Wizyta studyjna w Szwajcarii Drukuj
Opublikował: Piotr Cira, Przekazała do publikacji: Ilona Marrzec   
piątek, 12 czerwca 2015
 

baner2

ZajawkaProjekt pn.: „Podniesienie jakości usług świadczonych w Domu Pomocy Społecznej w Zborowie, powiat buski, poprzez tworzenie lokali aktywizujących, pracowni terapii zajęciowych pomieszczeń rehabilitacji leczniczej wraz z zakupem wyposażenia oraz podniesienie kwalifikacji personelu” przewidywał podniesienie jakości świadczonych usług w celu wzmocnienia podmiotowości i aktywności życiowej podopiecznych.

 

Projekt zakładał również wizyty studyjne w Szwajcarii dla władz samorządowych powiatu oraz pracowników jednostek pomocy społecznej. W ramach realizowanego projektu do Kantonu Aarau wyjechało 13 osób, które zapoznawały się z systemem opieki nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie oraz psychicznie chorymi w tym Kantonie. Polska delegacja odwiedziła trzy miejsca, które prowadzą działalność w tym zakresie. Była to Fundacja Topferhaus, Guyerweg i Stowarzyszenie Spitex. Celem studyjnego wyjazdu, w całości finansowanego przez Szwajcarów, było poznanie struktury organizacyjno - prawnej oraz sposobów finansowania domów pomocy społecznej, metod wspierania osób niepełnosprawnych w ośrodkach stałego i czasowego pobytu (lokale aktywizujące), form terapii zajęciowej, rehabilitacji społecznej, zawodowej i leczniczej. Podczas wizyty odbyło się również niezwykle cenne spotkanie z przedstawicielami władz Kantonu Aarau - z dyrektorem Departamentu Edukacji, Kultury i Sportu Dr. Peter U. Walther-Müller.

W szwajcarskim Kantonie Aarau przebywali: Jerzy Kolarz Starosta Buski, Andrzej Smulczyński dyrektor PCPR w Busku-Zdroju, Janusz Malara z-ca dyrektora DPS w Zborowie oraz Aneta Chwalik kierownik zespołu PCPR, nadzorującego pracę DPS w powiecie oraz grupa opiekunek, terapeutów, rehabilitantek i pracowników DPS w Zborowie. Wizyta odbyła się w dniach od 31 maja do 3 czerwca br.

 

foto: PCPR Busko-Zdrój

Poprawiony: piątek, 12 czerwca 2015