i Transportu Sanitarnego Oddziału w Busku-Zdroju,

Panią Irenę Wielowiejską-Comi, psychologa, terapeutę, trenera, mediatora z Instytutu "ProEduco" w Ostrołęce.

 

Wyraził swoją wdzięczność wszystkim wykładowcom, którzy przyjęli zaproszenie i honorowo włączyli się w obchody tegorocznego Światowego Dnia Zdrowia.

 

Po uroczystym powitaniu, w kilku słowach przybliżył zebranym temat przewodni obchodów Światowego Dnia Zdrowia:

 

"W tym roku jest to depresja, a hasło przewodnie brzmi: "Depresja - porozmawiajmy o niej". Tą sentencją Światowa Organizacja Zdrowia postanowiła zwrócić naszą szczególną uwagę na tę chorobę, ponieważ depresja dotyka ludzi w różnym wieku, z różnych środowisk i mieszkających we wszystkich krajach. Lepsze zrozumienie tego, czym jest depresja i w jaki sposób można jej zapobiegać lub leczyć, zachęci więcej osób do szukania pomocy i zmniejszy strach związany z tą chorobą. Ogólnym celem tegorocznych działań jest doprowadzenie do tego, aby we wszystkich krajach więcej osób cierpiących na depresję szukało pomocy i ją otrzymało."

 

 

004

 

Po tych słowach wstępu dalsze prowadzenie konferencji objęła Pani Irena Sobieraj pedagog szkolny w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju. Pani Sobieraj jest również doradcą metodycznym w Powiatowym Ośrodku Doradztwa i Doskonalenia  Nauczycieli w Busku-Zdroju, Przewodniczącą Oddziału Regionu Ponidzie Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, a także ekspertem PaT w Powiecie Buskim. Prowadząca poinformowała zebranych, kto dzisiaj zadbał o zdrowy poczęstunek dla uczestników konferencji. Serdeczne podziękowania skierowała do współorganizatorów Festiwalu Zdrowia: "Uzdrowisko Busko-Zdrój" S.A zapewniło wodę mineralną "Buskowianka", "Buski" Sanepid zorganizował jabłka, a uczennice z Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju pod okiem nauczycielek Bożeny Lipki i Teresy Wesołowskiej przygotowały kolorowe wiosenne przekąski.

 

Zanim rozpoczęto pierwszy wykład, widownia została zapoznana z treścią listów skierowanych do organizatorów i uczestników Forum przez Głównego Inspektora Sanitarnego Ministra Marka Posobkiewicza oraz Dyrektora Świętokrzyskiego Oddziału NFZ Małgorzatę Kiebzak.

List     List_NFZ

 

006

 

Pierwsza prelekcja pt. "Jak nie dopuścić do depresji" została wygłoszona przez mgr Irenę Wielowiejską-Comi, psychologa, terapeutę, trenera, mediatora z Instytutu "ProEduco" w Ostrołęce. Forma wykładu była komunikatywna, zapraszająca uczestników spotkania do dialogu, opierała się na osobistych doświadczeniach. Mimo poważnego tematu, zawierała również elementy humo-rystyczne. Kwintesencją tego wykładu była rozmowa, umiejętność porozumiewania się, zdolności komunikowania swoich oczekiwań i potrzeb.

 

007

 

Następny wykład zaprezentowała mgr Jadwiga Zapała specjalista ds. promocji zdrowia w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach, która towarzyszy naszym spotkaniom "od zawsze". Temat "Stres a nowotwory" został przedstawiony rzeczowo, w oparciu o długoletnią praktykę. Należy podkreślić, że Pani Jadwiga Zapała ma niezwykłą umiejętność skupiania uwagi swoich słuchaczy, co wypływa z jej wrażliwości i subtelności, a także pasji, z jaką dzieli się swoją wiedzą z odbiorcą.

