herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
herb
Strona główna
 
Uwaga producenci owoców i warzyw ! Drukuj
Opublikował: Mariusz Walęzak, przekazał do publikacji: Jerzy Służalski.   
piątek, 31 października 2014
 

ARR_Logo-transparent

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi współczynnika przydziału, wynikającego z przekroczenia limitu przyznanego polskim producentom w ramach   drugiego mechanizmu pomocy KE,  Agencja Rynku Rolnego wyjaśnia .

 Wszyscy producenci, którzy złożyli 29 października powiadomienia do Oddziałów Terenowych ARR  o zamiarze wycofania lub niezbierania plonów, muszą dokonać przeliczenia ilości zgłoszonych w formularzach według poniższego wzoru :

ilość zgłoszona x odpowiedni  współczynnik tj.

- przy zgłoszonych produktach   jabłkach  i gruszkach , należy pomnożyć ilość przez 0,12 ( limit  18 750 ton)

- przy zgłoszonych pozostałych owocach i warzywach, należy pomnożyć ilość przez 0,11 ( limit  3000 ton)

 

Otrzymane, faktyczne ilości, po kontroli ARR, będą się kwalifikowały  do złożenia wniosku o rekompensatę Unii.

Szczegółowe informacje otrzymacie Państwo w Oddziałach Terenowych ARR oraz w telefonicznym punkcie  informacyjnym 22 661 72 72.

 

Więcej…
 
ARR - KOMUNIKAT PRASOWY ! UWAGA ! Drukuj
Opublikował: Mariusz Walęzak, przekazał do publikacji: Jerzy Służalski.   
czwartek, 30 października 2014
 

ARR_Logo-transparent

Agencja Rynku Rolnego informuje wszystkich producentów owoców i warzyw, iż w związku z przekroczeniem limitu drugiego mechanizmu  pomocy,  przyznanej przez KE dla Polski, Oddziały Terenowe zakończyły przyjmowanie  powiadomień w zakresie operacji wycofania z przeznaczeniem na bezpłatną dystrybucję i niezbierania plonów  dla wszystkich produktów wskazanych w art. 1 ust. 2 lit. a-m rozporządzenia delegowanego Komisji Europejskiej (UE) nr 1031/2014 z dnia 29.09.2014r. ustanawiającego dalsze tymczasowe nadzwyczajne środki wsparcia producentów niektórych owoców i warzyw.

Jednocześnie informujemy, że dla powiadomień złożonych w dniu 29 października 2014 r. określono następujące współczynniki przydziału:

- dla produktów objętych ilością 18 750 ton współczynnik przydziału wynosi 0,12.

- dla produktów objętych ilością 3 000 ton współczynnik przydziału wynosi 0,11.

 W związku z powyższym, powiadomienia złożone po dniu  29 października 2014 r. nie podlegają rozpatrzeniu i nie zostaną objęte pomocą finansową Unii.

Iwona Ciechan
Rzecznik Prasowy
Agencja Rynku Rolnego

 

Więcej…
 
UWAGA, PRODUCENCI OWOCÓW I WARZYW!!! Drukuj
Opublikował: Mariusz Walęzak. Przekazał do publikacji: Jerzy Służalski.   
środa, 29 października 2014
 

ARR_Logo-transparent

Agencja Rynku Rolnego informuje, że od dziś, tj. od 29 października 2014 r. producenci owoców i warzyw, którzy chcą skorzystać z kolejnego nadzwyczajnego wsparcia, mogą składać powiadomienia do właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta, Oddziału Terenowego ARR.

Powyższa informacja wynika z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 października 2014 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz.U. z 2014 r., poz. 1468)

Szczegółowe informacje o mechanizmie można uzyskać w telefonicznym punkcie informacyjnym (22) 661-72-72, w oddziałach terenowych ARR oraz na stronie internetowej www.arr.gov.pl w zakładce embargo.

Więcej…
 
Konkurs historyczny - „Polacy na frontach wojennych i dyplomatycznych w latach 1914-1918” Drukuj
Opublikował: Mariusz Walęzak. Przekazała do publikacji: Edyta Gawor.   
poniedziałek, 27 października 2014
 

plakat „Polacy na frontach wojennych i dyplomatycznych w latach 1914-1918”

 

  • Do pobrania: Regulamin [ doc ], [ pdf ]
 
Przebudowa boisk wielofunkcyjnych Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego Drukuj
Opublikował: Mariusz Walęzak. Autor: Wioleta Waga.   
piątek, 24 października 2014
 

Zakończenie inwestycji pod nazwą „Przebudowa boisk wielofunkcyjnych Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju wraz z budową ścieżki rehabilitacyjnej”

W dniu 17.10.2014 r. odbył się uroczysty odbiór inwestycji pn. „Przebudowa boisk wielofunkcyjnych Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju wraz z budową ścieżki rehabilitacyjnej”.

logotypy

W uroczystości udział wzięli Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas, Wojewoda Świętokrzyski Bożentyna Pałka – Koruba, radni Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Krzysztof Dziekan i Mieczysław Sas, dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego Barbara Jakacka-Green, prezes Zrzeszenia Sportu i Rekreacji w Kielcach Bogumił Bujak, Burmistrz Miasta i Gminy Waldemar Sikora, radni Rady Powiatu w Busku – Zdroju, ksiądz mgr Stanisław Hatny, dyrektorzy szkół, a także projektanci i wykonawcy inwestycji. Gościem specjalnym była łuczniczka Małgorzata Olejnik – finalistka paraolimpiad w Atlancie, Sydney, Atenach i Pekinie, wychowanka Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju.

Więcej…
 
Rozpoznanie cenowe nr 6/2014 - sprzedaż artykułów spożywczych. Drukuj
Opublikował: Mariusz Walęzak, przekazał do publikacji: Mariusz Juszcze.   
wtorek, 21 października 2014
 

stopka

W związku z realizacją Projektu „Dodatkowe umiejętności praktyczne i wiedza – szansą na sukces zawodowy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, Powiat Buski zwraca się do Państwa z zapytaniem w formie rozpoznania cenowego określonego w przedmiocie zamówienia.

  • Ogłoszenie [ PDF ]
  • Formularz ofertowy [ PDF ]
  • Szczegółowa charakterystyka przedmiotu zamówienia [ PDF ]

 Informacja

W związku z prowadzonym postępowaniem na sprzedaż i dostawę artykułów spożywczych w ramach Projektu „Dodatkowe umiejętności praktyczne i wiedza – szansą na sukces zawodowy”, informujemy że termin składania ofert w ramach w/w procedury ulega wydłużeniu do 31.10.2014.

 

Poprawiony: środa, 29 października 2014
 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 1 z 74