 

 

007a

 

Kolejna prelegentka dr Edyta Kowalczyk-Boroń, psycholog, doradca zawodo-wy w Wyższej Szkole Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach przedstawiła temat "Między presją ideału, a depresją codzienności - czyli co obniża nastrój młodym ludziom". I tym razem okazało się, że depresja to temat bardzo potrzebny, aby o nim mówić, ale jednocześnie bardzo szeroki. I nie sposób o wszystkim powiedzieć i wszystkiego dotknąć w czasie jednodniowej konferencji. Dlatego rozwinięcie tego wykładu nastąpi już w szkołach
w uzgodnionych z Uczelnią terminach.

 

W części artystycznej, która była dopełnieniem przekazanej treści, wystąpili uczniowie ze Społecznej Szkoły Podstawowej w Słabkowicach z przedstawieniem profilaktycznym "Kolorowe bajki bez dymka z fajki". Można było podziwiać pieczołowicie wykonane dekoracje, piękne stroje oraz wspaniale przygotowanych aktorów i tancerzy.

 

010013016

018023

 

Wicestarosta Buski Stanisław Klimczak razem z szefem Buskiego Sanepidu Krzysztofem Sochą na ręce dyrektora Szkoły Pani Anny Lach złożyli podziękowania za przyłączenie się do działań profilaktycznych i przygotowanie tak treściwej i pracochłonnej inscenizacji.

 

025025a

 

Muzycznie wsparli nas, już tradycyjnie, utalentowani uczniowie z Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju pod kierownictwem nauczyciela Jerzego Koseli.

 

030031

 

Uczestnicy pierwszej części spotkania mogli sprawdzić usłyszane wiadomości biorąc udział w konkursie. Ta forma "sprawdzianu" wywołała wiele emocji i śmiechu, a pytani doskonale poradzili sobie z odpowiedziami, za co wszyscy otrzymali drobne upominki.

 

026027028

029

 

W czasie trwania konferencji w holu Centrum Kultury zostały zorganizowane stoiska informacyjno-profilaktyczne: Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Busku-Zdroju, Komendy Powiatowej Policji w Busku-Zdroju oraz Wyższej Szkoły Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, a ratownicy ze Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach O/Busko-Zdrój prezentowali pokazy pierwszej pomocy przedmedycznej, które cieszyły się dużą uwagą uczestników.

 

040036037

042046

 

 

Na zakończenie konferencji prowadząca Irena Sobieraj, w imieniu wszystkich współorganizatorów, podziękowała prelegentom i odbiorcom za uczestnictwo w konferencji, zapraszając na "II Buski Festiwalowy Bieg dla Zdrowia" zaplanowany na 1 czerwca br., a  którego pomysłodawcą jest dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju Sylwester Pałka oraz Pani Sobieraj.

 

Liczba uczestników oraz zaproszonych gości: 402 osoby.

 

WSPÓŁORGANIZATORZY XV Festiwalu Zdrowia w Busku-Zdroju im. Zbigniewa Kociuby:

 

 • Zarząd „Uzdrowiska Busko - Zdrój" S.A.
 • Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kielcach
 • Świętokrzyski Kurator Oświaty
 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Busku-Zdroju
 • Okręgowy Inspektor Pracy w Kielcach
 • Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
 • Instytut Środowiska Rolniczego i Leśnego Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu
 • Instytut Medycyny Wsi w Lublinie
 • Polskie Towarzystwo Higieniczne
 • Polskie Towarzystwo Zdrowia Publicznego
 • Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Główna Sekcja Balneotechniki
 • Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach
 • Miasto i Gmina Busko-Zdrój
 • Komenda Powiatowa Policji w Busku-Zdroju
 • KRUS w Busku-Zdroju
 • Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie
 • Świętokrzyski Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych
 • Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku-Zdroju
 • Powiatowy Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli w Busku-Zdroju
 • Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. Prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach
 • Buskie Samorządowe Centrum Kultury w Busku-Zdroju
 • Zarząd Powiatu w Busku-Zdroju

 

 

Foto: Piotr Woźniak, Sanepid Busko-Z.

Poprawiony: środa, 19 kwietnia 2017